Vægge i badeværelser

Der er strenge krav til vægkonstruktion, materialer og overflader i badeværelset. Især omkring brusenichen og ved badekar og håndvask. Men vægge kan gøres vandtætte med enten fliser eller maling. Læs her hvordan.

Moderne badeværeslse med hvide vægge og sorte fliser på gulvet

Badeværelser opdeles i vådzoner og fugtigzoner der skal opfylde forskellige krav. Foto: Jesper Ray.

Hvilke regler gælder for væggene i badeværelse og bruseniche?

På lille badeværelse skal alle vægge være vandtætte

Vådzone og fugtig zone i vådrum med bruseniche. Vådzonen omfatter hele gulvet og væggene omkring brusenichen indtil 500 mm fra dens afgrænsning. Vådzonen på væggene går helt til loft. I særligt høje rum kan området over normal loftshøjde dog betragtes som fugtig zone. Det skraverede område viser, hvor der skal være fald på gulvet, og hvor der ikke må være rørgennemføringer. Området går 500 mm ud fra brusenichens afgrænsning.

Illustration fra "SBi-anvisning 200 Vådrum" (som i SBI 252).

Væggene i et badeværelse bliver påvirket af vand. Derfor stiller bygningsreglementet krav til, hvordan væggene skal opbygges og hvilken overflade de skal have. Ifølge bygningsreglementet skal vådrum - baderum samt bryggers, wc og rum med gulvafløb - opfylde forskellige krav, så de kan modstå vandpåvirkninger.

Bygningsreglementet henviser til udgivelsen SBi-anvisning 252 Vådrum, hvori det beskrives hvordan vægge og gulve, samlinger og rørgennemføringer helt praktisk kan udføres, så de opfylder kravene i Bygningsreglementet. Anvisningen forklarer, hvordan vægge i større baderum opdeles i vådzone og fugtig zone - den våde zone er den del af badeværelset, der jævnligt udsættes for direkte vandpåvirkning, mens den fugtige zone er resten af badeværelset.

Vådzonen omfatter:

 • Hele gulvet
 • De nederste 10 cm af alle vægge
 • Vægge omkring badekar 50 cm fra karrets side
 • Vægge omkring håndvask 50 cm på hver side og på hele vægstykket ned til gulvet samt 50 cm over
 • Vægge i og omkring bruseniche. Er det en bruseniche med faste vægge er det "kun" inde i nichen. Er der blot et bruseforhæng er vådzonen 50 cm på hver side af forhænget.

Alle samlinger mellem vægge og gulve skal være vandtætte.

Hvad er vådzone på badeværelset?

Vådzone og fugtig zone i vådrum med fastmonterede skærmvægge med en bredde på mindst 250 mm omkring bruseniche. Vådzonen omfatter hele gulvet og væggene inden for skærmvæggene. Vådzonen på væggene går helt til loft. I særligt høje rum kan området over normal loftshøjde dog betragtes som fugtig zone. Hvis gulvet i brusenichen samtidig er afgrænset fra det øvrige gulv, fx forsænket, kan der føres rør gennem gulvet helt op yil skærmvæggenes yderste side. (Opkant som afgrænsning bør så vidt muligt undgås).

Illustration fra "SBi-anvisning 200 Vådrum". (som i SBI 252)

I små badeværelser hvor gulvarealet er mindre end 3,25 m2 og/eller rum som er smallere end 1,3 meter er alle vægge vådzoner. I så små rum er det svært at undgå at sprøjte vand på væggene.

Den del som ikke er vådzone kaldes fugtzonen. Der er også skærpede krav til væggene i den del, der må kun anvendes materialer til opbygning af væggene, som kan tåle vand - eksempelvis vådrums gips, kalciumsilikat plader, gasbeton mv.

I vådzonen skelner man mellem forskellige belastningsklasser.

 • Klasse L= lav belastningsklasse. Få daglige bade i et rum, hvor der er god ventilation. Typisk i enfamiliehuse og sommerhuse
 • Klasse N=Normal belastningsklasse. Flere længere bade og mangelfuld ventilation. Oftest i etageejendomme og lignede
 • Klasse H= Høj belastningsklasse. Storkøkkener eller produktionslokaler med daglig rengøring med højtryksspuling.

