Tage med bølgeplader er særligt udsatte for fygesne. Især hvis ikke de har et ekstra vandstoppende lag under den udvendige tagbelægning. Eller hvis pladerne er så gamle, at det oprindelige værn er blæst væk eller forvitret.

Fjerner du ikke sneen på loftet, inden den tør, kan det give store vandskader, der efterfølgende kan give problemer med fugt og skimmelsvamp.

Hvis du har et tag af bølgeplader, og hvis du gerne vil holde loftet fri for fygesne om vinteren og fugle og bier om sommeren, kan en ny slags sne- og fuglestopnet måske være en god løsning.

Sne- og fuglestopnet er formet som bølgeplader

Nettet er af polyethylenplast og produceres af byggematerialefirmaet EXPO-NET. Det har samme form som bølgeplader og leveres i aflange ark, der kan skubbes ind under tagpladerne og fylde ’bølgerne’ ud.

Nettet passer kun til bølgetagplader B6 og B9 og kan monteres under bølgepladerne nederst på sternbrættet (mellem tagkanten og facaden lige bag tagrenden) eller øverst i tagryggen (kippen).

Hvis dit tag har udhængsbrædder med afstand imellem, skal disse også forsynes med net for at forhindre bier og insekter i tagrummet.

B6-bølgeplader i fibercement anvendes typisk som tag på parcelhuse, landejendomme og industribygninger. B9-bølgeplade bruges overvejende bruges til landejendomme og industribygninger med store tagflader.

Sne- og fuglestopnet beskytter loftet

Hustage er aldrig helt lufttætte. Det er de ikke, dels fordi loven kræver, at lofter skal være ventileret med åbning ud mod omgivelserne, dels fordi der kan være revner og skader i taget. Derfor kan det være svært at undgå, at sneen fyger ind.

Problemet med fygesne opstår først, når sneen smelter inde på loftet, da det både kan give vandskade og efterfølgende problemer med fugt og skimmelsvamp. Selv ganske små mængder sne kan resultere i fugtskader.

Den særlige maskestørrelse i sne- og fuglestopnettet gør, at det både holder snefygning, bier og fugle tilbage fra at komme ind på loftet. Samtidig sikrer nettet stadig nok ventilation, som bygningsreglementet kræver.

Uanset hvilke foranstaltninger du har etableret, er det altid klogt at tjekke dit loft, når der har været fygesne.

Kan du selv montere sne- og fuglestopnettet?

Ifølge producenten EXPO-NET kan du som almindelig gør det selv-person godt montere nettet selv – både på et allerede eksisterende bølgepladetag eller ved lægning af et nyt tag.

Sne- og fuglestopnettet har form som en trekantet 'klods' efter bølgetagets form, som du enten kan sømme fast på den nederste lægte ved tagfoden eller på sternbrættet gennem 'klodsens' sømkant.

Du kan også montere sne- og fuglenettet i kippen, hvor du skal vende bølgeformen nedad. Her bliver nettet fastholdt, når rygningspladen fastspændes. Brug evt. en klat fugemasse eller en skrue til at fastholde stoppet mellem bølgetop og rygningsplade.

Nettet kan både monteres ved nye tage og eftermonteres ved eksisterende tage.

Vær forsigtig, hvis du selv monterer dem, da ældre tage ofte er skøre og let revner. Hvis tagpladerne revner eller går i stykker undervejs, kan du risikere, at de kan indeholde asbest, som skal behandles efter helt særlige sikkerhedsregler. Hvis dit tag er af eternit og er fra før 1988, er der risiko for, at der er asbest i det.

Hvad koster et sne- og fuglestopnet?

Sne- og fuglestopnettet fås i byggemarkeder i kasser med 25 ark på hver 100 cm x 10 cm. Prisen ligger typisk på omkring 625 kr. for en kasse med 25 ark (2016-pris). I flere byggemarkeder kan man ifølge producenten også købe arkene stykvis.

Der går 25-28 ark på et almindeligt parcelhus på 12-14 meter i længden.

Hvad siger Videncentret Bolius' fagekspert om sne- og fuglestopnet?

Hvis de oprindelige bølgelister af skumplast eller plast i dit bølgepladetag er defekte eller blæst væk, anbefaler Videncentret Bolius' fagekspert Ole Vedsted-Jakobsen, at du monterer EXPO-NET eller et lignende produkt, der kan forhindre sne og insekter i at trænge ind på loftrummet.

Hvordan kan du ellers undgå sne og fugle på loftet?

Sne kan slippe ind i huset gennem små sprækker og revner og også blæse ind gennem ventilationskanaler og udluftningshætter, men dem må du ikke stoppe eller lukke, da det skaber grobund for råd og skimmelsvamp.

Snefangsrør

Er der ventilationssprækker i dit tag, kan du opsætte snefangsrør i ventilationssprækkerne, der typisk findes ved tagfoden, men også kan være placeret i selve tagudhænget eller i overgangen mellem facade og tag.

Et snefangsrør er et plastnet udformet som et langt rør, der kan opfange sneen, inden det finder vej gennem ventilationsåbningen.

Fjern fygesne manuelt med en fejebakke

Tjek dit loft løbende, når det sner, hvis du ikke har monteret sne- og fuglestopnet, snefangsrør eller de oprindelige ’plast/skumbølger’, der følger med bølgepladerne. Tjek især, hvis det er fin sne og blæser på samme tid. Tjek gerne loftet dagligt.

Hvis der er kommet fygesne ind på loftet, kan du med en fejebakke putte det i en spand eller en affaldssæk og herefter smide sneen udenfor.

Prop IKKE isoleringsmateriale ind i dit bølgetag

Fyld aldrig 'bølgerne' ved kippen ud med isoleringsmateriale. Det hindrer sneen i at komme ind, men begrænser også udluftningen og fremmer dermed risikoen for skimmel og fugtophobning i tagkonstruktionen.