Spørg Bolius

Kan en kommune lovligt dispensere fra en lokalplan?

Hej

Kan en kommune lovligt dispensere fra en lokalplan der udlægger et område til boligformål med henblik på lovliggørelse af et solcenter som er etableret uden godkendelse for nogle år siden.

En lokalplan forpligter vel både kommunen og borgerne.

På forhånd tak for svaret.

Vh

Werner W

 

Kære Werner W

En kommune har i mulighed for at give dispensation ud fra vurdering i det enkelte tilfælde, også fra lokalplan hvis dispensationen ikke er i strid med lokalplanens principper

Det fremgår af planlovens § 19 hvor der blandt andet står:
"Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v., der er opretholdt efter § 68, stk. 2, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, jf. dog § 40.

Stk. 2.
Videregående afvigelser end omhandlet i stk. 1 kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
Se hele lovteksten: Bekendtgørelse af lov om planlægning

Der findes muligheder for at klage over kommunens afgørelser inden 4 uger efter offentliggørelse. I afgørelsen findes klagevejledning og oplysninger om klagefrist og klageberettigelse.

Klagen bliver så afgjort af Natur- og Miljøklagenævnet, der har mulighed for at ophæve dispensationen.

Se fx denne afgørelse hvor en kommunes dispensation til indretning af kontorlokaler ophæves af Naturklagenævnet, der mener afgørelsen er i strid med lokalplanens principper: Nr 26 - Natur og Miljøklagenævnet orienterer

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden