Hvad skal du overveje, før du køber en udendørs spa?

Når du skal købe en udendørs spa, er der nogle indledende overvejelser, du kan gøre dig. 

For det første er det en rigtig god idé at se efter en spa, der har følgende kvalitets- og sikkerhedsgodkendelser:

VA-godkendelse: Ifølge bygningsreglementet skal fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer (som har indflydelse på drikkevandets kvalitet) være godkendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen ved ETA-Danmark A/S. Dette kaldes en VA-godkendelse.

CE-mærket: Fabrikanten kan CE-mærke sine produkter, hvis de lever op til de relevante europæiske standarder (EN-standarder) og direktiver, som gælder for produktet. CE-mærket er på den måde ikke en national godkendelse, men det dækker over, at produktets egenskaber er beskrevet på en fælleseuropæisk måde og bestemt efter metoder, som gælder i hele EU. 

TÜV-godkendelse: TÜV er en privat (oprindelig tysk) koncern, der tester, certificerer og inspicerer forskellige produkter efter europæiske standarder og regler. Så hvis spabadet er TÜV-godkendt, er det en sikkerhed for, at det opfylder alle kvalitets- og sikkerhedskrav.

Vær opmærksom på, at forskellige producenter reklamerer med forskellige andre mærkningsordninger og godkendelser. Det kan være forskellige internationale godkendelser, som ikke nødvendigvis betyder, at det lever op til danske eller europæiske standarder. Så tjek lige en ekstra gang, hvad mærkningen/godkendelsen står for. 

For det andet skal du selvfølgelig være opmærksom på at finde et spabad, som har en god evne til at massere, da det er spabadets vigtigste funktion. En spa fungerer ved hjælp af en række luft- og vanddyser, der er installeret i bund og sider. Det kan være små roterende dyser til ryg eller store turbodyser, der masserer hele kroppen. Kombinationen af luft- og cirkulationspumpens kapacitet samt dysernes udformning, antal og placering bestemmer, hvordan en spa masserer. Og det er altså disse ting, du skal sætte dig ind i for at finde et spabad, der masserer helt perfekt.

Hvad koster en spa?

Et spabad kan anskaffes for ca. 30.000 kr. og opefter, men det kan som hovedregel godt betale sig at gå et par prisklasser op og give 15-20.000 kr. ekstra. Spaoplevelsen og bassinets levetid bestemmes helt basalt af, hvor godt spabadets enkeltelementer er konstrueret, hvilket igen hænger sammen, hvad de har kostet at konstruere. Det er dermed bedre at købe en mindre spa end at gå på kompromis med kvaliteten. 

En spa er ikke nødvendigvis dyr at anlægge, og oftest vil du selv kunne klare opsætningen. Dog skal de elektriske installationer naturligvis monteres af en autoriseret elektriker. 

Større modeller, der kræver udgravning, vil være dyrere at anlægge. Nogle forhandlere inkluderer installationsservice i prisen, andre gør ikke. Så husk at spørge dig for, inden du bestiller noget som helst, så du undgår kedelige overraskelser.

Selv om en spa ikke nødvendigvis er så dyr at anskaffe, skal du huske at overveje, at der er en del udgifter til driften, når først spaen er installeret. De årlige driftsomkostninger omfatter udgifter til vand, el, desinficerende kemikalier og - ved større bassiner - kemikalier til justering af pH-værdi m.m. 

Udgiften til el og kemikalier hænger naturligvis sammen med, hvor stor spaen er, og hvor ofte du anvender den. Du kan overveje at drive spaen på solenergi, hvilket nedsætter driftsomkostningerne betragteligt, men til gengæld forhøjer anlægsudgifterne betydeligt.

Ifølge spabadsforhandlere kan du regne med, at hvis du har et godt isoleret udendørs spabad til 5-6 personer og bruger det 2-5 gange om ugen hele året rundt, så vil det koste mellem 4000 og 6000 kr. i strøm om året. Hvis spabadet ikke er isoleret, eller isoleringen er dårlig, kan strømregningen godt havne på den anden side af 10.000 kr. 

Hvad skal du se efter ved en spa?

Herunder gennemgås en række af de vigtigste egenskaber ved en spa. Du finder også råd om, hvad du skal kigge efter ved indkøb. Anbefalingerne er kun vejledende. 

