Der kan være mange overvejelser, hvis gasfyret står af:

  • Skal du købe et nyt eller et brugt gasfyr? 
  • Skifte til en ny energiform der støtter den grønne omstilling som fx varmepumpe? 
  • Låne et gasfyr af dit energiselskab, fordi der ’snart’ kommer fjernvarme til dit område?

Virksomheder sælger flere nye gasfyr – og færre varmepumper

Flere sjællandske vvs-virksomheder fortæller, at deres salg af nye gaskedler er øget markant de seneste måneder.

Krydal VVS har fra 1. september 2023, hvor fyringssæsonen starter, til begyndelsen af marts 2024, solgt 76 gaskedler. Det er lidt mere end en fordobling i forhold til sidste år. 

– I samme periode er salget af varmepumper stoppet fuldstændigt op. I år har vi solgt fire varmepumper, hvor vi sidste år solgte 50, fortæller direktør Christian Dalsted.

Tendensen med, at flere vælger at få et nyt gasfyr, når det gamle står af, hører han også, når han taler med andre vvs-virksomheder, som han bl.a. har kontakt med via sin plads i bestyrelsen for Tekniq Arbejdsgiverne Østsjælland. 

Samme billede af et boom i salget af gaskedler tegnede Bent Achton, direktør i virksomheden Leon Petersen VVS & Gas, da han i Børsen for nylig blev citeret for følgende:

– Vi har solgt rigtigt mange gaskedler. Vi skal tilbage til 2016 for at se et lige så højt salg i årets to første måneder.

Hvad gør vi, når vores gasfyr går i stykker?

Krydal VVS møder mange, som er i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre, når gasfyret står af – og Christian Dalsted kan godt forstå dem.

– Folk fortæller, at de er i vildrede, om hvad de skal gøre – og kombinationen af at gaskedler koster en tredjedel af prisen sammenlignet med en varmepumpe, og at der er lave gaspriser lige nu, får folk til at udskifte deres ødelagte gasfyr med et nyt, siger han.

Intet tilskud til varmepumper i områder udlagt til fjernvarme

En del kan heller ikke få tilskud til en varmepumpe, fordi deres område er udlagt til fjernvarme.

– Der er så at sige sat lås på tilskuddet. Men der er fx områder, hvor der først kommer fjernvarme i 2034 – og det er altså lang tid at vente, hvis du har et 20 år gammelt fyr, der er i stykker, siger Christian Dalsted.

– Det er den samlede gryderet, som får folk til at vælge en ny gaskedel i stedet for fx varmepumper.

Er det en god idé at købe et nyt gasfyr?

Men hvad er så det rigtige at gøre, hvis gasfyret står af? Ifølge Brian Vad Mathiesen, professor på Institut for Bæredygtighed og planlægning på Aalborg Universitet, afhænger det af, hvilken situation man befinder sig i – og om man fx står over for at skulle have fjernvarme.

– Hvis der er nogen som helst udsigt til, at man kan få fjernvarme, så er det bedste at forsøge at finde en midlertidig løsning, indtil fjernvarmen kommer, siger han.

Her kan det være en nødløsning at anskaffe sig et andet gasfyr.

– Hvis fyret går i stykker, bliver man nødt til at finde en løsning ret hurtigt, og som minimum inden den næste fyringssæson starter. Det kan være en svær situation at stå i, og et andet gasfyr kan være en mulig midlertidig løsning.

Vent på fjernvarme

Brian Vad Mathiesen forklarer, at fjernvarme er værd at vente på, da det skaber en mere robust økonomi for dem, der er tilmeldt det. Blandt andet fordi man her kan trække på mange forskellige energikilder, fx overskudsvarme fra industrien, sol- og vindenergi etc. 

– Hvis der er planer om fjernvarme i ens område, så er det en god idé at vente på den - uanset hvilket hus man bor i, ens alder, og hvor længe, man forventer at blive boende, mener han.

Fordele og ulemper: Skal jeg købe et nyt gasfyr, hvis det gamle ikke kan mere?

Fordele

  • Et gasfyr er relativt billigt og koster typisk en tredjedel af, hvad en varmepumpe koster.
  • Der er p.t. lave gaspriser (marts 2024).
  • Du kan muligvis låne et gasfyr af dit energiselskab eller købe et brugt gasfyr. Det kan fx være en nødløsning, hvis dit område er udlagt til fjernvarme.

Ulemper

  • Gas til rumopvarmning er ved at blive udfaset. Folketinget har besluttet, at der ikke skal anvendes naturgas til rumopvarmning i 2030, og at der ikke skal anvendes nogen former for gas til rumopvarmning i 2035
  • Gaspriserne kan ændre sig. Vi ved fx ikke, hvad der kommer til at ske i vinteren 2027, ligesom vi heller ikke ved, om der kommer ekstra afgifter på gas for at understøtte den politiske aftale om, at danske husstande ikke længere skal opvarmes med gas.
  • Naturgas er et fossilt brændstof, og gasfyr understøtter ikke den grønne omstilling. Det gør fx varmepumper og fjernvarme.
  • Du kan ikke få tilskud til et gasfyr. Det kan du i nogle tilfælde til varmepumper. Læs om det her.

Kilder: Brian Vad Mathiesen og Henrik Bisp
 

Overvej et lånt gasfyr

Hvis man venter på fjernvarme og fx synes, at et nyt gasfyr er en stor udskrivning, kan man forhøre sig hos sit fjernvarmeselskab, om de udlåner et gasfyr.

– Nogle fjernvarmeselskaber udlåner gasfyr til kunder, der venter på at overgå til fjernvarme. Det kan være værd at undersøge, om det er sådan i dit område, siger Henrik Bisp, fagekspert hos Bolius inden for bæredygtighed og energi.

Køb et brugt gasfyr – men få hjælp til det

Du kan også købe et brugt gasfyr. 

– I takt med at flere siger farvel til gas, er der også nogle, som vælger at sælge deres aflagte gasfyr. Dem kan man tit købe brugt til en fornuftig pris, siger Henrik Bisp.

Du bør dog få en vvs-installatør ind over købet, så du er sikker på, at du køber et ordentligt og sikkert fyr. Det er også vigtigt at få installatøren ind over, når gasfyret skal monteres – man må ikke selv installere et gasfyr.

Hvis der går lang tid, før din bolig overgår til fjernvarme, kan du også undersøge muligheden for at leje en varmepumpe.

Skal man beholde sit gasfyr, hvis man ikke har udsigt til fjernvarme?

Hvis man ikke kan se frem til at overgå til fjernvarme, vil det dog for mange være en god idé at se det ødelagte gasfyr som en anledning til at skifte til en energikilde, der understøtter den grønne omstilling, fx en varmepumpe, råder Henrik Bisp.

Han peger bl.a. på, at gassen er ved at blive udfaset:

– Gassen er ved at blive udfaset, og politisk har man besluttet, at der i 2035 ikke er nogen, som skal benytte gas til at varme deres bolig op. Du risikerer derfor at stå med et gasfyr, du ikke kan bruge til noget om nogle år – og hvorfor så ikke bare skifte allerede nu?

Selvom der ikke er nogen økonomisk gevinst her og nu ved at skifte energikilde, opfordrer han folk til at have det lange lys på.

– Der er selvfølgelig en økonomisk logik i, at gasprisen er lav nu, og at et gasfyr er relativt billigt. Men det er en ’her-og-nu-løsning’. Priserne og afgifterne kan ændre sig. Hvis der var noget, som energikrisen lærte os, så var det, at energipriserne ikke er stabile.

Gaspriser kan stige

Brian Vad Mathiesen peger også på, at vi i Danmark forsat er udsatte for at opleve ændringer i gaspriserne.

– Selvom prisen på gas er lav lige nu, så forventer jeg, at priserne vil svinge op og ned. Måske ikke til de samme priser, som under energikrisen, men de vil stadig kunne blive væsentligt højere, siger han og tilføjer:

– Vi står også midt i en klimakrise – og her er det heller ikke gasfyr, som er løsningen, da der ikke er stor nok kapacitet af biogas i Europa til at varme almindelige boliger op. Den biogas vi har i Europa er begrænset og kommer til at gå til elproduktion og industri, som har behov for meget høje temperaturer.

Han peger på, at det bedste man kan gøre som boligejer er at isolere sin bolig og kigge på en mere robust varmeforsyning.

Flere siger farvel til gas og gasfyr

Generelt er der færre, der får deres energi via centralvarme med naturgas. Evida oplyser bl.a. følgende tal for, hvor mange boliger, der bliver koblet af gasnettet:

Opsigelser med oplyst overgangsdato til ny varmekilde:

2021: ca. 6.000 
2022: ca. 27.000
2023: ca. 33.500
2024 (pr. ultimo feb.): ca. 3.500

Note: Opsigelserne dækker hovedsageligt private husholdninger, men kan også være mindre erhverv.

Hvordan kan jeg få hjælp til at vælge den rigtige energiløsning?

Hvis du er i tvivl om, hvilken energiløsning der er den rigtige i din situation, er der forskellige steder, du kan få hjælp og rådgivning. 

Et godt sted at starte er ifølge Brian Vad Mathiesen at undersøge om dit område er udlagt til fjernvarme – eller om der er planer om at etablere fjernvarme.

– Det er en god idé at orientere sig lokalt. Kontakt din kommune, og hør om der er en varmeplan på vej. Du kan også tage fat i dit lokale forsyningsselskab. Flere steder er man stadig usikre på, hvorvidt der kommer fjernvarme eller ej – men prøv at spørge ind til det, råder Brian Vad Mathiesen.

– Hvis der er fjernvarme på vej, er mit bedste råd at finde en midlertidig varmekilde, indtil du kan overgå til fjernvarmenettet. Og hvis der ikke er fjernvarme på vej, kan man overveje, om man har økonomi til at købe fx en individuel varmepumpe.

Du kan også få mere generel hjælp og viden hos Sparenergi, som Energistyrelsen står bag.

Der findes derudover forskellige private energirådgivere, som kan hjælpe.