I takt med de lavere renter har danske boligejere i stigende grad fået appetit på realkreditlån med fast rente. I oktober 2013 udgjorde andelen af lån med fast rente beskedne 32,7 procent og er siden løbende steget til i dag rekordhøje 50,2 procent, viser statistik fra Nationalbanken. Nationalbanken begyndte at lave disse statistikker i 2013. 

Udviklingen har fundet sted samtidig med et løbende fald i renten på de fastforrentede lån. I 2013 var kuponrenterne allerede faldet fra 6 procent under finanskrisen til 3,5 procent på det lån, der dengang blev betegnet som drømmelånet.

Siden er renten faldet yderligere, og kuponrenten på den mest populære 30-årige obligation ligger i dag på 1 procent med kurs på 99,6.

Netop de faldende renter sammenholdt med, at et fastforrentet lån dermed kun er lidt dyrere end et rentetilpasningslån, kan være forklaringen på, at flere nu vælger lån med fast rente. En merydelse på 224 kr. månedligt ved et lån på 2 millioner kr. er for de fleste beskedent set i forhold til den sikkerhed mod rentestigninger, som lånet giver.

Lån med rente på 0,5 procent står på spring

Det populære 1 procent-lån er også blevet påklistret betegnelsen ”drømmelånet”, men lånet står faktisk på spring til at udgå af sortimentet. Med en kurs lige i underkanten af 100, skal der kun en begrænset kursstigning til, før realkreditselskaberne stopper for udstedelse af lånet.

Hopper kursen over 100, er der nemlig lukket for nye udstedelser, og boligejerens næste valg bliver et lånet med en kuponrente 0,5 procent, hvis ønsket går et lån med afdrag. 

Det vil dog stadig være muligt at vælge den afdragsfrie version af 1 procent-lånet, da kursen ligger cirka 0,7 kurspoint under kursen på lånet med afdrag.

Pilen peger på fortsat stigning i andel af fastforrentede lån

Fortsætter tendensen med lave renter, tyder meget på, at boligejerne i stadig stigende grad vil kaste sig over de fastforrentede lån, der giver sikkerhed mod rentestigninger de næste 30 år.

På baggrund af de meget attraktive kurser på de fastforrentede lån, forventer cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig derfor en fortsat stor søgning mod lån med fast rente.

- Dermed er der lagt op til, at fastforrentede lån vil spise yderligere markedsandele fra
variabelt forrentede lån gennem de kommende kvartaler, vurderer han.

Forhøjet bidrag på F5-lån reducerer merrente

For boligejerne står valget mellem et fastforrentet lån og et lån med variabel rente, hvor F5-lånet for mange repræsenterer et kompromis set i forhold til det fastforrentede lån. 

Renten på et F5-lån ligger aktuelt på minus 0,22, hvilket skal sammenlignes med en effektiv rente på det fastforrentede 1 procent-lån på 1,03 procent. Med andre ord koster det fastforrentede lån en merrente på 1,25 procentpoint.

Imidlertid er bidragssatsen på F5-lånet cirka 0,17 procentpoint højere end på det fastforrentede lån, hvilket bringer den effektive merrente på F5-lånet ned på 1,08 procent.

Indregner vi yderligere værdien af rentefradraget med en skatteværdi på 33,6 procent, havner merrenten på 0,72 procent.

Mindre opsparing på det fastforrentede lån end på rentetilpasningslån

Set i forhold til ydelsen på det populære F5-lån, er merydelsen på det fastforrentede 1 procent-lån tilsyneladende beskeden. For et lån på 2 millioner kr. koster det fastforrentede lån 224 kr. ekstra hver måned efter skat.

Bag tallene gemmer sig imidlertid den kendsgerning, at du som låntager afdrager mere på F5-lånet end på det fastforrentede lån. For et lån på 2 millioner kr. afdrager du med et F5-lån 935 kr. mere om måneden end på det fastforrentede lån.

Går du efter at afdrage mest muligt på dit realkreditlån i starten af låneperioden og er komfortabel med en lidt lavere nettoydelse, er F5-lånet derfor stadig et godt valg. ”Betalingen” er, at du må leve med risikoen for en højere rente ved næste rentetilpasning.

Hvad er kuponrente?

Kuponrenten er den rente, som er ’påtrykt’ obligationerne. 
Obligationerne udstedes med kuponrenter i hele og halve procentpoint. Den aktuelle kuponrente ligger på 1 procent. Den effektive rente er lidt højere end kuponrenten og afhænger af kursen på obligationerne. Aktuelt handles en 30-årig obligation med en kuponrente på 0,5 procent til en kurs på 96,2, hvilket giver en effektiv rente på cirka 0,8 procent.