Dybde: En spa bør være minimum 50 cm dyb, for at du får fuldt udbytte af dens massageegenskaber. Ellers skal du synke så langt ned i spabadet for at få massage, at du risikerer at blive anspændt. 

Karrets tykkelse: Karrets materiale betyder mindre for kvaliteten af spaen end tykkelsen. Karret bør være minimum 5 mm tykt med et poleret lag glasfiber på indersiden. Du kan som regel se på glasfiberens finish, om kvaliteten er i orden eller ej.

Spaens bund: Der findes forskellige typer bunde i spabade. Men for at bunden skal kunne holde, bør den have indstøbte akrylkanaler samt en massiv plade som forstærkning. Kanalerne sikrer dels bedre luftmassage fra bunden, dels bedre dræning, når karret skal tømmes. 

Stativet: Der findes flere forskellige typer stativer, men forskellene er oftest af kosmetisk karakter. Det vigtigste er, at stativet er fremstillet af aluminium, der som bekendt ikke ruster, at det er tilstrækkelig solidt og understøtter hele spabassinet.

Luftblæseren: Luftblæseren er hele grundlaget i en spa, fordi det er den, der giver luftmassagen og dermed boblerne i vandet. Derfor er det vigtigt, at den er kraftig nok. Luftblæseren bør have en effekt på mellem 700 og 1.000 watt, afhængigt af spaens størrelse. Ligeledes bør luftblæseren have indbygget varmelegeme på cirka 300 watt, så det er varm luft, der bliver blæst ud i spaen. Hvis der ikke er varmelegeme i luftblæseren, vil temperaturen i spaen blive køligere, ind til luftblæseren bliver varm i sig selv. Luftblæseren bør også have indbygget termostat og være støjsvag. 

Cirkulationspumpe/massagepumpe: Pumpen trækker vand ind fra bassinet og sender det ud igennem massagedyserne og giver dermed massage. Den bør have en effekt på mellem 550 og 1.900 watt, afhængigt af spaens størrelse. Pumpen bør være støjsvag og skal kunne drænes helt for vand, når spaen tømmes, for at sikre ordentlig hygiejne. Det er en god idé at tjekke, at pumpen er af et kendt fabrikat, og at reservedele er til at få i Danmark.

Varmelegeme: Et selvstændigt varmelegeme, ud over det, der er monteret i luftblæseren, er kun nødvendigt, hvis du ikke har en varmtvandsbeholder med nok varmt vand til at fylde spaen op. Varmelegemer fås med effekt på mellem 2.700 og 6.000 watt, og den væsentligste forskel er den tid, det tager at varme vandet i spaen op. Et varmelegeme på 2.700 watt varmer 200 liter vand op fra 15 til 39 grader på cirka to timer, og de største varmelegemer klarer jobbet på omtrent den halve tid. Da vandet i spaen skal holdes på 38-40 grader, er det en god ide at købe en spa med indbygget digitalt termometer, så det er nemt at holde øje med temperaturen.

Rørsystem: Jo tykkere rørene er, jo lettere strømmer luft og vand gennem systemet. Derfor giver tykkere rør bedre massage, og det er nemmere at styre vandets temperatur. Rørene bør være 50 mm i diameter.

Isolering: Det kan være fornuftigt at være opmærksom på, hvordan den udendørs spa er isoleret. Jo bedre isoleret, spabadet er, jo bedre holder det på varmen og jo mindre strøm bruger du. Der findes forskellige typer af isolering: 

 • Fuldskumning: Her sprøjter man isoleringsskum ind mellem karret, rørsystemet og kabinettet, hvilket giver en effektiv isolering. Produkter er yderst sundhedsskadeligt og skal behandles varsomt.
 • Termoisolering: Her lægges 2 til 3 lag isoleringsfolie rundt om karret, som isolerer ligesom termoruder med stillestående luft. 

Beklædning/kabinet: Hvilken beklædning, du vælger, afhænger kun af smag. Du kan nemlig få beklædning i mange forskellige materialer fra PVC i forskellige farver til cedertræ eller sten.

