Hvad er invasive arter?

Invasive arter er dyr og planter, der spredes til områder, som de ikke selv kan sprede sig til, og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet. 

Kilde: Miljøstyrelsen

Nogle planter hører bare ikke til i Danmark.

Det drejer sig om de invasive planter, der er defineret som planter, der er blevet indført i den danske natur og har en skadelig påvirkning på den hjemmehørende biodiversitet. De er bragt hertil ved menneskets hjælp, og har i mange tilfælde udkonkurrerer de lokale plantearter. Nogle planter er blevet indført for flere hundrede år siden, mens andre er indført i nyere tid.

De mest kendte invasive planter er nok japansk pileurt, bjørneklo og rynket rose (hyben/hybenrose). 

Selvom mange ikke opfatter rynket rosen som en plage, men som en naturlig del af det danske sommerlandskab, er markfirbenet samt klitrosen og skotsk lostilk i fare for at blive udryddet, hvis ikke vi bliver hybenrosen kvit.

24 invasive planter i Danmark

24 planter i Danmark er karakteriseret som invasive. Det er 17 ’landplanter’ og 7 vandplanter. Dertil kommer 3 svampe og 2 mosser.

Invasive planter

 • Armensk brombær
 • Glansbladet hæg
 • Have-guldnælde
 • Hårfrugtet bjørneklo
 • Hæk-berberis
 • Italiensk rajgræs
 • Japan-pileurt
 • Japansk hestehov
 • Kanadisk gyldenris
 • Klitfyr
 • Kæmpe-bjørneklo
 • Kæmpe-pileurt
 • Mangebladet lupin
 • Rynket rose
 • Rød hestehov
 • Sildig gyldenris
 • Småblomstret balsamin.

Invasive vandplanter

 • Engelsk vadegræs
 • Gul kæmpekalla
 • New zealandsk korsarve
 • Orange-balsamin
 • Smalbladet vandpest
 • Søblad
 • Vandpest.

Invasive svampe

 • Asketoptørre-stilkskive
 • Elmesyge
 • Krebsepest.

Invasive mosser

 • Smalbladet plysmos
 • Stjerne-bredribbe.

Kilde: arter.dk

Hvordan undgår man invasive planter på sin grund?

Det vigtigste råd til at undgå invasive planter på sin grund og i sin have er ikke at tage planter fra naturen med hjem. Planter som armensk brombær kan fx være svære at skelne fra andre brombærplanter, og planten er stærkt kratdannende og kan udgøre en trussel mod den naturlige biodiversitet.

Bekæmpelse af invasive planter i sin have

Hvis du er så uheldig, at en eller flere invasive planter gror på din grund eller i din have, gælder det om at bekæmpe dem.

Det korte råd er at rive planterne op med roden, hvis det er muligt. Andre planter kræver mere bekæmpelse, fx at grave dem op.

Uanset, hvordan du bekæmper dem, bør du altid aflevere de invasive planter i småt brændbart på genbrugsstationen, da frøene fra planterne kan overleve i komposten og senere spredes.

Invasive dyr i Danmark

En række dyr vurderes også som invasive i Danmark. Det er:

Pattedyr

 • Bisamrotte
 • Brun rotte
 • Dådyr
 • Mink
 • Muflon
 • Mårhund
 • Sika
 • Sumpbæver
 • Vaskebjørn.

Fugle

 • Canadagås
 • Fasan
 • Nilgås.

Edderkopper og mider, insekter og snegle

 • Orange vægmejer
 • Harlekinmariehøne
 • Iberisk skovsnegl.

Endvidere er to fiske- samt seks krabbe- og krebse-arter på listen over invasive dyr. Det samme er 12 andre dyr, der lever i vand – fx gopler, snegle, muslinger og orme. 

Kilde: arter.dk