Hvordan får du vandtætte vægge i badeværelset i vådzonen?

Der findes i princippet tre måder at få vandtætte vægge i badeværelset:

1) Hvis man bygger nyt kan man vælge at bygge vægge, der i sig selv er vandtætte. Det gælder fx vægge af beton. Betonvægge anses for at være vandtætte, hvis betonen er mindst 6 cm tyk, styrkeklasse 20 og hvis væggen er armeret. Man skal være opmærksom på, at samlinger mellem vægge og gulve skal være vandtætte. Væggen skal have en vandafvisende overflade enten flisesystem eller i visse tilfælde malerbehandling.

Skal badeværelset være vandtæt?

I små vådrum, dvs. mindre end 3,25 m2 eller med en bredde på 1,3 m eller derunder, omfatter vådzonen hele rummet. I sådanne rum kan brusepladsen ikke afskærmes effektivt, og den bør derfor placeres længst muligt væk fra dør og evt. vindue, fx i hjørnet mellem wc og håndvask som vist. I små rum bør døren være udadgående for at sikre, at den kan åbnes - også når den anvendes af personer, der kræver bistand.

Illustration fra "SBi-anvisning 200 Vådrum" (Som i SBI 252)

2) Hvis vægge er opbygget af fx letbeton eller skeletvægge med pladebeklædning, skal væggene have en vandtæt beklædning som fx et MK godkendt flisesystem med membran eller en vådrums pvc-belægning (vinyl). By- og Boligministeriets godkendelser af materialer og konstruktioner, de såkaldte MK-godkendelser, udstedes i forbindelse med vådrum for materialer, vandtætningssystemer eller specifikke gulv- eller vægkonstruktioner.

Man kan ikke vælge en hvilken som helst pladebeklædning. Pladerne skal være godkendte til vandpåvirkning. Det kan fx være 2 lag vådrumsgips eller kalciumsilikatplader

Hvis du skal være sikker på, hvilke kombinationer af vægtyper og vandtætningssystemer der kan benyttes ved forskellige belastningsklasser - både når det gælder vådzonen og fugtig zone - kan du se i SBI-anvisning 252 Vådrum.

3) Vandtæt belægning, fx et vandtæt flisesystem. Du kan give væggene en vandtæt membran. Det kan fx være en gummi- eller plastfolie, der fås i ruller (banevarer), eller det kan være en flydende gummimasse (vådrumsmembran), som smøres på og derefter hærder til et vandtæt lag.

Godkendte materialer

Vandtætheden i et badeværelse afhænger ikke kun af de store flader. Der er også krav til, at alle fuger og samlinger mellem gulv og vægge, i hjørner, ved gulvafløb er sikrede. Alle rørgennemføringer skal også være vandtætte.

LÆS OGSÅ: Fuger i badeværelset

Badeværelse, hvor de nederste ti centimeter af væggen er dækket med vandtætte fliser

Her kan man se, at den nederste del af væggene og området omkring badekar og bruseniche er dækket med vandtætte fliser. Foto: Torben Klint

Vandtætningsprodukter hænger sammen i "systemer", hvor forskellige produkter skal anvendes trinvis efter hinanden for at opnå vandtæthed. I vådzonen skal et flisesystem fx være egnet til brug på det aktuelle underlag, og systemet skal indeholde en vandtæt membran.

Primer, membran, fliseklæber, fugemørtel osv. skal alle være en del af det samme system. Du må fx ikke bruge den flydende gummimembran fra et system og en fliseklæber fra et andet system.

Vandtætningssystemerne skal være MK-godkendte.

Hvilke materialer og overflader må du bruge til tunge vægge?

I den våde zone er der et begrænset antal kombinationer, som opfylder bygningsreglementets krav.

Du skal bruge en såkaldt tung væg i den våde zone, så den kan bære fx vægten af fliser. På tunge vægge kan man undvære vådrumsmembranen og blot nøjes med fliser. Man skal være opmærksom på, at fliser og lim skal være MK godkendte til vådrum.

Krav til lette vægge

 • Minimum afstand på 45 cm fra midt stolpe til midt stolpe.
 • Krav til stolpedimensioner, hvis det er træstolper skal dimensionen være mindst 45 x 70 mm, benyttes stålskelet skal stålprofilerne være mindst 70 mm.
 • Krav til fastgørelse ved vådrumsgips: Det skal være rustfrie eller forzinket skruer og afstanden mellem skruerne må max være 20 cm langs kanterne af pladen og max 30 cm i mellemunderstøtningerne. Der skal skrues i alle stolper.
 • Krav til ekstra underlag hvor der skal monteres sanitet. Det kan fx være særlige montagestel.
 • Krav til pladetykkelse og antal plader til beklædningen.

Kravene til pladerne varierer afhængigt af hvilken pladetype du anvender. Pladetyperne er:

 • Vådrumsgips (2 lag)
 • Fibergipsplader (1 lag med pladetykkelse på 15 mm eller 2 plader med hver sin pladetykkelse på 12,5 cm)
 • Kalciumsilikatplader (12 mm)
 • Krydsfiner eller spånplader (kan kun anvendes som underlag for pvc, hvor krydsfiner skal have en pladetykkelse på mindst 12 mm og spånplader mindst 16 mm))

- Du kan finde et skema over kravene til pladetykkelse, stolpeafstande og skrueafstande i SBI-anvisning 252 Vådrum sant i de enkelte leverandøres hjemmesider.

Gipsplader til vådrum

Du må ikke bruge almindelige gipsplader i badeværelset. Det skal være specielle vådrumsgipsplader, som er tættere og silikoneimprægnerede og de skal sættes op i 2 lag i hele rummet. Samlingerne skal være forskudte fra hinanden i det inderste lag og yderste lag. Gipspladerne skal have en tykkelse på mindst 12,5 mm.

Mand tjekker, om vådrumssikring på badeværelse er i orden

Det er vigtigt at være opmærksom på de love og regler, der er om vådrumssikring af badeværelser. Foto: Torben Klint

Almindelige gipsplader indeholder organisk materiale, er modtagelige for fugt og kan smuldre og må ikke bruges i vådrum.

I vådzonen skal du enten bruge en MK-godkendt vandtæt flisebeklædning med membran eller en pvc-beklædning til overfladen udenpå gipspladerne.

Krydsfinér og spånplade

Du må gerne bruge godkendte krydsfinér- og spånplader i den våde zone, men kun hvis de bliver beklædt med godkendt, vandtæt pvc-beklædning.

Gamle vægge - ikke egnede til vådrum

Gamle vægge af brædder, bindingsværk og lign. er ikke egnede som vådrumsvægge. Hvis væggen er sund og stabil, kan du bygge en forsatsvæg udenpå, fx en gipspladevæg på lægter. Men vær opmærksom på risiko for fugtskader, hvis det er en ydervæg, og at der ikke må være to vandtætte lag i konstruktionen.

Skærmvægge

Skærmvægge kan bruges til at adskille brusenichen fra resten af badeværelset eller til at opdele badeværelset i sektioner, så fx toilettet får sin egen bås. Du kan anvende de samme materialer som til de andre vægge i badeværelset, men du kan også bruge glasbyggesten, hærdet glas og vandtætte plader.

Glasbyggesten

En skærmvæg kan fx bygges af glasbyggesten. De er normalt ca. 20 x 20 cm og 8 cm tykke. Glasbyggesten fås med og uden mønster og i en lang række farver. De mures op ved hjælp af en speciel lim og fuges derefter på samme måde som fliser. Normalt afsluttes kanterne med en rustfrit stålprofil.

Bruseniche på badeværelse afskærmet af en glasvæg i hærdet glas

Her er brusenichen skærmet af med en glasvæg. Foto: Torben Klint

Hærdet glas

Skærmvægge med og uden døre kan købes færdige eller specialfremstilles og er normalt i hærdet sikkerhedsglas. Hærdet glas er stærkere end almindeligt glas, og sikkerhedsglas vil ligesom en bilrude splintres i ret ufarlige stykker. Glasvægge kan være af klart eller matteret glas. Matteret glas tillader mindre lys at passere, men giver mere privatliv. Nogle glastyper har belægninger så de er lette at holde fri for kalkbelægninger. Fritstående glasvægge bør have rundede eller afslebne kanter af hensyn til sikkerheden.

Hvilken overflade skal du vælge til væggene i badeværelset?

I den våde zone kan du normalt vælge mellem fliser og vinylbeklædning. I den fugtige zone kan du - hvis væggen er bygget af tegl/beton eller vandtætte plader og ved visse vådrumsgipsplader - nøjes med et flisesystem uden membran. eller du kan sætte en malet bræddebeklædning eller laminatplader op på vandtæt PE-folie (20 mm) underlag.

Du behøver altså ikke have ens overflader i hele badeværelset.

Fliser

Fliser – både keramiske og natursten - har en høj slidstyrke. Især de glaserede fliser er lette at holde og gøre rene, da deres lukkede overflade både afviser vand og skidt.

Vægfliser findes i alle størrelser og fås i alle kvaliteter og tykkelser. Små fliser, der er mindre end 5 x 5 cm, kaldes mosaikfliser. De er bl.a. velegnede til at beklæde buede overflader. I øvrigt er fliser til vægge normalt tyndere end fliser beregnet til gulve.

Badeværelse med gulv af poleret granit og en bruseniche i glas

Man kan vælge mange forskellige materialer til badeværelsesvæggen. Arkivfoto.

Fliser af natursten kan være lavet af:

 • Granit der er meget hårdt og slidstærkt og tåler afkalkningsmidler. Fås både matslebet og poleret,
 • Marmor som ikke tåler afkalkningsmidler, men kan behandles med voks eller andre midler for at gøre det mindre modtageligt for fugt og fedtstoffer. Ubehandlet marmor suger nemt vand og snavs.
 • Skifer der med sin lagdelte og ret åbne struktur er knap så egnet i badeværelset, men også den kan forsegles. Ubehandlet skifer suger nemt vand og snavs. Skifer kan ligesom marmor ikke tåle afkalkningsmidler.

Vinyl

Pvc- vinylbeklædning er en udmærket løsning til badeværelser, Pvc- eller vinylbeklædning skal være min. 1,5 mm tykke og være godkendt til vådrum. Det fås i baner og skal fuldklæbes til underlaget og samlinger skal svejses med en særlig svejsetråd for at opnå fuld tæthed. Arbejdet skal udføres af firmaer tilsluttet Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK), og håndværkeren, der udfører arbejdet, skal have et særligt certifikat. Leverandøren skal dokumentere, at de anvendte produkter opfylder en række krav.

Maling - kun i den fugtige zone

Når du skal vælge maling til et badeværelse, er det bedst at bruge vådrumsmaling, der indeholder stoffer, som beskytter mod mug- og skimmelsvampevækst. Malingen har normalt en blank overflade, der gør det lettere at holde væggene rene.

Bræddebeklædning - kun i den fugtige zone

Lodret bræddebeklædning må i visse tilfælde opsættes i fugtige zone. hvis det monteres på en vandtæt 20 mm PE-folie under brædderne. Træbeklædningen skal slutte mindst 6 cm og helst 10 cm over gulvet. Gulvets vandtætte lag skal føres min. 15 cm op ad væggen, og den vandtætte folie overlappe med min. 5 cm. Beklædningen kan enten sættes direkte op på væggen bagved eller med et ventileret hulrum mellem væggen og træbeklædningen. Se nærmere beskrivelse i SBI-anvisning 252 Vådrum.
Beklædningen kan overfladebehandles, så den er mere modstandsdygtig overfor vand og lettere at rengøre.

'Badevaner: Sådan bader danskerne'

BYG-ERFA

BYG-ERFA er en fond, der indsamler, bearbejder og formidler professionel viden fra både teori og praksis. BYG-ERFA har lavet en række guider til membraner kaldet MEMBRAN-ERFA.

Her kan du se hvor og hvordan du anvender vådrumsmembraner

Fokus på fliser

Vi sætter fokus på fliser i boligen på tværs af vores platforme i en række artikler på bolius.dk, video, billedserier og i et stort tema i magasinet Bolius.

Du kan både finde fakta, gode råd og inspiration til valg af fliser til gulve eller vægge indendørs. 

Læs magasinet her

Fliser med klistermærker pynter i hvid brusekabine og flise med spraymaling som bordskåner.

Vær kreativ med fliser

Vi har samlet nogle gør det selv-tips, der viser, hvordan du kan dekorere dine fliser og give nyt liv til de gamle fliser, der ligger og samler støv.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab