En køkkenkværn er et apparat, der monteres under køkkenvasken. Det er egentlig ikke en kværn, men nærmere et slags hurtigtsnurrende rivejern, der flår organisk affald, f.eks. skræller fra frugt og grøntsager, til småstumper i grynstørrelse, når det puttes i køkkenvaskens afløb. Herefter passerer affaldsstumperne videre ud i kloak og spildevandssystem. En typisk køkkenkværn koster 3.000-6.000 kr.

Hvordan virker en køkkenkværn?

Når du vil af med madresterne eller andet organisk affald, så skal du tænde det kolde vand og presse materialet ned i afløbet. Via kloaknettet transporterer vandet herefter affaldet til rensningsanlægget. Når kværnen er færdig, så falder støjniveauet markant, og herefter skal du lade kværnen køre ydeligere et par sekunder, mens vandet stadig løber. På den både bliver kværnen renset igennem.

Hvad er fordelene ved en køkkenkværn?

Det er stadig de færreste danskere, der har en køkkenkværn. De fleste kommuner tillader da heller ikke umiddelbart installation af en køkkenkværn, og Miljøstyrelsen fraråder generelt kommunerne at sige ok til borgere, som vil installere en køkkenkværn. Der er dog flere fordele ved en køkkenkværn.

1. Afrydningen bliver lettere

Det bliver lettere for dig at komme af med det organiske affald, da det kan borttransporteres med det samme uden at skulle sorteres. Det gør det desuden lettere for dig at sortere den resterende del af dit affald. Køkkenkværnen sikrer desuden, at du ikke fejlsorterer affaldet, da den ganske enkelt ikke kan kværne metalgenstande osv.

2. Bedre hygiejne

Du får en bedre hygiejne i køkkenet med en køkkenkværn. Du slipper nemlig for at opbevare det ildelugtende affald i køkkenet i længere tid, da det er væk i løbet af få sekunder, og du slipper for mange ture ud med skraldeposen.

3. En fordel for miljøet

Med en køkkenkværn har du en løsning, som også tilgodeser miljøet. Det gør den, da det organiske affald, som du sorterer i køkkenkværnen, kan omdannes til biogas, som reducerer anvendelsen af fossile brændsler. Det er godt for energiregnskabet og sænker CO2-udledningen.

Hvad er ulemperne ved en køkkenkværn?

Miljøstyrelsen har flere indvendinger imod indførelsen af køkkenkværn. De er i kort punktform

1. Et stigende el- og vandforbrug

2. Øget støj i forbindelse med brug af køkkenkværn

3. En større mængde af tungmetaller i spildevandet.

4. Der er en risiko for, at kloaksystemet ikke kan håndtere det kværnede affald.

Hvordan er reglerne for installation af en køkkenkværn?

Der findes desværre ikke ensartede regler for, hvorvidt du må installere en køkkenkværn eller ej. Helt generelt så skal du altid søge din kommune om lov, så du skal ind på din kommunes hjemmeside og reserache lidt. Der er deusden stor forskel på, hvordan de enkelte kommuner forholder sig til køkkenkværn, og det skyldes blandt andet, at der er forskel på kloaksystemerne i de enkelte kommuner.