Ekstra features: Du kan selvfølgelig også få udendørs spabade med alle mulige ekstra features som forskellige farver lys med mulighed for lysterapi. Eller indbygget aromaterapisystem. Eller særlige massagedyser. Hvad du vælger, afhænger af din pengepung. Men overvej, hvad du egentlig har brug for. 

Hvordan vedligeholder du din spa?

For mindre spaer er tommelfingerreglerne, at: 

 • Spaen skal desinficeres før og efter brug, f.eks. med en lille klortablet. 
 • Spaen skal renses regelmæssigt. Især de skjulte installationer og rør skal renses i bund med jævne mellemrum. Hvor ofte, det er nødvendigt, afhænger af, hvor meget du bruger det, men cirka hver tredje måned er en god idé.
 • Spaen skal afkalkes minimum én gang om året. 

For større spaer (over 1.000 liter) er tommelfingerreglen, at:

 • Vandets pH-værdi skal holdes mellem 7 og 7,4. Det kan du sikre ved brug af særlige kemikalier. 
 • Bruger du klor til at holde vandet bakteriefrit, skal klorindholdet ligge på 3-5 ppm eller 1-2 ppm, hvis spaen er udstyret med ozonator¬- et ozonanlæg dræber bakterier og du kan derfor bruge færre kemikalier. (Ppm eller "dele pr. million" er en måleenhed, man anvender til at angive andelen af meget små mængder stof - her klor - i en blanding). 
 • Vandet skal skiftes cirka hver tredje måned. 
 • Det indbyggede filter skal også renses jævnligt med filter rens. 

Generelle hygiejnetips:

For at sikre dig at hygiejnen i din spa er så god som mulig hele tiden, er det en god idé at håndhæve følgende praktiske råd: 

 • Alle skal vaske sig grundigt over alt på kroppen før badet. 
 • Brug kun rent badetøj. 
 • Ingen med smitsomme sygdomme må bade. 
 • Dyr og udendørs fodtøj skal ikke være i nærheden af spaen. 

Hvordan renser du din spa så miljøvenligt som muligt?

Det kan være svært at være rigtig miljøvenlig, når man har anskaffet sig en udendørs spa. For kemikalier som klor er svære at komme udenom, fordi det er meget vigtig at have hygiejnen i orden i spabadet. 

Nogle producenter reklamerer med, at deres spaer er klorfrie. Men det er alle spaer sådan set. Du er bare nødt til at bruge desinficerende kemikalier til at holde vandet rent med, og om du vælger klor eller et alternativ, er op til dig. Klor er stadig det billigste og mest almindelige desinfektionsmiddel. Men du kan finde andre, mere miljøvenlige alternativer, som heller ikke lugter så skarpt. Spørg efter dem hos din forhandler af spabade, der som regel har et udvalg.

Større spaer på over 1.000 liter har ofte en indbygget ozonator, der omdanner ilt til ozon, som den renser vandet med. Dermed mindskes behovet for desinficerende kemikalier, men helt slippe for dem kan du ikke. For selv om ozonatoren kan holde vandet klart og rent, betyder det ikke, at den har desinficeret vandet. Der kan stadig være bakterier i det. 

Hvis du vælger at bruge klor i din spa, må du aldrig tømme vandet ud i din have, fordi det kan være skadeligt for vandmiljøet. Vandet skal udledes til din egen kloak, hvorfra det går videre til rensningsanlæg.

Hvis du bruger klorfrie rensemidler til din spa, kan du derimod bruge vandet til vanding af græsplæne og bede, når du skal tømme og skifte vandet i spaen. Men tjek lige med den tekniske forvaltning i din kommune først. For det kan komme an på, hvor stor din spa er, og hvor meget vand, der kan være i den. 

Hvis du etablerer en udendørs spa ved dit sommerhus eller et andet sted, hvor der ikke er kloakering, fraråder Miljøstyrelsen, at du renser spaen med klor. Og uanset om du bruger klorholdig eller klorfri rensning, fraråder Miljøstyrelsen, at der ledes mere end 250 liter vand fra spabade til et nedsivningsanlæg/bundfældningstank. Større mængder kan medføre, at slammet skylles ud af bundfældningstanken og ud i naturen, eller at det tilstopper nedsivningsanlægget.

Hvordan sparer du på energien med din spa?

