Bidragssatser: BRFkredit hæver bidragssatser efter Jyske Banks overtagelse

Med Jyske Banks overtagelse af BRFkredit er bidragssatserne for nogle lån blevet højere. Sammenlign de fire realkreditselskabers bidragssatser på 20 forskellige realkreditlån.

På trods af retssager om lovligheden af store forhøjelser på bidraget, har BRF gennem flere år været kendt som realkreditselskabet med nogle af de laveste bidragssatser.

Men efter BRFkredits integration i Jyske Bank og et navneskifte til Jyske Kredit, har Jyske Bank besluttet at skrue lidt op på bidragssatserne og dermed lægge afstand til klassens duksedreng, Totalkredit.  

Hvad er belåningsgrad?

Belåningsgrad udtrykker, hvor stor en andel af boligen, der er belånt. 

Er en bolig eksempelvis vurderet til 2,5 millioner kr. og boligen er belånt med 2 millioner kr., har boligen en belåningsgrad på 80 procent (2/2,5x100). Skylder du kun 1.250.000 kr. i boligen, er belåningsgraden 50 procent.

Prisforhøjelserne, der trådte i kraft den 18. august 2018, gælder dog kun for nye låntagere. Eksisterende kunder i det gamle BRFkredit bliver ikke berørt af prisstigningerne.

Prisstigning på 7,8 procent for lån med afdragsfrihed

Overordnet set rammer de ændrede bidragssatser primært nye kunder med afdragsfri lån og kunder med en belåningsgrad på under 80 procent.

Eksempelvis vil prisen (bidraget) på et afdragsfrit F5-lån ved en belåningsgrad på 80 procent stige med 7,8 procent, mens bidraget på et fastforrentet lån med og uden afdrag er uændret ved en belåningsgrad på 80 procent.

Nye låntagere med en lav belåning får med prisændringerne et ekstra smæk på bidragssatserne. Eksempelvis stiger prisen for et afdragsfrit F5-lån ved 40 procent af vurderingen med hele 23,1 procent.

Beregningerne bygger på en gennemregning af 20 lånescenarier baseret på Bolius’ beregningsmodel over bidragssatser. De 20 lånescenarier er baseret på forskellige belåningsgrader med hhv. et fastforrentet lån og et F5-lån med og uden afdrag og tager udgangspunkt i en bolig vurderet til 2,5 millioner kr.

De to storbanker fortsat dyrest på bidraget

Prisforhøjelserne i det gamle BRFkredit og nuværende Jyske Kredit har imidlertid ikke ændret på den overordnede tendens til, at Nordea Kredit og Realkredit Danmark (RD) har de højeste bidragssatser.

Ud af 20 lånescenarier baseret på forskellige belåningsgrader med hhv. et fastforrentet lån og et F5-lån, har Nordea den højeste bidragssats i 12 tilfælde, mens RD er dyrest i 8 tilfælde.

I kun et tilfælde har Jyske Kredit den laveste bidragssats, mens Totalkredit – efter indregning af kundekroner – er billigst i 19 tilfælde.

Spar 3.376 kr. årligt på bidraget

Selv om Totalkredit overordnet set er det billigste selskab i de 20 lånescenarier, har Jyske Kredit dog en beskeden førerposition, når det drejer sig et fastforrentet lån uden afdrag og ved 80 procent belåning.

Dyreste selskab er RD, der forlanger 21.126 kr. i årligt bidrag ved kvartalsvis betaling, mens Jyske Kredit fortsat er det billigste selskab med en pris på 17.750 kr. årligt. Dermed er der 3.376 kr. at spare årligt ved at vælge Jyske Kredit frem for RD.

Gennemsnitlig prisstigning på 5,9 procent

I de nævnte 20 lånescenarier, har Jyske Kredit forhøjet bidraget i 12 tilfælde og nedsat bidraget i et enkelt tilfælde. Prisstigningerne svinger lige de tidligere nævnte 23,1 procent til 2,5 procent for et F5-lån uden afdrag og med en belåningsgrad på 60 procent.

Taget som et simpelt gennemsnit er der tale om en prisstigning på 5,9 procent. Reelt er prisstigningen dog vsentlig lavere, da bidraget på de populære fastforrentede lån ved en belåningsgrad på 80 procent ikke er steget og de tegner sig for en betydelig del af ny-udlånet.

Find den laveste bidragssats her

Med et utal af lånemuligheder og en kompleks prisstruktur hos de fire realkreditselskaber, er det ofte en uoverkommelig opgave at finde selskabet med de laveste priser.

Bolius har derfor udarbejdet en beregner, der ud fra dine låneforhold finder frem til det billigste realkreditselskab. Beregneren tager udgangspunkt de for tiden to mest populære låntyper, nemlig et fastforrentet lån og et F5-lån – med og uden afdrag.

Yderligere forklaring
Yderligere forklaring
Yderligere forklaring
Yderligere forklaring
     

Se beregnerens forudsætninger

  • Som det eneste selskab betaler kunder i RD ydelsen månedligt, hvilket giver en rabat på de anførte bidragssatser på 0,05 procent-point. For at ligestille alle fire selskaber er denne rabat ikke indregnet i bidragssatserne fra RD.
  • Bemærk Realkredit Danmark specielle beregning af tillægget for afdragsfrihed: Op til 60 procent af vurderingen koster afdragsfrihed 0,1 procent i ekstra bidrag. Over 60 procent af vurderingen, stiger tillægget til 0,3252 procent for HELE beløbet.
  • Kursskæring er indregnet som en omkostning på linje med bidraget.
  • Prislister fra de fire realkreditselskaber er indhentet i februar 2017.
  • I bidragssatserne for Totalkredit er fratrukket 0,15 procent-point, der for 2018 og 2019 tilbagebetales kunderne i form af de såkaldte kundekroner
  • Beregner er gældende for helårsboliger.

Hvis du har forslag eller kommentarer til beregneren, kan du sende en mail til web@bolius.dk.

Pas på de farlige fælder for afdragsfrie rentetilpasningslån

Realkredit Danmark skiller sig i prissammenligningen ud på to områder: Som det eneste selskab har RD indlagt en lille fælde i beregning af bidragstillægget for afdragsfrie flexlån på over 60 procent af boligens vurdering.

Ved en belåningsgrad på op til 60 procent udgør tillægget for afdragsfrihed 0,10 procent, men overstiger belåningsgraden 60 procent, hopper bidragstillægget op på 0,3252 procent af HELE lånesummen.

Spar penge ved flytning af realkreditlån

På trods af de store prisforskelle mellem de enkelte selskaber, er det ikke altid en god idé at skifte realkreditselskab. Den årlige besparelse på bidraget skal nemlig holdes op mod omkostningerne ved en flytning af dit realkreditlån.

Ifølge hjemmesiden raadtilpenge.dk  løber de faste gebyrer til bank, realkreditselskab og tinglysning typisk op på 9.000 kr. Dertil kommer de variable gebyrer i form af kursskæring og kurtage, som udgør en procentdel af lånets størrelse. 

For et lån på 2 millioner kr. vil de samlede omkostninger typisk udgøre ca. 16.000 kr., som skal holdes op mod en årlig besparelse på bidraget på fx 3.600 kr. Dermed vil besparelsen på bidraget være hentet hjem efter ca. fem år. 

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab