Asbest i boliger

Selvom asbest ikke længere bruges i byggematerialer, findes det stadig i flere boliger. Når det skal fjernes, skal det behandles efter helt særlige regler, så det ikke skader dine lunger.

 • 1972 blev det forbudt at isolere med asbestholdige materialer.
 • 1980 blev det helt forbudt at bruge asbest, bortset fra i tagbeklædning, friktionsbelægninger, pakningsmaterialer og materialer til at fore f.eks. kuglelejer med.
 • 1986 blev kravet skærpet yderligere. Herefter måtte der kun bruges asbest i eternitbølgepladerne B6 og B9 samt pakningsmaterialer og friktionsbelægninger.
 • 1988 stoppede al anvendelse af asbest i tagbeklædninger.
 • I perioden 1993-2005 er det udelukkende friktionsbelægninger, som indeholder asbest.
 • Siden 2005 har man ikke brugt asbest i produktionen af byggematerialer.

Sådan tjekker du, om dit tag indeholder asbest

Der er blevet produceret eternitplader uden asbest siden 1984, men det er først fra 1988, at der ikke længere bliver produceret eternitplader med asbest.

Du kan bruge denne oversigt til at vurdere sandsynligheden for, at dine eternitplader indeholder asbest.

 • Eternit fra før 1984 indeholder altid asbest.
 • Eternit fra 1984-88 kan indeholde asbest.
 • Eternit produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

Hvis du vil undersøge, om dine tagplader indeholder asbest, kan du tjekke oversiden af dem. Her vil der være trykt et nummer med 5-10 cifre. Hvis det første tal er 4 eller 5, er tagbelægningen fremstillet uden asbest. Hvis det første tal derimod er 0 eller 1, så indeholder pladen med garanti asbest.

Dansk eternit hedder nu Cembrit A/S.

Hvilken betydning har det, at der er asbest i tagpladerne?  

Der er ingen grund til at være bange, hvis dit gamle tag indeholder asbest. Der er blot nogle skrappe regler, du skal følge, hvis du skal have renset taget, lægge nyt tag ovenpå eller andet, der indebærer kontakt med de asbestholdige tagplader eller gavlplader.

 • Det er forbudt at højtryksspule materiale, der indeholder asbest.
 • Der må ikke skæres, bores eller på anden måde arbejdes med asbestholdige materialer, uden at de gældende regler for arbejde med asbest overholdes.
 • Nedtaget eternit med asbest må ikke genanvendes.
 • Bortskaffelse af asbestholdige materialer skal ske efter gældende regler.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab