I de senere år har flere og flere danskere skiftet deres oliefyr ud med træpillefyr. Privatøkonomisk giver det god mening, fordi der ingen afgifter er på træpiller. Bruger man derimod oliefyr, skal man betale en CO2-afgift.

Modsat oliefyr er træpillefyr nemlig CO2-neutrale og skader således ikke klimaet. Men til gengæld viser en ny undersøgelse fra Dansk Gasteknisk Center, at træpillefyr forurener miljøet i langt højere grad end oliefyr.

LÆS OGSÅ:Pillefyr

Politikere fokuserer kun på klima

Undersøgelsen konkluderer blandt andet, at udledningen af sundhedsskadelige partikler næsten vil femdobles – fra 125 ton til 726 ton årligt – hvis samtlige 348.000 oliefyr i private hjem blev erstattet af træpillefyr.

Det ville samtidig betyde en stor stigning i udledningen af NOx, som ved indånding skader lungerne.

Ifølge Energinet.dk har 173.000 danskere allerede udskiftet deres oliefyr med træpillefyr, så der nu er 175.000 oliefyr tilbage i landets boliger. En udvikling, hvor alle oliefyr erstattes af træpillefyr, er derfor langtfra usandsynlig med den gældende afgiftspolitik.

- Fra politikernes side har det været en tendens til kun at fokusere på klimaet, fordi vi i Danmark ikke har så store miljøproblemer som tidligere, siger Per G. Kristensen, der er chef for forretningsudvikling i Dansk Gasteknisk Center, til Videncentret Bolius.

Foreslår afgifter på træpillefyr som på oliefyr

Per G. Kristensen oplyser til Videncentret Bolius, at løsningen ifølge hans opfattelse ligger lige for. Skal problemets omfang begrænses, bør der indføres afgifter på træpillefyr.

- Man bør værdisætte alle emissioner, der skader omgivelserne. Ligegyldigt om det skader miljøet eller klimaet. Det er i orden at sige, at det skader klimaet at bruge fossile brændsler som olie, men man skal huske, at træpillernes emissioner også tæller med i regnskabet.

- Når man skifter oliefyr ud med træpillefyr, skifter man i virkeligheden bare et problem ud med et andet, konkluderer Per G. Kristensen.

Styrelse bekræfter: Træpillefyr forurener

Dansk Gasteknisk Center er en virksomhed, der lever af fossile brændsler, og kan derfor mistænkes for at have betydelige interesser i at lægge en dæmper på salget af træpillefyr.

Men Miljøstyrelsen bekræfter over for Videncentret Bolius, at myndighederne ikke har fundet årsag til at bestride undersøgelsens korrekthed.

- Det er fagligt korrekt, at træpillefyr har en højere udledning af partikler end oliefyr.

- Træpillefyr brænder dog rimelig rent og har et lavere partikeludslip end for eksempel brændeovne, siger ph.d. i atmosfærekemi Charlotte von Hessberg fra Miljøstyrelsen.

Svært at sammenligne klima med miljø

Det er i det hele taget svært at vurdere, om klima- eller miljøforurening er værst, forklarer Steen Solvang Jensen, der er seniorforsker ved DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet

- CO2-udslip skader eksempelvis klimaet og kan på sigt have store konsekvenser, mens partikeludledning fra træpillefyr i højere grad har sundhedsmæssige konsekvenser i nærmiljøet, siger Steen Solvang Jensen, der derfor mener, at det er vigtigt, at afgifterne afspejler klima- og miljøkonsekvenserne.

- Med afgifterne giver man et signal til brugerne om, hvad de skal vælge for at begrænse forurening af omgivelserne. Som markedet ser ud nu, er afgifterne ikke retvisende. Eksempelvis er der ikke afgift på brænde og træpiller, men der er høj afgift på elektricitet, som for eksempel bruges til varmepumper, siger Steen Solvang Jensen.