1. Partikler

Forurening med helbreds­skadelige partikler stammer typisk fra fem kilder, hvoraf de fleste knytter sig til vores egne aktiviteter i boligen: 

 1. Madlavning (stegeos og gaskomfurer).
 2. Brændeovne, pejse, petroleums­ovne m.v.
 3. Rygning, røgelsespinde m.v.
 4. Stearinlys, olielamper m.v.
 5. Partikler fra udeluften, fx fra trafik og brændeovne.

Sådan kan helbredet påvirkes:

Forværring af symptomer hos astmatikere og andre med luftvejssygdomme, nedsat lungefunktion og øget risiko for hjerte-kar-sygdomme og visse kræftformer.

2. Kemikalier

Forurening med helbreds­skadelige kemikalier stammer typisk fra tre kilder: 

 1. Kemikalier, der stammer fra afgasning fra fx maling og byggematerialer, nye møbler og tæpper, elektronik og rengøringsmidler.
 2. Kemikalier, der dannes ved forbrændingsprocesser.
 3. Forurening fra udeluften. 

Sådan kan helbredet påvirkes: 

Skadelige kemikalier kan give hovedpine, svimmelhed, allergiske reaktioner og luftvejsirritationer, og nogle kan øge risikoen for kræft. Har man først fået allergi, kan kemikalier i selv små koncentrationer udløse allergiske reaktioner.

Et godt luftskifte renser luften for forurening

Ved at lufte ud med gennemtræk på tværs af bygningen tre gange om dagen i 5-10 minutter kan du rense luften i boligen for de fleste forureningskilder.

Gennemtrækket skaber et flow i luften, som tager både CO2, partikler, gasser og dampe med ud.

3. CO₂ (kuldioxid)

Forurening med CO₂ kommer overvejende fra udåndingsluften fra de mennesker, der opholder sig i boligen. 

Sådan kan helbredet påvirkes:

CO₂ er ikke sundhedsskadeligt i sig selv, men et højt niveau af CO₂ i boligen er tegn på, at luften ikke bliver udskiftet nok, og der derfor ikke er nok frisk luft, og det kan øge risikoen for hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær.

4. Fugt 

Fugtig luft i boligen stammer typisk fra fire kilder: 

 1. Mennesker
 2. Madlavning
 3. Bad, gulvvask og tørring af tøj
 4. Indtrængen af vand udefra. 

Sådan kan helbredet påvirkes:

Fugtig luft er ikke i sig selv sundhedsskadeligt for beboerne. Men et højt fugtindhold øger risikoen for både skimmelsvampe og husstøvmider, som kan give astma- og allergilignende symptomer. I ekstreme tilfælde kan fugt gøre skade på selve boligen ved at forårsage råd og svamp i konstruktionen.

5. Skimmelsvamp

Skimmelsvamp findes naturligt både ude og inde. I boligen vokser skimmelsvamp på fugtige steder, der kan opstå som følge af fx kuldebroer,  vandskader eller generelle problemer med fugt.  

Sådan kan helbredet påvirkes:

Astma- og allergilignende symptomer som træthed, åndedrætsbesvær, hovedpine, snue og kløende øjne. Symptomerne er værst for personer med allergi over for skimmelsvamp. Typisk påvirker skimmelsvampe i mindre mængder ikke helbredet.  

6. Luftbårne vira

En luftbåren virus kan blive hængende i luften i længere tid, efter at en smittet person har hostet eller nyst, og dermed nå ud til flere personer, hvis luften ikke bliver renset gennem udluftning eller på anden vis.  

Sådan kan helbredet påvirkes:

Smitte med den pågældende virus.

7. Bakterier

De fleste bakterier i en bolig stammer fra dem, der bor i den, og deres aktiviteter. Jo flere personer, der er til stede i boligen, desto flere bakterier er der.

Sådan kan helbredet påvirkes:

Sygdoms­fremkaldende, hvis man i forvejen er svækket. Mistænkt for at give hovedpine, allergi og luftvejssygdomme som astma, bronkitis og infektioner i luftvejene. 

8. Støv

Støv kan indeholde mange forskellige dele, som forurener luften og kan påvirke helbredet. Det kan fx være bakterier, kemikalier, svampesporer og afføring fra husstøvmider.  

En støvsuger uden HEPA-filter kan i værste fald forurene luften med flere støvpartikler end før støvsugningen, fordi mange af støvfnuggene bliver pulveriseret til fine partikler, der bliver hvirvlet ud i luften i boligen igen. 

Sådan kan helbredet påvirkes:

Personer med allergi over for husstøvmider kan få symptomer som høfeber, astma og forværring af børneeksem. Ligeledes kan de andre forurenende dele give symptomer. Støv i luften kan desuden genere alle med følsomme luftveje.

9. Radon

Radon er en naturlig, men kræftfremkaldende radioaktiv gasart, som dannes i undergrunden og kan trænge ind i en bygning gennem revner og sprækker, der vender mod jorden. Der findes forskellige tiltag, som kan forhindre radonniveauet i boligen i at blive for højt.

Sådan kan helbredet påvirkes: 

Et for højt niveau af radon i boligen øger risikoen for lungekræft, især hos rygere og eksrygere, der i forvejen har en forhøjet risiko. Det øger muligvis også risikoen for leukæmi hos børn. 

10. PCB

PCB er et stof, der i perioden 1950-1977 blev brugt i byggematerialer som fugemasser og termoruder, indtil man fandt ud af, at stoffet er skadeligt for mennesker og miljø. I dag er al brug af PCB forbudt, men det findes stadig i nogle ældre bygninger, hvor det stadig kan afdampe til luften. Ved mistanke om PCB kan det anbefales at få en fagkyndig til at gennemgå boligen.

Sådan kan helbredet påvirkes:

Kan påvirke nervesystemet, hormonbalancen, være kræftfremkaldende, svække immunforsvaret og give udviklingsforstyrrelser hos børn.