Tema

Udskiftning af fyr

Fra 1. juli 2016 må du ikke installere oliefyr i dit hus, hvis du kan få fjernvarme eller naturgas. Læs her, hvordan du skrotter fyret og bedst opvarmer boligen uden olie og naturgas. Få gode råd om varmepumper og andre opvarmningsformer, og se hvor meget du kan spare på varmeregningen.

Udfasning af oliefyr

De nye regler for oliefyr

  • Siden 1. januar 2013 har det været forbudt at installere oliefyr eller gasfyr i nybyggeri. I visse tilfælde er gasfyr dog undtaget fra forbuddet. Det gælder fx nybyggeri, der er dispenseret fra forbuddet samt nybyggeri, der opføres i områder, hvor der, ifølge varmeplaner vedtaget inden 1. januar 2013, er givet tilladelse til installation af naturgas.
  • Fra 1. juli 2016 må du ikke installere oliefyr i dit hus, hvis du kan få fjernvarme eller naturgas i stedet.
  • Regeringen har som mål, at oliefyret er udfaset som opvarmningsform i år 2030.

Alternative opvarmningsformer