Selvom søskende normalt kan sove på samme værelse i mange år, kommer der oftest et tidspunkt, hvor de har brug for hver deres værelse. Derudover findes der også andre eksempler på, at du får brug for et ekstra værelse i din lejlighed eller hus - fx en ny hobby, en kæreste, der flytter ind, eller generel pladsmangel.

At lave et ekstra værelse i din bolig vil ofte være det billigste i forhold til at flytte til en ny og større bolig. Det er også mere bæredygtigt at bo i en mindre bolig, da hver kvadratmeter bolig sætter et stort klimaaftryk.

Men det kan dog kræve et større arbejde at etablere et ekstra værelse i dit hjem.

Ekstra værelse eller ny bolig?

Det første, du skal overveje er, hvilke funktioner du har brug for, og hvad der skal være plads til. Kan det  realiseres indenfor de rammmer, bygningen giver? Kan der opstilles en skillevæg og etableres et nyt vindue, så der bliver mulighed for et ekstra rum? Kan en uudnyttet loftetage udnyttes? Eller kan der byttes om på nogle rum?

Hvis det er et ekstra børneværelse, du har brug for, skal du vurdere, hvor længe alle børnene samtidig skal have et værelse, så du ikke får bygget mere til, end du har brug for på længere sigt.

Stil dig spørgsmålet: Mangler du det konkrete rum, eller mangler du plads?

Hvis førstnævnte er svaret, kan du begynde at kigge efter konkrete løsninger til et ekstra værelse.

Det kan også være, at du når frem til, at der simpelthen ikke er plads nok i din bolig. I givet fald kan det være nødvendigt med en tilbygning, hvis der er mulighed for det, og ellers er alternativet at se dig om efter en ny bolig.

Lav et rum om til et andet, lav skillevæg eller riv en væg ned

Når du skal lave et nyt værelse, skal du kigge hele planløsningen igennem først. Hvordan er rummene fordelt, og hvordan er jeres dagligdag i boligen?

I nogle tilfælde kan du omdanne et rum til noget andet, fx, hvis du har to stuer, men kun bruger den ene. Så kan du indrette børne- eller soveværelse i en del af den, og når du så ikke længere har brug for det ekstra værelse (fx når barnet flytter hjemmefra), kan du inddrage arealet i stuen igen. I så fald skal du altid opfylde bygningsreglemetets krav til beboelse, og tænke over sikkerheden, fx skal der ifølge Bygningsreglementet altid være redningsåbning med direkte adgang til det fri i alle beboelsesrum, det kan være et oplukkeligt vindue eller en havedør. I etageboliger gælder særlige krav

Det er ikke overraskende svært at flytte et køkken, entré eller bad, men de fleste andre rum kan godt ændre funktion afhængigt af dine nuværende behov. Måske det er nok bare at sætte en skillevæg op i stuen eller rive en væg ned mellem to værelser for at få et større, hvis det vel at mærke ikke er en bærende væg?

5 gode råd til et ekstra værelse

Overvej om du kan rykke rundt på de eksisterende rum eller gøre et af dem mindre. Hvis ikke, og du skal lave et nyt værelse, så overvej følgende:

  • Resten af boligen: Når du laver et nyt rum, tager du plads fra et eller flere andre rum. Overvej grundigt, om den plads er nødvendig eller vigtig for din boligs helhed. Tænk også over gangbaner rundt i boligen, så det er nemt at komme til og fra de enkelte rum uden at forstyrre for meget i hverdagen.
  • Placering: Værelset skal kunne fungere rent praktisk i jeres dagligdag. Tænk over, hvor indgangen til værelset skal placeres ift. resten af boligen. 
  • Størrelse: Hvis pladsen i forvejen er trang, er det nemt at undervurdere, hvor stort et nyt værelse skal være. Skal det bruges som børneværelse, bør der være plads til seng, som er mindst 2,1 meter lang og 0,9 meter bred. Der skal også gerne være plads nok til et skab til opbevaring og et skrivebord med plads til lektier og pc. Lav en detaljeret skitseplan over rummet, og hvad det skal indeholde, og tænk over, hvordan døren åbner.
  • Lyd: Sørg for en tæt dør og lydisolering af væggen. Vær opmærksom på, at hvis du placerer den nye væg på det eksisterende gulv (for at kunne fjerne den igen), vil der komme lyd under væggen. Placér helst ikke et børneværelse, især ikke et teenageværelse, lige op af stuen, hvor I måske skal have gæster eller se tv om aftenen.
  • Opsætning: Et nyt rum skal ifølge Bygningsreglementet have tilstrækkeligt dagslys og oplukkeligt vindue, der opfylder kravene tilk redningsåbning. Derudover bør døren placeres bedst muligt ift. både brugen af rummet samt resten af boligen. Tænk over, hvordan væggen sættes op. Er det et midlertidigt rum, kan du med fordel sætte væggen ovenpå gulvet. Ellers bør du fjerne en del  af gulvet og lave en væg, der står på selve dækkonstruktionen - det er byggeteknisk mere kompliceret, så det skal du kun vælge, hvis det er en mere permanent væg.

Case: Jeppe manglede børneværelse

En familie på tre - og med en lille ny på vej - bor på 86 m2 i en lejlighed. Men de vil gerne have et lille børneværelse til det ældste barn på tre år. 

Arkitekt Steffen Søby forklarer, at det er svært at få fire værelser på 86 m2. Og især hvis ikke der kan laves ekstra vinduer og/eller jernstænger til at fjerne eller lave nye bærende vægge. Han forslår at dele spisestuen op og lave et lille værelse deri, hvor døren så enten kan åbnes op mod stuen eller mod forældrenes soveværelse afhængigt af behov.

Se de to billeder for et før og efter billede af arkitektens forslag.