1. Dæk sarte planter med plastfolie

I oktober er risikoen for nattefrost stor. Hav derfor plastik parat, som du kan tildække sarte planter som citrus, ægte laurbær og afrikansk skærmlilje med om natten. Du kan bruge helt almindelig, klar plastik som fx det, du bruger til overdækning ved malerarbejde. Plastfolien kan hæve temperaturen fra frost til plusgrader.

Hvis der er enkeltstående nætter med ned til et par minusgrader, kan du i de fleste tilfælde 'nøjes' med at sætte de sarte planter ind under et halvtag.

Hvis temperaturen er lavere end minus to grader, skal du stille planterne indendørs i et frostfrit, lyst rum.

2. Plant nyt og plant meget!

Hele efteråret er højsæson for plantning. Plant rigeligt og gerne flere buske og træer. De giver haven karakter og volume og gør den nemmere.

Tommelfingerreglen er, at du bør så nyt græs, lægge blomsterløg samt dele og plante stauder i løbet af september. Stedsegrønne planter kan du plante, så længe jorden er lun med en temperatur på minimum 8-10 grader, hvilket den plejer at være til cirka midten af oktober.

I sidste halvdel af oktober og hele november kan du plante dine løvfældende planter og barrodsplanter. Det er blandt andet her, du bør plante ny hæk, hvis det er nødvendigt. Nye løvfældende planter og barrodsplanter bør plantes på dage, hvor det ikke regner.

I oktober er det en god idé at plante nye, stedsegrønne nåletræer, fx Hemlock. Udskift evt. nogle buksbom, hvis de er ramt sygdom.

3. Beskær hindbærbuske

Når hindbærbuskene er færdige med at give bær, kan du beskære dem.

På sommerhindbær – de buske, der giver frugt midt på sommeren, typisk i juli – fjernes de skud, der har båret frugt i år. Klip dem af 5 cm over jorden. Bevar de nye skud – det er dem, som giver hindbær til næste år.

Efterårshindbær giver frugt i august til september/oktober. Her kan du roligt fjerne alle skud, når de sidste hindbær er høstet ved at klippe dem af 5 cm over jorden. Efterårshindbær når at sætte nye bærbærende skud til næste år.

4. Grav frostsarte løg og knolde op for vinteren. 

Dahlia, knoldbegonier og gladiolus tåler ikke frost og skal graves op omkring den første nattefrost. Ryst jorden af og klip evt. grønne stængler af lige omkring jordoverfladen, altså 5-10 cm over knolden.

Læg knoldene i luftåbne kasser evt. med lidt tørvestrølelse omkring. Stil kasserne mørkt, køligt og med god luftcirkulation.

5. Slå græs de sidste gange

Græsplænen skal måske slås for sidste gang i sæsonen i oktober - det afhænger af temperaturen. Når jordtemperaturen er lavere end 6-7 grader, standser græsset med at vokse, og så skal det ikke slås. Mål jordtemperaturen med et jordtermometer.

Klip ikke græsplænen under 4 cm, når du klipper den sidste gang.

6. Løft krukker og fjern sommerblomster

Løft krukker i haven, som skal stå ude hele året, nogle centimeter over jorden inden frosten kommer, og tøm dem for sommerblomster.

Et par klodser under er nok til hæve dem, så de ikke står direkte på jorden. Derved undgår du, at de revner og flækker.

7. Strø kompost ud

Strø din hjemmelavede kompost ud, hvis den er færdig. Et tyndt lag på 5 cm i rosenbedet gavner både jordstrukturen og beskytter mod frostskader. Vent evt. med at kultivere komposten ned i jorden til foråret.

Brug også komposten i bede under træer og buske, i bede med skovbundsplanter og omkring hækken.

8. Flyt løg og læg nye

I oktober kan du fortsat lægge nye løg og løgvækster, og det kan du fortsætte med frem mod vinteren - jo senere du lægger dem, jo senere kommer de op.

Du kan også flytte gamle løggrupper til nyt sted. Grav løgvækster op og flyt dem forsigtigt. Forårsløg har ofte lavet små sideløg, som forsigtigt kan deles fra og plantes. Sæt løget i vasket grus eller sand.

9. Plant i revner og sprækker

Omkring og i dine belægninger er der ofte fuger, der er på få centimeter eller derover. Udskift lidt af gruset/sandet i fugerne og læg en jordblanding bestående af lige dele sand, havejord og pottemuld i, og plant herefter små sedumplanter eller andre alpine planter, der kan tåle udtørring. På mere skyggede flader kan du plante trædebregner.

10. Så nærende bunddække i køkkenhaven

Tilså større, nøgne jordarealer som køkkenhaven med 'grøn jorddække'. Honningurt, gul lupin og gul sennep hører til de gode, grønne jorddækkeplanter.

Det grønne bunddække opsamler næring, som så bevares i haven og videregives til de planter, du dyrker til næste år. Fjern derfor ikke planterne til foråret, men fræs eller kultivér dem ned i jorden.