Vores energiforbrug i Danmark skal ned, og derfor har der gennem en del år været en ordning kaldet Energiselskabernes Energispareindsats, hvor energiselskaberne frem til 2020 køber den energibesparelse, forbrugerne opnår, når de laver energiforbedringer. 

Men i kombinationen af energiselskabernes tilskud, håndværkernes arbejde og forbrugerens forventninger kan der opstå misforståelser, decideret fejl eller i værste fald snyd med tilskuddet. 

8.000 kroner oven i regningen

Der er flere krav til dokumentation af arbejdet, når der tildeles et tilskud. Det er muligt selv at søge tilskuddet gennem et energiselskab af eget valg, men håndværkeren kan ofte også hjælpe med ansøgningen, selvom beløbet udbetales direkte til forbrugeren.

 

Håndværkerens hjælp til tilskudsprocessen fik Susanne, som skrev ind til Videncentret Bolius’ brevkasse, Spørg Bolius. Hun følte sig snydt i tilskudsudregningen på en faktura for en varmepumpe.

 

Energiselskabernes Energispareindsats

Aftalen er skabt mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og netselskaberne og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie. Der er tilskud til alt fra udskiftning af pærer til isolering og udskiftning af vinduer eller kilde til opvarmning. Størst tilskud er der at hente, hvis man eksempelvis erstatter et oliefyr med en varmepumpe, som giver omkring 8.000 kr. i tilskud til indkøbet af varmepumpen og håndværkerens arbejdsløn.

- Jeg har fået sat en varmepumpe op. Og i tilbuddet fremgår det, at der er et energitilskud på ca. 8.000 kr. Nu da jeg så får regningen, er tilskuddet lagt til den pris, der fremgår af tilbuddet. VVS-manden siger, det er fordi tilskuddet udbetales direkte til mig. Hvilket jo er korrekt. Men jeg undrer mig alligevel over fremgangsmåden. Er det den rigtige måde at lave det på?, skrev Susanne.

Det var ikke den rigtige måde at lave fakturaen på, og tvivlsspørgsmål omkring energirenoveringstilskuddet er ikke et særsyn, forklarer Morten Mathiasen, der er byggesagkyndig og tilknyttet Spørg Bolius. Han svarede på Susannes spørgsmål, som du kan læse her, og han støder på lignende problemstillinger med jævne mellemrum.

- Jeg oplever løbende, at der opstår tvivl eller tvister med tilskuddet til energirenovering. Mange af uenighederne opstår, fordi forbrugeren får et tilbud på opgaven, hvor håndværkeren i samme omgang søger tilskuddet, siger Morten Mathiasen og fortsætter:

- Så opstår misforståelsen, fordi kunden tror, at tilbuddets pris kan fratrækkes energitilskuddet på eksempelvis 8.000 kr. Men håndværkeren har lavet tilbuddet således, at det indeholder tilskuddet. Derfor føler forbrugeren sig snydt, men der er i bund og grund tale om dårlig rådgivning fra håndværkerens side.

Ordningen fungerer

Det er energiselskaberne, der står for at udbetale tilskuddet. De indgår også aftaler med udvalgte håndværkere, som så fungerer som deres faste aktører til at udføre energirenoveringsopgaver. 

Fra Dansk Energi, der er interesseorganisation for de danske energiselskaber, lyder det, at der er tilfredshed med tilskudsordningen, der senest er blevet justeret i 2016.

- Overordnet set har ordningen fungeret godt. Med den nye energispareaftale fra 2016 har Energistyrelsen foretaget en række præciseringer i forhold dokumentationskrav, herunder hvilke informationer der skal fremgå af tilbud og regning til kunden i forbindelse med overdragelse af energibesparelsen, siger Nikolaj Nørregård Rasmussen, konsulent hos Dansk Energi.

Han fortæller også, at de ikke mener, der er behov for bedre information ud mod de private for at sikre, at der ikke sker snyd eller misforståelser.

- Energiselskaberne lever op til de krav, Energistyrelsen har stillet til information mod slutkunden. Herunder sørger de for, at deres aktører er informeret om regelsættet. Det er selvfølgelig beklageligt, hvis enkelte håndværkere eller rådgivere ikke informerer korrekt, siger Nikolaj Nørregård Rasmussen.

For hård konkurrence til snyd

Mange af de store tilskud kan hentes på eksempelvis varmesystemet. Og hos brancheforeningen Tekniq, der repræsenterer VVS- og elinstallatører forklarer underdirektør Simon O. Rasmussen, at de gør meget ud af at klæde deres medlemmer på, så der ikke opstår misforståelser, eller forbrugeren føler sig snydt. Herunder har de lavet et energicenter, hvor installatørerne kan søge vejledning og få hjælp til ansøgningsprocessen om tilskuddet.

- Det overrasker mig virkelig, hvis nogle håndværkere forsøger at snyde ved at lægge tilskuddet oveni prisen. Det er bestemt ikke det billede, jeg ser, siger han og fortsætter:

- Jeg kan godt se, at travlheden i håndværkerbranchen og manglen på arbejdskraft kan påvirke priserne på at få arbejdet udført, fordi arbejdslønnen er under pres. Men det har ingen sammenhæng med at lægge tilskuddet oven i prisen. Til det er konkurrencen simpelthen for hård. Der er stor gennemsigtighed i branchen, og hvis man hæver sine priser så markant, så bliver man som installatør sendt bagerst i rækken, siger Simon O. Rasmussen.

Kan bare hæve prisen

Netop prisstigninger hos håndværkerne på grund af tilskuddet er også en beskyldning, som byggesagkyndig Morten Mathiasen hører. 

- Folk påtaler, at når håndværkeren ved, hvad der gives i tilskud, så kan han jo bare hæve prisen med det tilsvarende beløb. Det kan ikke afvises, at det er tilfældet, siger han og fortæller, at man kan forsøge at sikre sig mod netop denne finte.

- Her er det rigtig vigtigt at få flere tilbud, så du kan gennemskue, hvis der er håndværkere, der blot hæver prisen svarende til tilskuddet, siger Morten Mathiasen.

Undgå misforståelser og fejl

Flere tilbud er nøglen til som forbruger kan kunne gennemskue, om du betaler markedsprisen eller om der bliver lagt ekstra oven i prisen. Og her kan det være en fordel at glemme alt om energiselskabernes tilskud.

Få mere viden

På Energistyrelsens side, SparEnergi, kan du få mere viden om, hvordan forløbet med at søge tilskud skal gribes an, og hvilke krav der er før, under og efter projektet. Læs mere her

- Mit bedste råd er, at du skal få en pris på opgaven, hvor du holder energitilskuddet helt ude af ligningen. Det gør det nemmere at gennemskue, og så kan du også selv søge om at få tilskuddet. Det gør, at du ikke betaler håndværkeren et administrationsbeløb for søgeprocessen, og derved får du mest muligt ud af tilskuddet, siger Morten Mathiasen.

Hvis man har valgt en aktør gennem et energiselskab, så er det også en mulighed at klage til dem, hvis man føler sig snydt, lyder det fra Dansk Energi.

- Det er et krav, at det er tydeligt for slutkunden, hvilket forpligtet net- eller distributionsselskab besparelsen overdrages til. Og man skal som kunde altid være velkommen til at kontakte selskabet, hvis man har spørgsmål til samarbejdet med håndværkeren, siger Nikolaj Nørregård Rasmussen, konsulent hos Dansk Energi

Tilskudsordningen til energirenoveringsopgaver har kørt siden 2006 i forskellige former. Den nuværende aftaler udløber i 2020.