Hvad koster det at tage et karbad?

Det kommer an på vandprisen, som varierer alt efter, hvor i landet du bor. Du kan tjekke prisen på vand i netop dit område på DANVA’s danmarkskort.

Derudover kommer det an på din opvarmningsform, da det er forskelligt, hvad det koster at opvarme vandet med gasfyr, fjernvarme eller en anden varmekilde. 

Hvad koster det at tage et varmt karbad eller et varmt spabad?

Med nedenstående beregner kan du selv beregne prisen på et karbad eller et spabad, og hvad det koster om året. 

Prisen for at tage et varmt karbad afhænger naturligvis af, hvor mange liter vand du fylder i badekarret. I beregneren har vi taget udgangspunkt i, at badekarret bliver fyldt med 150 liter vand, mens et spabad sluger 250 liter vand. 

Et gennemsnitlige badekar rummer typisk 210 liter vand, men der er fratrukket volumen fra personen i badekarret. Derudover bliver badekarret ikke fyldt til kanten. 

Prisen stiger naturligvis, hvis du løbende lukker vand ud og fylder på med varmt vand. 

Se beregnerens forudsætninger

Energipriser er opdateret omkring den 10. i måneden. Der er benyttet de senest tilgængelige månedspriser på el og gas.  

Prisen på fyringsolie er hentet fra fyringsolie-online.dk. Prisen på fjernvarme udgør et vægtet gennemsnit for 2022. Du finder alle de energipriser, som beregneren benytter sig af, her.

Konsulentfirmaet Viegand Maagøe har beregnet varmetabet på en varmtvandsbeholder til 30 procent af energiforbruget. Da varmetabet i vinterhalvåret bliver udnyttet til rumopvarmning, har vi anslået et årligt varmetab på 15 procent af energiforbruget.

Der er antaget brug af sparebruser med udledning af 8 liter vand i minuttet. Hvis du ikke har sparebruser, kan du regne med et forbrug på 16 liter i minuttet. Badekar er antaget fyldt med 150 liter vand, mens et spabad skal bruge 250 liter vand.

Den beregnede pris for et brusebad afspejler marginalomkostningen. Det vil sige, at der ikke er indregnet forrentning, afskrivning og vedligeholdelse af tekniske anlæg. Set i forhold til de forbrugsafhængige omkostninger er der imidlertid tale om et mindre beløb.

Vandprisen er sat til 73 kr. pr. 1.000 liter og udgør gennemsnitsprisen i 2021 opgivet af Danva.

På baggrund af en Yougov-undersøgelse fra 2015, hvor brugerne angiver at bruge 6,5 minutter på et bad, antager vi, at det første scenarie er det mest repræsentative. Vi antager i samme ombæring, at en sparebruser er det hyppigst forekommende brusehoved.

Er et karbad dyrere end et brusebad?

Det kommer an på brusebadets længde og brusertypen, om et brusebad eller et karbad er billigst.

Tager du fx brusebad i 10 minutter med en almindelig bruser frem for en sparebruser, så er brusebadet dyrere end et karbad. 

Kan du omvendt klare dig med et brusebad på fem minutter, og har du en sparebruser, koster brusebadet omkring en fjerdedel af karbadet. 

Et spabad bruger mere vand, og du skal tage brusebad med en sparebruser i mere end en halv time, før det er dyrere end at tage et spabad.