Tyverialarmer, videoovervågning og mærkning

Tyverialarmer og videoovervågning hjælper med at sikre din bolig mod indbrud. Mærkning af dine værdigenstande gør dem sværere at sælge videre for tyven og øger chancen for at opklare indbruddet.

Et overvågningskamera kan være en del af tyverisikringen af dit hjem.

Et overvågningskamera kan være en del af tyverisikringen af dit hjem. Arkivfoto.

Hvilke systemer til indbrudssikring findes der?

Tyverialarmer, videoovervågning og mærkning af værdier kan være et godt supplement til almindelige sikringsforanstaltninger som låse, beslag og forstærkning af døre og vinduer. Men inden du investerer i dette, bør du vurdere risikoen for indbrud i din bolig.

De ekstra tekniske foranstaltninger gør det ikke nødvendigvis vanskeligere at foretage et indbrud. Men en alarm tiltrækker opmærksomhed, og muligheden for at et vagtselskab er på vej, vil stresse en indbrudstyv betydeligt.

Tyverialarmer

En tyverialarms primære formål er at tiltrække opmærksomhed. Tyverialarmer findes i mange varianter fra små enkle løsninger, du selv kan sætte op, til større og mere omfattende systemer, som en fagmand skal montere.

Hvilken type tyverialarm du skal vælge, afhænger af hvor godt du ønsker at sikre dig. Men som et minimum bør en tyverialarm omfatte følgende:

  • Detektorer, der reagerer på, at nogen bevæger sig i rummet. Detektorerne opsættes typisk i de rum, hvor der er ting at stjæle, samt i rum, hvor tyven typisk vil komme ind.
  • Hvis du har kæledyr, er det en fordel at have en kæledyrsfiltrering, der gør, at din hund eller kat ikke aktiverer alarmen.

Det er ofte også muligt at vælge flere ekstrafunktioner til: 

 

  • Du kan tegne et abonnement på en vagtservice, så du betaler for, at en vagtpatrulje kører ud, når alarmen er gået i gang. Der er mange, der har en alarm uden forbindelse til en vagtservice, og hvor alarmen derfor kun bruges til at skræmme tyven væk.
  • Alarmen kan tilsluttes lyset, så det blinker, når alarmen aktiveres. Ud over støjen fra alarmen tiltrækker det også opmærksomhed.
  • Du kan montere kontakter, der reagerer på temperaturforskelle, dvs. hvis vinduer eller døre til det fri åbnes.

Derudover har mange af de lidt større og avancerede alarmer egenskaber og muligheder, der kan være bekvemme:

  • Alarmen kan inddeles i zoner, der kan programmeres hver for sig. Det kan være en fordel, hvis du sover på 1. sal og gerne vil sætte alarmen til i stueetagen.
  • Alarmen kan have indkodet telefonnumre til dig, kontaktpersoner eller vagtcentral, så der gives besked, når alarmen går i gang.
  • Alarmen kan have hukommelse, så du kan forprogrammere indstillinger til fx aften/nat, eller når du tager på ferie og er væk i længere tid. 
  • Alarmen kan ringe op til et antal kontaktpersoner i en programmeret rækkefølge. Du kan samtidig programmere den til at ringe videre, hvis der er optaget hos den første, den ringer op til.
  • Alarmen kan fjernbetjenes og fjernprogrammeres, hvis du glemmer at sætte den til, når du går.

 

Du kan sikre dit hus med en tyverialarm.

Du kan sikre dit hus med en tyverialarm. Arkivfoto.

Er du i tvivl om, hvilken tyverialarm du skal vælge, kan du kontakte dit forsikringsselskab. Flere forsikringsselskaber giver rabat på forsikringen, hvis du har installeret visse typer alarmer. Derudover kan du få mere information om tyverialarmer hos en installatør af tyverialarmer eller hos politiets kriminalpræventive afdelinger. 

I 2006 trådte en certificeringsordning for alarmsystemer og installatører af alarmer i kraft. Ordningen skal sikre, at alarmer installeres korrekt i henhold til forsikringsselskabernes anbefalinger. Ordningen er uvildig og forestås af Dansk Standard eller Teknologisk Institut, der kontrollerer installatørens kvalifikationer samt tager stikprøver af opsatte alarmer. 

Samarbejdet er etableret mellem politiet, SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring), Tekniq (de tekniske installatørers organisation) og Finansrådet.

Mærkning af værdigenstande

Du kan også mærke dine værdigenstande. På den måde bliver det vanskeligere for indbrudstyven at sælge dine ting videre, og de kan derfor dukke op igen som hittegods. Er dine ting mærket, har politiet også bedre mulighed for at spore dem og dermed en større chance for at opklare indbruddet. 

Et foto, som viser genstandens serienummer, særlige kendetegn el.lign., gør det nemmere at finde frem til dig som ejer, hvis politiet finder genstanden. Nogle dyre produkter har indbygget en chip, som kan spores med GPS. 

En nyere metode til at mærke værdigenstande er ved hjælp af DNA-mærkning. DNA-mærkning fungerer ved, at du dupper en "usynlig" DNA-væske på den genstand, du gerne vil have mærket. Væsken indeholder en unik DNA-kode, der ikke kan vaskes af. Væsken bliver kun synlig, når genstanden belyses med UV-lys, og på den måde kan mærket lokaliseres. Du kan fx købe et DNA-mærkningskit, som giver dig mulighed for at mærke og registrere 25 genstande til en pris på omkring 800  kroner inkl. moms (2016).

Undersøg reglerne for videoovervågning inden du sætter kamera op

Undersøg reglerne for videoovervågning inden du sætter kamera op. Arkivfoto.

Videoovervågning

Du kan også supplere din tyverialarm med videoovervågning. Men her skal du være opmærksom på, at der en del regler for, hvor du må sætte et kamera op, og hvordan du gør det. Det giver nogle begrænsninger for, hvad du reelt kan bruge din videoovervågning til. 

Fx må man ikke filme udenfor grunden. Et videokamera kan dog have den præventive effekt, at tyven fravælger dit hus, når han/hun ser, at der er videoovervågning. 

Du kan læse mere om regler for videoovervågning i pjecen ”Tv-overvågning” udgivet af Datatilsynet. 

Det Kriminalpræventive Råd fraråder ikke direkte private at installere videoovervågning men anbefaler, at man som boligejer prioriterer andre tiltag, såsom passiv indbrudssikring, naboovervågning og alarmsystemer, frem for en investering i videoovervågning. Disse tiltag er forholdsvis nemme at implementere i modsætning til videoovervågning, hvor du som boligejer bør sætte dig grundigt ind i reglerne, før du sætter et kamera op.

Kilder og henvisninger

Kilder:

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab