En ny varmeløsning kan opvarme din bolig, så du sparer CO2 og bliver mere uafhængig af naturgas. 348.000 stuehuse, parcelhuse, række-, kæde eller dobbelthuse bliver opvarmet med naturgas, viser tal fra Danmarks Statistik fra 2022. Og hvis du konverterer et gammelt gasfyr til en gashybridvarmepumpe, sparer du op mod 2,5 tons CO2 om året, viser beregninger fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger.  

En gashybridvarmepumpe består af en gaskedel indenfor og en varmepumpe, som placeres uden for huset. De to enheder kobles sammen i et hybridmodul, og det meste af året vil det være varmepumpen, der opvarmer huset ved at udnytte varmen i luften.

Gaskedlen varmer vandet op og overtager opvarmningen af boligen, når temperaturerne nærmer sig frysepunktet, og det bliver sværere for varmepumpen at klare opvarmningen. Varmepumpen kan dække 70-80 procent af det årlige energiforbrug til rumopvarmning, mens gaskedlen begynder at supplere, når det bliver frostvejr og helt overtager opvarmningen af boligen, hvis minustemperaturerne nærmer sig de tocifrede grader.

Så meget kan du spare med en gashybridvarmepumpe

Du kan også spare penge, hvis du erstatter en gammel gaskedel med en ny gashybridvarmepumpe. Som eksemplet nedenunder viser, kan du spare op mod 7.772 kr. om året ifølge beregninger fra 2021. Beløbet bliver påvirket af gasprisens udvikling. 

Udskiftning af gammel gaskedel til ny gashybridpumpe

Gammel gaskedel

Ny gashybridvarmepumpe

Besparelse

24.604 kWh

12.142 kWh

12.642 kWh

19.068 kr.

11.296 kr.

7.772 kr.

5.052 kg CO2

2.574 kg CO2

2.478 kg CO2

I de årlige omkostninger er medregnet service og drift. Beregningerne tager udgangspunkt i et parcelhus på 130 m2 med et forbrug på 2.200 m3 gas pr. år. Gasprisen er sat til 7,60 kr./m3 og elprisen til 2,10 kr./kWh og 1,00 kr./kWh for forbrug over 4.000 kWh. Bemærk, at priserne ændrer sig løbende. 

Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Tip!

Hvis der opstår problemer med systemet, kan der måske være tvivl om, det er en servicemontør til varmepumpe eller en gastekniker til gaskedlen, der skal rette fejlen – så tjek med leverandøren, hvad serviceaftalen omfatter, så du ikke betaler dobbelt. 

For nogle år siden var det ikke bedre at udskifte den gamle gaskedel til en hybridløsning, end det var at skifte til en ny gaskedel, hvis man måler i kroner og øre.

Men med stigende gaspriser er hybridløsningen nu bedre både økonomisk, og derudover sparer du dobbelt så meget på CO2-udledningen. 

Med en hybridløsning bliver du mindre sårbar over for stigende gaspriser i fremtiden, og hvis elpriserne falder, vil den økonomiske gevinst ved en gashybridvarmepumpe stige.

Mere grøn energi

Udover, at den enkelte boligejer kan være med til at reducere CO2-udledningen ved at skifte til en gashybridvarmepumpe, har løsningen også et samfundsmæssigt perspektiv.

For hvis en del af energiforbruget bliver flyttet fra naturgas til el, vil det være muligt at aftage grøn energi fra vindmøller og solceller. I perioder med meget blæst kan en varmepumpe være nærmest CO2-neutral. 

Sådan virker en gashybridvarmepumpe

Gå på opdagelse i grafikken og læs, hvordan systemet fungerer ved at holde musen hen over de blå cirkler. 

Det er også muligt at vælge en add-on løsning, hvis du i forvejen har en gaskedel.