Gebyrer i form af bidragssatser og kursskæring har gjort det tidligere så populære afdragsfrie F1-lån til en dyr fornøjelse for boligejerne. I dag koster et F1-lån med 10 års afdragsfrihed op mod 168.000 kr. plus renter for et lån med en hovedstol på en million kr. 

Det fremgår af en prisundersøgelse fra Videncentret Bolius omfattende bidragssatser, tillæg for afdragsfrihed og kursskæring blandt de fire realkreditselskaber. Derudover kommer renter, som dog i øjeblikket er negative eller for F5-lånets vedkommende svinger lige omkring nul – i begge tilfælde eksklusive kursskæring.

Undersøgelsen viser, at F1-lånet er det suverænt dyreste lån set i forhold til F-Kort lånet og F5-lånet, som koster henholdsvis 126.000 og 122.000 kr. over den ti år lange periode.

Højere priser på F1-lån end forventet

Seniorøkonom i Forbrugerrådet, Morten Bruun Pedersen har et solidt kendskab til Realkreditselskabernes bidragssatser, men blev alligevel en smule overrasket, da han blev præsenteret for tallene.

- Det er de færreste, der kan overskue, at priserne er så høje. Sådan bliver det jo ikke præsenteret, når man sidder nede i banken og skal træffe en beslutning. Så på den måde famler forbrugerne lidt i blinde, siger han.

F1-lån belastes af kursskæring 

Når F1-lånet koster 42.000 kr. mere end F-Kort lånet hænger det primært sammen med den såkaldte kursskæring, som er et fradrag i kursen ved hver refinansiering. På F1-lånet udgør kursfradraget 0,3 procent, hvilket indebærer, at hvis salgskursen på obligationerne udgør 100, får låntager kun udbetalt 99,70 kr. 

Og da F1-lånet refinansieres en gang årligt, ryger der automatisk 0,3 procent ekstra på i omkostninger hvert år – uanset om der er afdragsfrihed på lånet eller ej. Til sammenligning udgør kursskæring på et F-Kort lån 0,2 procent. Og da F-kort lånet typisk refinansieres hvert tredje år, koster kursskæringen kun ca. 6.700 kr. over den ti år lange periode.

Tidligere var kursskæring en udgift, der blev diskret gemt væk af realkreditselskaberne. Men i dag er selskaberne tvunget til at offentliggøre kursskæringen ved hver terminsopkrævning. Du finder oplysningen på Betalings Service-oversigten, hvor udgiften til kursskæringen er fordelt over samtlige opkrævninger i tiden mellem to refinansieringer. 

Har du eksempelvis et F1-lån på en million kr., koster det 3.000 kr. i kursskæring hvert år. Ved kvartårlig betaling giver det en udgift på 750 kr. i kvartalet, som bør fremgå af Betalings Service-oversigten.

F1-lån vej ud af markedet

Efter gennem mange år at have været danskernes foretrukne rentetilpasningslån, er F1-lånet i dag på vej ud af markedet og bliver i stigende grad overhalet af F-Kort lånet. 

Hverken Totalkredit eller Nordea Kredit tilbyder i dag F1-lån til nye låntagere, der i stedet henvises til enten F-kort eller lån med længere rentebinding.

Udviklingen hos Totalkredit kan ses som en indikation for hele sektoren. Totalkredit har opgjort udlånsmassen bestående af F1-lån og F-Kort lån og set på fordelingen mellem de to låntyper. Mens bestanden af F1-lån i 2014 stod for 100 procent af udlånet, er andelen i dag faldet til 34 procent.  

Chefanalytiker i Totalkredit, Jeppe Borre erkender da også, at det går tilbage for F1-lånet. 

- Men jeg tror ikke, at lånet vil være forsvundet efter eksempelvis fem år. Det har trods alt været danskernes favoritlån gennem rigtig mange år, men omfanget af udstedelser er helt klart på vej ned. Årsagen er bl.a., at F-kort lånet står med en skarpere pris end F1-lånet, forklarer han.

F5-lån og F-Kort lån er et billigere alternativ

Ønsker du både rentebinding i fem år og lave omkostninger til realkreditselskabet, er det afdragsfrie F5-lån den oplagte mulighed. Her summer de samlede gebyrer til realkreditselskabet sig op på ’kun’ 122.000 kr. over den 10 år lange periode., hvilket er 46.000 kr. mindre end på F1-lånet.

Ulempen ved F5-lånet er en lidt højere rente, som er prisen for fast rente i fem år. Aktuelt er renten på F5-lånet ca. 0,3 procentpoint højere end på F1-lånet, hvilket sammenlagt giver en lidt højere ydelse end på F1-lånet og F-Kort lånet. Dertil kommer, at du kun kan indfri lånet til kurs 100 hvert femte år, når lånet skal refinansieres.    

Beregninger udført på Realkredit Danmarks hjemmeside viser, at et afdragsfrit F5-lån koster 797 kr. om måneden efter skat, mens F1-lånet koster 751 kr. om måneden. F-Kort lånet er som tidligere nævnt den billigste mulighed med en månedlig nettoydelse på 629 kr. Eksemplerne gælder ved et lån med et provenu på en million kr.

F-Kort lån og F1-lån

F-Kort lånet adskiller sig fra F1-lånet på tre områder: 

  1. Renten skal justeres hvert halve år med udgangspunkt i den såkaldte seks måneders CITA-rente. 
  2. F-Kort lånet er baseret på typisk tre- eller fire-årige obligationer og kræver derfor kun refinansiering hvert tredje eller fjerde år, hvilket sparer på udgiften til kursskæring. 
  3. Bidraget til realkreditselskabet er væsentlig lavere end på F1-lånet. Ud af de fire realkreditselskaber er det kun Jyske Realkredit (tidligere BRFkredit), der ikke tilbyder F-Kort lån. Til gengæld har Jyske Realkredit en markant lavere bidragssats på F1-lånet end de tre konkurrenter.