Definition af hus og bygningstyper

Det kan være uklart, hvordan man definerer huse og bygningstyper. Læs her en række definitioner, og bliv bl.a. klogere på forskellen på et kædehus og et rækkehus.

Det fremgår af din boligs BBR-meddelse, hvor mange etager huset er registreret til at have og hvilken status etagerne har med hensyn til beboelse. Foto: Colourbox

Hvilke betegnelser har huse i forhold til antallet af etager? 

Så snart gulvet er under terræn, som er jordniveau på grunden, er der i princippet tale om en kælder. 

Generelt vil en kælder ikke være godkendt til beboelse.

Hvis loft over kælder er mere end 1,25 meter over terræn, vil kælderetagen tælle med, når bebyggelsesprocenten udregnes. En etage kan defineres som et eller flere rum med gulvniveau i samme plan.

Du kan se i din BBR-meddelelse, hvor mange etager dit hus er registreret til at have, og hvilken status de har med hensyn til beboelse. 

Ifølge bygningsreglementet må man i parcelhuskvarterer normalt ikke bygge i mere end to etager.

LÆS OGSÅ: Patriciervillaen

Tegning af et enkelt etplanshus.

Etplanshus. Tegning: Jan Pasternak.

Hvad er et etplanshus?

Et etplanshus har kun en etage, nemlig stueplan, der er defineret som det plan i huset, hvor gulvet ligger i niveau med terræn eller umiddelbart over terræn. 

Typiske eksempler er typehuse fra 1960'erne og 1970'erne, som har lav taghældning eller i nogle tilfælde fladt tag.

Etplanshuse kan være med eller uden kælder.

Hvad er et halvandetplanshus?

Et halvandetplanshus er et etplanshus, der har en tagkonstruktion, der gør det muligt at udnytte tagetagen til beboelse, Eventuelt kan et halvandetplanshus have trempel (højere facade), der giver bedre plads på 1. salen. Der kan også være kviste på tagetagen.

Et typisk eksempel på halvandetplanshuset er murermestervillaen fra første halvdel af 1900-tallet. 

LÆS OGSÅ: Murermestervillaen

Simpel tegning af et halvandetplanshus.

Halvandetplanshus. Tegning: Jan Pasternak.

Hvad er et toplanshus?

Betegnelsen toplanshus bruges ofte lidt tilfældigt - også om halvandetplanshuse - men strengt taget skal der være to fulde etager, før der er tale om et toetageshus. 

Et hus kan også være bygget med forskudte plan. Det vil typisk være tilfældet, hvis huset ligger på en kraftigt skrånende grund. Enten kan planerne forskydes og forbindes med korte trappeløb - Et hus kan have en enkelt etage på den højest beliggende del af grunden og to fulde etager, hvor grunden er lavere.

LÆS OGSÅ: Funkisvillaen

Simpel tegning af et toplanshus.

Toplanshus. Tegning: Jan Pasternak.

Simpel tegning af et toplanshus med forskudte plan.

Toplanshus med forskudte plan. Tegning: Jan Pasternak.

Hvad er et etagehus? 

Et etagehus er et hus i flere etager end to. Et etagehus vil som regel være opdelt i flere boliger med adgang via en fælles opgang eller altangang. 

Simpel tegning af et etagehus med tre etager.

Etagehus. Tegning: Jan Pasternak

Hvordan defineres et hus som fritliggende eller sammenbygget? 

Enfamiliehuse defineres og beskrives ikke alene ud fra antallet af etager, men også ud fra, om de er fritliggende på grunden eller sammenbyggede. Et fritliggende hus deler ingen vægge med et andet enfamiliehus, men kan godt være bygget sammen med andre småbygninger på grunden, fx garage, udestue eller udhus. 

Enfamiliehuse kan også være helt eller delvist sammenbyggede som dobbelthuse med lodret lejlighedsskel – mens rækkehuse, kædehuse, klyngehuse el.lign. ikke betegnes som fritliggende enfamiliehuse.

Hvad er et fritliggende enfamiliehus? 

Det fritliggende enfamiliehus er den mest almindelige type parcelhus, hvad enten der er tale om et typehus, en villa, bungalow eller anden hustype. 

Et fritliggende hus er ikke bygget sammen med andre boliger på grunden. 

Simpel tegning af et fritliggende enfamiliehus.

Fritliggende enfamiliehus. Tegning: Jan Pasternak

Simpel tegning af et dobbelthus.

Dobbelthus. Tegning: Jan Pasternak

Hvad er et dobbelthus?

Et dobbelthus er to selvstændige boliger i et hus, der er delt op enten med lodret eller vandret lejlighedsskel og med separat indgang til hver bolig. 

Hvad er et rækkehus?

Når mere end to enfamiliehuse er bygget sammen i en række med lodret adskillelse mellem de enkelte boliger, er der tale om rækkehuse. 

Hvad er et kædehus?

Når flere enfamiliehuse er bygget sammen forskudt for hinanden, således at de i skellet kun delvist har fælles mur, taler man om kædehuse. Boligerne kan også være bygget sammen om en fælles garage, et udhus eller en lignende sekundær bygning  

Hvad er et klyngehus? 

Når flere enfamiliehuse er bygget sammen i en gruppe, kalder man det for et klyngehus   Det kan fx være række- eller kædehuse formet omkring en fælles grønning.

Kilder og henvisninger

Kilder:

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab