35 % af danskerne låser sjældent eller aldrig døren, når de er hjemme i deres bolig, og er de udenfor, fx i haven eller nede med skraldespanden, er der 40 %, der sjældent eller aldrig låser deres hoveddør.

Det viser en undersøgelse, som YouGov har lavet for Videncentret Bolius i december 2020. Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 25+ år, og der er i alt gennemført 1.003 interviews.

Men det er en dårlig idé, at lade døren være ulåst, også selv om du er hjemme, forklarer Anja Lintrup Sørensen, konsulent hos Forsikring og Pension. Din forsikring dækker nemlig ikke i samme omfang, hvis du får besøg af tyve, mens din dør ikke er låst, og det gælder uanset, om du er hjemme eller ej.

Indbrud vs simpelt tyveri

Forsikringsselskaberne definerer et såkaldt indbrudstyveri som et ”tyveri fra forsvarligt aflukket samt aflåst bygning eller lokale". Ved et indbrudstyveri dækker din forsikring fuldt ud. 
Hvis der derimod er tale om et simpelt tyveri, dvs. et tyveri ”uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale”, så er dækningen begrænset.

Lås døren – også når du er hjemme

- Yderdørene i din bolig skal være lukket og låst, før der kan være tale om indbrud. Hvis du har indbrud, så dækker forsikringen fuldt ud. Er din yderdør derimod ikke låst, så bliver et tyveri i din bolig betragtet som ’simpelt tyveri’, og så vil du kun få en begrænset dækning, siger Anja Lintrup Sørensen.

Når det gælder penge, smykker, guld- og sølvting, værdipapirer og frimærker er der ingen dækning overhovedet.

Anja Lintrup Sørensen anbefaler, at du altid låser yderdøren i dit hjem, også når du er hjemme.

- Medmindre man opholder sig i det rum, hvor indgangsdøren er, så det en god ide. Hvis man går i haven, er det også en rigtig god ide. Og så skal man tænke over, hvordan man lader sine ting ligge fremme. Ligger der ting, som kan friste, lige ved et åbent vindue eller en dør? Listetyve er dygtige og hurtige, og du behøver ikke at være væk i mange sekunder, før de kan når at stjæle ting gennem et åbent vindue eller en ulåst før. 

Hvad dækker din forsikring ikke ved simpelt tyveri?

Ved simpelt tyveri dækker din indboforsikring IKKE penge, smykker, guld- og sølvting, værdipapirer og frimærker. Den dækker heller ikke såkaldt særligt indbo som fx elektronik, der oftest er dækket med et fast beløb eller en procentdel af den samlede forsikringssum. 
Tjek din egen indboforsikring for at få dine specifikke oplysninger om dækning og forsikringssum. 
Kilde: Forsikringsoplysningen

Kvinder låser oftere døren end mænd

69 % af kvinderne i undersøgelsen svarer, at de ofte eller altid låser hoveddøren, når de er hjemme. Det samme gælder kun for 59 % af mændene i undersøgelsen. 

Den forskel nikker Anja Lintrup Sørensen genkendende til. 

- Sådan er det også hjemme hos os. Det handler jo også om at beskytte sig selv, for selvfølgelig kan der ske andre forbrydelser end tyveri. Det skal naturligvis ikke tage overhånd, og man skal ikke se spøgelser, men mange tænker ikke over risikoen. 

I hovedstadsområdet og i lejligheder låses hoveddøren ofte

Det er ikke kun blandt kvinder og mænd, der er forskel på, hvornår vi låser døren. Det har også en betydning, hvor i landet vi bor, samt hvilken type bolig vi har. 

Blandt de danskere, der bor i lejlighed, låser hele 70 % altid døren, når de er hjemme, hvor det samme kun gælder 33 % af de personer, der bor i parcelhuse. 

- Det er helt normalt, men det er ikke rationelt, for det er meget sværere at lave indbrud i en lejlighed end en villa. I lejligheden skal røveren jo først gennem en hoveddør, og så gennem døren til selve lejligheden. Og der er mange flere naboer, der kan holde øje i forhold til villaen, hvor røveren desuden kan komme direkte ind gennem et vindue, siger fagekspert i Videncentret Bolius, Tine R. Sode.

Nordjyder låser sjældent deres hoveddør

Undersøgelsen viser også, at jo længere væk man bor fra hovedstadsområdet, jo sjældnere låser man yderdøren, når man er hjemme. I Region Hovedstaden låser 60 % altid døren, hvor det samme kun gælder for 33 % af nordjyderne.

- Jeg tror, at man føler sig mindre tryg i byerne og mere tryg i villakvarterer og på landet. Måske kender man sine naboer bedre udenfor byerne. I en landsby er der typisk en, der holder øje med det hele, og i byerne ser man mange flere ukendte mennesker, siger Tine Sode.

40 % låser ikke døren, når de er udenfor

På en varm sommerdag, kan det være skønt at have yderdøren åben, så der kan komme frisk luft ind i boligen, og du kan gå frit ud og ind. Men også her gælder reglerne for simpelt tyveri, og forsikringen vil dermed kun dække begrænset, hvis du får stjålet noget i din bolig. 

Alligevel gælder det for 40 % af danskerne, at de sjældent eller aldrig låser yderdøren, når de er udenfor. Og igen er der forskel på jyderne og hovedstadsbeboerne. I Region Hovedstaden låser 45 % døren, når de er udenfor, mens kun gælder 28 % af nordjyderne.

En lille gruppe låser sjældent døren om natten

Når natten falder på, bliver danskerne langt bedre til at låse yderdøren. Hele 90 % af danskerne låser nemlig døren om natten. Blandt gruppen på 40+ år stiger tallet til 94 %, og 96 % af kvinderne sikrer sig, at nøglen er drejet rundt i låsen, før de går i seng.

Men der er også en lille gruppe på 4 % der sjældent eller aldrig låser døren om natten. Og det undrer Tine R. Sode.

- Så føler man sig virkelig sikker i sit hjem, og det må være dejligt. Måske er det mennesker, der bor på en gård eller har en hund? Hjemme hos os kunne vi sagens lade døren stå ulåst, for vores hund ville gø, inden nogen overhovedet tog i døren, fortæller hun.