Skal du fjerne alger fra taget?

Alger på taget er - i de fleste tilfælde - helt uskadelige for dit tag. De hverken nedbryder eller minimerer materialers holdbarhed, og giver heller ikke større risiko for fugtskader.

Der er derfor ingen vedligeholdelsesmæssig grund til at fjerne alger fra taget, så som udgangspunkt bør du IKKE fjerne alger på taget. Du kan skade taget ved at gå rundt på det, og når du renser tagets overflade, bliver den mere ru, og så får alger lettere ved at gro.

Men algerne er ikke så kønne at se på, og derfor bør du forebygge, at algerne overhovedet opstår.

Hvordan forebygger du, at alger på taget opstår?

Forebyg alger på taget ved at vedligeholde taget årligt. Begyndende afskalninger og nedbrud på tagets materialer, øger risikoen for alger på taget.

Beskær store træer og buske, der kaster skygge på tagfladen, så tagfladen kan tørre, hvis du vil minimere alger på dit tag. Alger gror kun på fugtige overflader.

Undersøg også, om der er asbest i dit tag, hvis dit tag er af eternit. Er der asbest, skal du kontakte Arbejdstilsynet, og høre, hvordan du skal behandle dit eternittag mod alger.

Find godkendte midler til bekæmpelse af alger i Bekæmpelsesmiddeldatabasen

I Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase (BMD) kan du selv finde ud af, hvilke godkendte bekæmpelsesmidler mod alger der er i Danmark. Gør således:

  1. Gå i Bekæmpelsesmiddeldatabasen.
  2. Gå til "Søgning" på højre del af siden og skriv "alge"udfyld i "Produktnavn".
  3. Tryk "Søg".
  4. Undersøg, om de forskellige algefjernere kan bruges til at fjerne alger på tage - et af midlerne er fx til alger på facader.

Hvordan renser du alger af taget?

Hvis algerne er opstået, og du vil alligevel rense dem af dit tag, er der forskellige ting, du kan gøre.

  • Fjern alger i samlinger/overlapninger med dine hænder, hvis du af æstetiske hensyn ønsker at fjerne alger fra dit tag.
  • Brug vand og en blød børste til at fjerne større angreb af alger.
  • Brug et godkendt middel til bekæmpelse af alger - algefjerner - hvis børste og vand ikke slår til. Dermed sikrer du dig, at det er effektivt til at bekæmpe alger og er forsvarligt at bruge. Pr. 7. oktober 2019 findes der syv godkendte midler i Danmark: Dansk Algefjerner, Quick Algefjerner, AlgeFri N Klar-til-brug, AlgeFri N Koncentrat, AlgeFri N ProFF, Neutralon - Klar til brug og Neutralon (kun til professionelle). Følg brugsanvisningen på produkterne.

Sådan fjerner du ikke alger fra taget

Bekæmp IKKE alger med et middel, der ikke er godkendt til algebekæmpelse. Det er forbudt efter Kemikalieloven. Normalt er straffen en bøde, men strafferammen går op til 2 års fængsel.

Brug ALDRIG en højtryksrenser til at spule taget for alger. Der er stor risiko for at beskadige materialer, og i nogle tilfælde kan der komme vand ind på loftet.