Det er ikke nemt at være god mod miljøet, når det kommer til spabadets energiforbrug. For der er grundlæggende et stort elforbrug forbundet med opvarmning og brug af spa.

Et enkelt råd er dog først at tænde spabadet, når det er nødvendigt, og at slukke igen, når det ikke længere er i brug. Derudover vil isolering af badet samt kvaliteten (hvor energieffektivt det er, når vandet skal varmes op og pumper m.v. er i funktion) selvfølgelig spille ind. Energistyrelsen har dog ikke særlige undersøgelser eller anbefalinger på området, og har heller ikke kendskab til danske eller europæiske energimærkninger for spabade.

En alternativ og mere miljøvenlig måde at opvarme din spa på er med et solcelleanlæg. Men som før nævnt kan det fordyre installationen af din spa. Hvis du allerede har solceller på taget af dit hus eller sommerhus, som producerer strøm til dit generelle el-forbrug, vil det jo også dække forbruget til din spa. 

Hvordan sørger du for sikkerhed i din spa?

Når du har en udendørs spa, skal du selvfølgelig sørge for, at sikkerheden er i orden:

 • Temperaturen i en spa må aldrig overskride 40 C°. Varmegrader på mellem 38 og 40 C° regnes for sikre. 
 • Hvis børn eller gravide benytter spabadet, bør temperaturen ikke overskride 38 C°. 
 • Børn bør ikke bade i spabadet uden voksenovervågning. 
 • Folk med hjerte- eller blodtryksproblemer, bør konsultere læge inden brug af spabadet. 
 • Lad være med at bade i en spa med ødelagte dyser. 

Hvad skal du vide om vildmarksbad/udendørs hot tub?

Udendørs spabade består traditionelt af et kar i for eksempel akryl og så en eller anden form for beklædning udenpå. Men det er blevet mere og mere udbredt med en slags træ-spabade. De kaldes for vildmarksbade eller udendørs hot tubs, er udformet i træ og som regel helt runde som en tønde (der dog kan fås i mange forskellige størrelser).

Vildmarksbadene stammer fra Alaska og er oprindeligt en mere primitiv form for spabad, da der normalt ikke er massagedyser, lys eller andre smarte features i dem. Her er det centrale, at man sidder i varmt vand udenfor og nyder naturen. Du kan dog nu også købe vildmarksbade, hvor der er spa i (altså massagedyser, luftmassage og dermed bobler), aromaterapisystemer og meget andet.

Du kan få et vildmarksbad fra 10.000 kr. og helt op til cirka 75.000 kr. I øvrigt er der også flere forhandlere, der lejer vildmarksbade ud. Det kan koste ned til 500 kr. per døgn. 

Vildmarksbade kan varmes op ved hjælp af el, gasovn eller brændeovn. Energiforbruget og de årlige driftsomkostninger afhænger dermed rigtig meget af, hvilken opvarmningsform du vælger. Hvis du selv har adgang til brænde, er en brændeovn naturligvis den billigste løsning. Brændeovn er i øvrigt den mest udbredte løsning til vildmarksbade. Så fyrer man op i brændeovnen, 2-4 timer før man vil i vandet (afhængigt af, hvor stort det er).

Det er ikke alle træsorter, der kan bruges til vildmarksbad. De fleste er lavet af stærke gran-sorter. 

Nogle trækar er forbehandlet, så de ikke skal behandles indvendigt, men kun slibes og males/behandles udvendigt som alt andet træværk. Men de fleste trækar skal behandles med olie indvendigt 1-2 gange om året.

Det er vigtigt, at skruer og tøndebånd, som holder trækarret samlet, er lavet i rustfrit materiale. 

Det er også vigtigt, at der altid står vand i karret, da tøndebåndene ellers vil løsne sig, når træet trækker sig sammen. Det vil gøre karret utæt.

Der gælder de samme forholdsregler for hygiejnen, som der gør for et almindeligt spabad (se ovenfor). Vandet skal enten skiftes efter hvert bad eller også tilsættes klor eller et alternativt rensende kemikalie. Du skal også her holde øje med PH-indholdet. Og vandet skal være cirka 38 C° varmt. Så det er en god idé med både termometer og testsæt for vandkvalitet.