Træværk kan ikke stå ubeskyttet i al evighed. Derfor er det vigtigt, at du tjekker det med jævne mellemrum for at se, om der er begyndende deformationer, råd, fugtophobninger, svamp, insektangreb m.m., så du kan gribe ind.

Især ‘vandret’ træværk, hvor vandet ikke af sig selv løber af, er udsat. Og får træværket tid til at blive nedbrudt, uden at du griber ind, risikerer du at måtte udskifte træet. Og det kan blive en bekostelig affære.

Tjek huset grundigt en gang årligt

 • Gennemgå husets udvendige træværk mindst 1 gang om året.
 • Udfør tjekket, når træet er tørt og ikke har været udsat for regn i perioden inden.
 • Notér evt., hvordan tilstanden på husets forskellige trædele er, og hvor langt du er med vedligeholdelsen.

Hvilket træværk skal tjekkes?

Facadebeklædninger og udhæng

 • Det er den mest udsatte position på dit hus, hvorfor skader her kan være alvorlige, hvis de får lov at udvikle sig.
 • Under din gennemgang bør du sikre dig, at alle samlinger og inddækninger er udført korrekt, og at der ikke er steder, hvor vand kan trænge ind.

Vinduer og døre

 • I værste fald kan fugtskader på vinduer betyde råd, der er svært at reparere.
 • Vær særlig opmærksom på de glaslister (af træ), der fastholder ruden, da de opfugtes, når de leder vand væk fra ruden.
 • Tjek også, at kit eller gummitætningslisten i kanten rundt om vinduet er intakt og ikke slipper vedhæftningen
 • Utætheder her vil betyde vand i bundstykket og dermed råd.
 • Vær ekstra opmærksom på dørtrin. De er meget udsatte, da malingen eller lakken hurtigt slides af, og samtidig kommer dørtrin ofte i berøring med vand.
 • Tjek, at døre og vinduer lukker tæt, korrekt og hverken binder eller gaber. Gør de det, skal du justere det.

Kviste

 • Mange kviste har flunker (sider) af træ, som skal efterses og vedligeholdes.
 • Skader her kan i værste fald resultere i, at tagkonstruktionen ødelægges.
 • Et alternativ til flunker af træ er zinkbeklædning. Den kræver ikke samme vedligeholdelse, men skal også efterses, så indtrængende vand ikke får den bagvedliggende konstruktion til at rådne.

Terrassebrædder

 • Terrasser af træ, der er behandlet med træolie eller andet træbeskyttelse, kræver hyppig vedligeholdelse.
 • Alt afhængigt af, hvilken olie der benyttes, skal behandlingen gentages 1-2 gange årligt.

Vindskeder og sternbrædder

 • Som afslutning på en tagbelægning sidder vindskederne, der kan blive møre og rådne, hvis de ikke vedligeholdes med træbeskyttelse.
 • Det kan resultere i fri adgang for fygesne og regn ind til spærene, hvilket kan forårsage råd og svamp i din tagkonstruktion.

Sådan vurderer du træværkets tilstand:

Farven: Er træet lysnet, trænger det til vedligeholdelse i form af træbeskyttelse.
Er overfladen skjoldet med grå, hvide eller sorte aftegninger, tyder det på, at træet er angrebet af svamp, der i sig selv ikke er skadeligt, men som med tiden kan betyde nedbrydning.

Fastheden: Stik en skruetrækker eller syl ind i træet. Den må ikke kunne gå mere end 1-3 mm ind.
Blødt træ, der let smuldrer, skal udskiftes. Mål evt. træværkets fugtighed med fugtmåler (køb eller lej i byggemarked). Fugtigheden skal være på under 20 %.

Overfladens struktur:

 • Er overfladebehandlingen begyndt at skalle? Så trænger det til en ny behandling.
 • Se efter, om der revner eller sprækker i træet, hvor vand kan trænge ind – de skal spartles, eller området skal slibes, så overfladen bliver helt plan.
 • Tjek, om der er tegn på insektangreb i træet. Det kan enten være flyvehuller fra husbukke, som er flossede i kanten, eller små runde huller, som borebiller laver.
 • Vurdér, første gang du vedligeholder træværk, hvilket træ der er tale om, og hvordan/om det tidligere er blevet behandlet. Det har betydning for, hvilken vedligeholdelse træet skal have fremover.

Hvad gør du ved skader?

 • Afhængig af, hvilke skader du finder på dit træværk, vil det kræve forskellig handling.
 • Nogle gange vil skaderne kunne udbedres med fx ny overfladebehandling.
 • Andre gange vil det være nødvendigt at udskifte det beskadigede træværk og undersøge, hvor årsagen til skaden kommer fra, fx fra råd.
 • Har du hænderne godt skruet på og ved, hvad du laver, kan du forsøge dig med selv at løse opgaven.
 • Er du loren ved opgaven, bør du ringe til en fagmand.

Hvad synes du om Husets Kalender?

Vi arbejder løbende på at gøre Husets Kalender bedre, så du som bruger får endnu mere ud af appen. I den forbindelse vil vi bede dig om at svare på dette korte spørgeskema.

På forhånd tak

Deltag i undersøgelsen