Fordele ved at anvende udenlandske håndværkere

 • De kan være billigere end danske, fordi prisniveauet i de lande, de kommer fra, generelt er lavere, eller på grund af arbejdsløshed i hjemlandet.
 • Nogle udenlandske håndværkere er vant til at arbejde længere tid om dagen, derfor kan arbejdet hos dig måske blive udført hurtigere.

Ulemper ved at anvende udenlandske håndværkere

 • Sprogbarrieren. Det er vigtigt, at man kan kommunikere med de mennesker, der arbejder i ens hus. Det er langt fra alle udenlandske håndværkere, der taler dansk, engelsk eller tysk.
 • Det kan være svært at gennemskue, om de udenlandske håndværkere har en håndværksmæssig uddannelse, som svarer til det danske uddannelsesniveau inden for de respektive håndværksfag 
 • Risiko for at de udenlandske håndværkere har manglende kendskab til danske byggeregler, -anvisninger og -normer.Det kan som kunde være svært at gennemskue, om alle ansvarlige (håndværkere, arbejdsgiver) overholder gældende regler. Det kan give problemer med både Udlændingestyrelsen og de danske fagforeninger, der alle kræver, at tingene er i orden. Hvis sagen først skal undersøges og evt. bringes i orden, kan det give afbræk i arbejdet.
 • De danske fagforeninger er meget opmærksomme på, hvor der bliver udført arbejde af udenlandske håndværkere, og på, om forholdene er i orden. De er derfor hurtige til at rykke ud og blokere arbejdspladsen, hvis de har begrundet mistanke om, at noget er galt.
 • Det kan medføre ekstra forpligtelser at have udenlandske håndværkere til at istandsætte sit hus, hvis der skal indregnes husly med mulighed for at lave mad og tage bad. Visse bureauer, der formidler kontakt, tilbyder at stille dette til rådighed.
 • Der kan opstå problemer ved opgaver, hvor udenlandske og danske håndværkere arbejder sammen, grundet sproglige, kulturelle og faglige barrierer.
 • Klagemulighederne kan være reducerede.

Hvilket arbejde må udenlandske håndværkere udføre?

Så længe arbejdet ikke kræver autorisation, må udenlandske håndværkere godt udføre det. Det gælder f.eks. murer-, maler-, tømrer- og nedrivningsarbejde. 

Arbejde med vvs, el og kloak kræver autorisation, og her er der derfor andre regler. Hvis arbejdet efterfølgende gennemgås og godkendes af en autoriseret håndværker, må udenlandske håndværkere i princippet godt udføre det. I praksis kan det dog være meget svært at gennemføre, fordi det er vanskeligt at gennemgå og godkende andres arbejde. Desuden skal den autoriserede håndværker, som gennemgår og godkender arbejdet, have tilknytning til det firma, som den udenlandske håndværker er ansat i.

Af samme årsag vil flere bureauer, der formidler kontakt til udenlandske håndværkere, kun formidle arbejdskraft inden for de uautoriserede arbejdsområder.

Hvilke love og regler gælder på området?

Ansættelsesforholdet har betydning for, hvilke love og regler der skal overholdes, og hvem der har ansvaret for, at de overholdes.

I princippet er der to ansættelsesformer for udenlandske håndværkere:

 • Gennem et dansk byggefirma (du indgår aftale med et dansk firma).
 • Gennem et udenlandsk byggefirma (du indgår aftale med det udenlandske firma).

Gennem et dansk byggefirma

Hvis du bruger udenlandske håndværkere gennem et dansk byggefirma, er det byggefirmaet, som er arbejdsgiver. Dermed har firmaet ansvaret for, om love og regler bliver overholdt.

 • For at byggefirmaet kan dokumentere, at forholdene er i orden, skal der ligge forskellige dokumenter på arbejdspladsen, det vil sige hjemme hos dig:
 • En beskrivelse af arbejdets omfang og redegørelse for betaling for arbejdet. Enten i form af en fast pris eller en timepris.
 • Håndværkerens arbejds- og opholdstilladelse med angivelse af, hvor længe vedkommende er i landet.

Selvom det ikke er dit ansvar, at forholdene er i orden, er det en rigtig god idé at være på den sikre side og kontrollere så meget som muligt. I kontrakten, som du har med firmaet, kan du skrive, at du er blevet oplyst om, at alle regler vedrørende RUT, arbejds- og opholdstilladelse, løn, overenskomst og dansk sygesikringsbevis er i orden. På den måde vil du stå lidt stærkere i et evt. efterspil, eller hvis fagforeningen eller arbejdstilsynet kommer på besøg.

Gennem et udenlandsk byggefirma

Hvis håndværkeren er ansat af et udenlandsk firma, svarer det til, at han er udstationeret i Danmark. Virksomheden skal være anmeldt til RUT. Når firmaet er registreret kan de danske myndigheder kontrollerer at firmaet overholder de danske regler om moms, arbejdsforhold m.m.

Det udenlandske firma er ikke lovgivningsmæssigt forpligtet til at overholde dansk overenskomst (medmindre de frivilligt har tiltrådt reglerne). Men firmaet er forpligtet til at overholde loven om udstationering af lønmodtagere.

Hvilke klagemuligheder har du?

Hvis de udenlandske håndværkere er ansat i et dansk firma, er klagemulighederne de samme, som hvis arbejdet er udført af danske håndværkere.

Men hvis firmaet er udenlandsk, kan det være noget vanskeligere at klage og få noget ud af det. Det er en god idé at sikre sig, at det udenlandske firma er forsikret. Så er der i hvert fald et forsikringsselskab, som man kan rette sit krav imod.

Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Forbruger Europa, som er Danmarks nationale klagecenter. De undersøger, om det er muligt at komme videre med klagen, og kontakter klagecenteret i det land, hvor ydelsen kommer fra. Derudover kan de tilbyde råd og vejledning i det videre forløb. Hvis det udenlandske firma ikke har nogen form for forsikring, skal du rette dit krav mod den, du mener, er personligt ansvarlig. Det vil sige et civilretsligt krav, som vil være en både meget besværlig og dyr vej.

Hvor finder du udenlandske håndværkere?

Der er flere måder at få kontakt til udenlandske håndværkere på.

 • Du kan kontakte ambassaderne og høre, om de har lister over firmaer fra deres hjemland, der er interesseret i at udstationere håndværkere i Danmark. Herefter skal du selv tage kontakt til firmaerne og muligvis hjælpe med udarbejdelse af kontrakt og ansøgninger til de danske myndigheder.
 • Du kan søge på nettet efter danske formidlingsbureauer. Flere og flere bureauer har kastet sig over nichen at formidle kontakt mellem danske kunder og udenlandske byggefirmaer. Du udfylder typisk et skema på bureauets hjemmeside, hvor du skriver lidt om arbejdets art og omfang. Bureauet formidler herefter kontakt mellem dig og det udenlandske byggefirma. Formidlingsbureauet tager typisk et fast beløb eller et beløb pr. arbejdstime for formidlingen, men der skulle stadig være penge at spare. Flere af bureauerne taler om en generel besparelse for kunden på ca. 20-25 procent i forhold til danske håndværkere.
 • Du kan søge på nettet efter private erfaringer med udenlandske håndværkere. Umiddelbart kan det ved første øjekast være svært at se, under hvilke forhold samarbejdet er blevet etableret, men erfaringerne kan være nyttige.
 • Du kan spørge venner og bekendte, som har erfaringer med udenlandske håndværkere. Deres erfaringer og viden kan være meget nyttig.