1. Luft ud med gennemtræk tre gange dagligt

Det er vigtigt at få luftet grundigt ud med gennemtræk 2-3 gange om dagen i 5-10 minutter. Dermed fjerner du den dårlige luft og de fleste skadelige partikler.

Se hvordan du laver ordentligt gennemtræk uanset din boligs udformning og indretning i videoen herunder.

2. Varm hele boligen op til 20-22 grader i fyringssæsonen

Det hjælper med at holde luftfugtigheden nede, hvis din bolig er ordentlig opvarmet. Risikoen for, at fugten fra indeluften sætter sig som vand, bliver større, jo lavere rumtemperaturen er - og hvis der er forskel på rummenes temperaturer.

3. Tør ikke vasketøj indendørs

Det giver for høj luftfugtighed i boligen, som kan medvirke til et dårligt indeklima. Tør i stedet tøjet udenfor hele året rundt. Hvis det regner eller sner, kan du bruge en tørretumbler. 

4. Tænd emhætten eller åbn vinduet, når du laver mad

Madlavning, især bagning, kogning og stegning, er blandt de største syndere til et dårligt indeklima. Lad emhætten stå tændt mindst 10 minutter efter, du er færdig, så den varme fugtige luft ikke sætter sig i boligen. 

Guide: Sådan sikrer du et godt indeklima i køkkenet

Simple tiltag kan give dig et godt indeklima i køkkenet. Træk musen rundt i rummet og se de gode råd ved at klikke på de små billeder. 

5. Sluk elektriske apparater, når de ikke er i brug

Elektriske apparater øger mængden af skadelige kemiske stoffer og partikler i boligen, når de er tændte eller på standby.  Sørg desuden for, at de ikke er støvede. 

6. Brug ikke spray indendørs

Spray, uanset type, forurener indeluften og er svært at lufte ordentligt ud. Gør det i stedet udenfor og lad det sprayede produkt stå til afgasning og -tørring udendørs. 

7. Drop eller minimér brug af stearinlys i din bolig

Tændte stearinlys afgiver flere partikler end en stærkt trafikeret vej, samt kvælstofdioxid og røggasser, og de kan skade lungerne. Luft ud med gennemtræk i 5-10 minutter efter brug af stearinlys, og skift gerne stearinlysene ud med andre former for levende eller elektriske lys.

8. Køb ikke produkter til boligen, som lugter af kemi

Kemiske dampe kan give vedvarende hovedpine. Sørg desuden for at lade nye produkter og møbler afgasse før de stilles ind i boligen.

9. Gør rent mindst én gang om ugen

Sørg for at fjerne al gammelt støv, da de farlige partikler sætter sig i det eksisterende støv, der hvirvles op ved almindelig bevægelse og indåndes. Lav en hovedrengøring mindst én gang om året.

Video: Bliv klogere på fugt i boligen

10. Luk døren til badeværelset under og efter bad

Efter et bad trænger fugt ud i resten af boligen. Hold døren lukket under og efter et bad, og åbn vinduet eller tænd for ventilationen, indtil den fugtige luft er væk.

Guide: Få et godt indeklima på børneværelset

Træk musen rundt på værelset og få gode råd ved at klikke på de små billeder. 

Sådan får du nemt et bedre indeklima

 1. Luft ud med gennemtræk
  Den mest effektive metode til at komme af med boligens partikelforurening er en ordentlig ventilation. Anskaf dig eventuelt et ventilationssystem og sørg generelt for en grundig udluftning af boligen. Miljøstyrelsen anbefaler udluftning med gennemtræk mindst to gange dagligt.
 2. Lad døren til soveværelset stå åbent
  Åbn boligens døre for at sprede forureningen. Særligt ind til soveværelset, hvor der ophobes store mængder CO2 i løbet af natten, og til børneværelset, da børns lunger er mere udsatte for partikler og støv.
 3. Gør rent jævnligt
  Hyppig rengøring er det bedste middel til at holde støv og bakterier nede, og dermed mindske risikoen for allergier samt luftvejssygdomme og infektioner.
 4. Drop tobak, brændeovn og stearinlys
  Mere end ¾ af de forurenende partikler i boligen stammer fra beboernes adfærd. Især rygning, stearinlys og madlavning er store syndere til et dårligt indeklima, og bør derfor minimeres eller droppes. Sørg for grundig udluftning, især efter du har lavet mad, tændt stearinlys, brændeovn eller lignende.
 5. Begræns fugten
  Skimmelsvamp og husstøvmider, der kan forårsage astma og allergi, er afhængige af fugt. Minimer fugten ved grundig udluftning efter madlavning og badning, og undgå indendørs tørring af tøj. Sørg derudover for, at minimumstemperaturen altid er på 17-18 grader i alle rum.
 6. Begræns kemikalierne
  Nye møbler og byggevarer, elektroniske apparater, rengøringsmidler og maling afgasser farlige kemikalier. En grundig udluftning afhjælper afgasning. Derudover anbefales det at købe miljømærkede produkter og at slukke unødvendig elektronik.

Kilder: CISBO, Miljøstyrelsen, fageksperter i Videncentret Bolius