BoligJobordning: Sådan registrerer du dit fradrag

Du kan få fradrag for service- og vedligeholdelsesarbejde på din bolig. Læs, hvordan du indberetter dine håndværksfradrag til SKAT, og hvilke frister du skal være opmærksom på.

Med BoligJobordningen har alle personer over 18 år i en husstand mulighed for at få håndværkerfradrag –- også kaldet servicefradrag. Med håndværkerfradraget kan du få fradrag for 2 ting:

 1. Et fradrag på 12.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til håndværksydelser til udvalgte energiforbedringer og/eller klimatilpasning.
 2. Et fradrag på 6.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til serviceydelser – fx rengøring, børnepasning og havearbejde. Dette arbejde behøver altså ikke være ’grønt’, fradraget skal modvirke sort arbejde.

I alt kan der altså fradrages 18.000 kr. pr. person pr. år.

Du skal selv indberette dine udgifter til SKAT.

Guide: Sådan indberetter du dine udgifter til SKAT

 1. Log TastSelv Borger med enten Nem-ID eller TastSelv-kode.
 2. Klik på punktet Indberet servicefradrag (håndværkerfradrag) i menuen i venstre side.
 3. Vælg den type bolig, hvor du har fået udført atbejdet
 4. Vælg typen af arbejde, du har fået udført.
 5. Indtast CVR-nummeret på den virksomhed, der har udført arbejdet, eller CPR-nummer, hvis der er tale om en privatperson. Vær opmærksom på, at alt vedligeholdelsesarbejde skal være udført af en momsregistreret virksomhed, hvis det skal være fradragsberettiget.
 6. Indtast udgiften til arbejdsløn. Bemærk, at du skal oplyse beløbet uden moms, da systemet selv beregner momsen.
 7. Indtast betalingsdato.
 8. Læs betingelserne for fradrag, og markér, at du opfylder dem.
 9. Tryk dig videre til næste side, hvor du skal tjekke og godkende, at oplysningerne er korrekte.
 10. Når du har godkendt, kommer du til en oversigt over dine indberetninger. Denne side vil komme frem som startside, hvis du i fremtiden laver nye indberetninger. Du kan her få vist og rette i de enkelte indberetninger.
 11. Forlad systemet ved at trykke på Afslut, eller tryk på Ny indberetning, hvis du skal indtaste flere betalinger.

SKAT overfører automatisk de indtastede oplysninger som et fradrag på din årsopgørelse.

Hvis du skal have hjælp til at bruge TastSelv, kan du ringe til SKAT på telefon 72 22 18 18 og få hjælp til indtastningen.

LÆS OGSÅ: Håndværkerfradrag

Frist for indbetaling og indberetning af håndværkerfradraget

Har du fået udført service- eller vedligeholdelsesarbejde på din helårsbolig i 2012, 2013, 2014 og 2015, kan du stadig nå at indberette det og gøre brug af dit fradrag.

I 2016 afløste en ny BoligJobordning den gamle, og derfor kan du ikke få fradrag efter den gamle ordning for arbejde, der er udført efter den 31. december 2015, samt arbejde der er betalt den 1. marts 2016 eller senere. I 2016 og 2017 er BoligJobordningen mere 'grøn', og regler og satser er lidt anderledes. 

Tidspunktet for betaling af arbejdet afgør, hvilket år du kan gøre brug af fradraget. Du skal betale din regning senest to måneder efter nytår, hvis du skal bruge fradraget for det år.

Det betyder, at har du fået udført arbejde i 2016 og ønsker at benytte fradraget det år, skal du have betalt regningen senest ved udgangen af februar 2017, ellers gælder fradraget for 2017.

Ønsker du fradrag for fx arbejdsløn for energiforbedringer, der gik i gang i 2016, men først færdiggøres i 2017, kræver det en specifik regning på den del af arbejdet, som er udført frem til 31. december 2016, da du kun er berettiget til fradrag for det.

Indberetning af fælles udgifter

Flere personer i en husstand kan få fradrag for den del af en udgift, som de hver især har betalt. Det kræver, at hver person indtaster sin andel af udgiften i TastSelv Borger. I kan nøjes med én samlet faktura eller serviceerklæring.

Ægtefæller og samlevere med fællesøkonomi kan som de eneste dele et fradrag, selv om den ene part har betalt hele regningen.

Hvis et hjemmeboende barn over 18 skal have fradrag for udgiften, skal barnet have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt, i forbindelse med dennes betaling til håndværkeren.

Sådan indberetter andre dit håndværkerfradrag for dig

Du kan autorisere andre til at indberette dit servicefradrag for dig. Det gør du i TastSelv under Profiloplysninger. Tryk på fanen Autorisation af rådgivere/andre.

Kilder og henvisninger

Kilder:

 • SKAT

Henvisninger:

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab