Et brusebad kan være indrettet i en niche i badeværelset, der fx er afgrænset af en væg, en glasplade og/eller et bruseforhæng.

Brusebadet kan også være installeret i en særskilt brusekabine af glas eller plast.

Brusekabiner kan fås i mange størrelser og udformninger. De kan være runde, ovale eller mere kantede.
De fleste modeller er udformet, så de passer ind i et hjørne. Nogle brusekabiner er åbne i toppen, mens andre har loft. De fleste har en dør/skydedør, som kan lukkes.

Sidernes højde er typisk 2,1 meter. Bagerst i kabinen er der en fast "væg", som vandinstallationerne løber i, og hvor blandingsbatteriet er monteret.

Fælles for kabinerne er, at de har en fast bund med afløb. Bunden er typisk hævet, så det er muligt at føre et skjult rør frem til afløbet.

I boliger, hvor der ikke findes et badeværelse, kan en lukket brusekabine med bund opsættes i eksempelvis soveværelse eller køkken, uden at dette medfører krav til rummets udførelse.

Der er således ikke krav om fugtsikring, men det kan nu alligevel være en god idé eksempelvis at placere en gummimåtte under brusekabinen, så du kan se, hvis der kommer utætheder og på den måde undgå vandskader på den underliggende gulvbelægning og konstruktioner.

Hvis du har en brusekabine i soveværelse, er det vigtigt, at der etableres en udsugning, så den fugtige luft kommer ud af rummet. Alternativt kan udluftningen foregå ved at åbne vinduer, da dampen ellers kan samle sig som kondens på rummets kolde overflader – fx vinduer og ydervægge – hvilket giver gode vækstbetingelser for skimmelsvamp.

Hvis der ikke er gulvafløb i det rum, hvor brusekabinen skal opsættes, skal du bruge en afløbspumpe. En afløbspumpe kan også være nødvendig, hvis afløbet evt. ligger for langt fra brusekabinen, eller hvis der ikke er ordentligt fald på afløbsrøret.

Dampkabiner

Brusekabiner kommer også i en version med dampkabine. De kaldes også for steamere. Dampkabiner ligner brusekabiner, men er som regel en smule større, og ud over almindeligt brusebad kan de fx give vandmassage med vandstråler med forskellig hårdhed. De fås også med sæde.

Producenterne oplyser, at dampbade er velegnede til skønhedsbehandling i ansigt og på kroppen, da porerne i huden åbnes og renses, hvor nogle producenter reklamerer med, at deres produkt fx kan give fodmassage, tyrkisk dampbad eller tropisk regnskyl.

Dampkabinen har altid en lukket top, da dampen ellers vil stige til vejrs og væk, og det dermed ikke vil være muligt at tage dampbad. Dampkabiner bør kun placeres i badeværelse med effektiv udluftning af hensyn til fugtbelastningen.

Hvad skal du tænke på, når du køber en brusekabine eller dampkabine?

Før du køber en bruse- eller dampkabinen, må du selvfølgelig tage stilling til, hvor stor en kabine du har behov for og plads til i det pågældende rum.

Det kan være en hjælp at tegne en skitse af dit badeværelse set oppefra. Her kan du tegne kabiner i forskellige størrelser og udformninger ind, så du lettere kan vurdere, hvor meget kabinen fylder i rummet, og hvilken udformning der passer bedst til rummet.

Hvis rummet ikke er så stort, er det normalt bedst at placere kabinen i et hjørne, da den så tager mindst muligt plads.

Brusekabinens kvalitet

Det er vigtigt at være opmærksom på kvaliteten, når du køber en bruse- eller dampkabine. Der er nemlig stor forskel på glassets kvalitet i de forskellige modeller af bruse- og dampbade, fx kan tykkelsen af glasvæggene-/dørene variere en del.

Glasvæggene-/dørenes farve kan også variere. Nogle glasvægge har et grønligt skær, mens andre er mere rent glasklare. Kabinerne fås også med forskellige typer af matteret glas, så den, der står inde i badet, kun kan anes udefra.

Før du køber en bruse- eller dampkabine, bør du desuden tjekke, hvordan glasset er monteret på selve rammerne, som oftest er af stål eller aluminium. Der skal helst være gummifuger eller gummilister langs samlingen, så vandet fra kabinen ikke kan trænge ud.

Tjek også, hvordan døren går på hængslerne. Kan døren åbnes uden besvær og knirken, og virker hængslerne solide, så døren ikke "hænger", når du åbner den? Tjek også, om døren lukker tæt til, så vandet ikke kan trænge ud langs dørens kanter.

En sidste, men meget vigtig, detalje: Tænk også på, om produktet er rengøringsvenligt. Er det nemt at gøre rent i kabinens kroge og samlinger? Jo flere kanter og hjørner, jo sværere er det at holde rent.

Opsætning af brusekabinen

Du må ikke selv installere en bruse- eller dampkabine, med mindre den står lige over afløbet og der er afspærringshaner på vandrørene . Arbejde skal normalt udføres af en autoriseret vvs-installatør og evt. en elektriker.

Ud over selve opsætningen af kabinen skal vvs-installatøren også installere de nødvendige vandrør og afløbsrør til kabinen. Jo mere rørarbejde vvs-installatøren skal lave, jo dyrere bliver det at få kabinen sat op.

Derfor er det en fordel, hvis du kan placere kabinen tæt på eksisterende vandrør og afløb i badeværelset. Bemærk, at brusekabiner med afløbspumpe samt nogle dampkabiner kræver strøm. Her vil det være nødvendigt at få en elektriker til at trække strøm hertil.

Skal du selv købe en brusekabine eller dampkabine eller lade fagmanden gøre det?

Når du skal købe en bruse- eller dampkabine, er det en fordel at besøge en vvs-butik, hvor du kan se og mærke de forskellige modellers kvalitet.

Vvs-butikker, som forhandler bruse- og dampkabiner, tilbyder som regel også at installere dem. Det kan være en fordel at vælge den løsning, da forhandleren som regel har et indgående kendskab til de modeller, han sælger.

Jo større kendskab vvs-installatøren har til den konkrete type kabine, jo større er sandsynligheden for, at den bliver korrekt sat op og tilsluttet.

Det er selvfølgelig også en mulighed selv at bestille kabinen hos en forhandler eller på internettet og derefter få din lokale vvs-installatør til at stå for opsætningen.

For en sikkerheds skyld bør du dog tage en snak med vvs-installatøren, før du bestiller kabinen. Dermed kan du på forhånd sikre dig, at der ikke vil være problemer forbundet med at installere den valgte model hjemme hos dig.

Kan det betale sig at købe en brusekabine eller dampkabine i udlandet?

Det kan normalt ikke anbefales at købe en bruse- eller dampkabine i udlandet. Det kan godt være, at du kan gøre en god handel, men du kan risikere at købe en model, som ikke kan tilsluttes hjemme hos dig, fordi udformningen af eller størrelsen på kabinens forskellige rør og afløb ikke passer til danske forhold.

Hvis du bliver fristet af billige priser på fx en udenlandsk hjemmeside, bør du som minimum tage en snak med en autoriseret vvs-installatør i Danmark, inden du køber kabinen.