Når du skal måle for den radioaktive gas radon, er der flere måder du kan gøre det. Men uanset hvilken metode du vælger, et det vigtigt, at du måler årsmiddelværdien.

Husk når du måler

  • Mål altid i opholdsrum, der benyttes flere timer dagligt. Det kan fx være i et soveværelse, børneværelse eller i stuen.
  • Mål som minimum to steder i boligen.
  • Har bygningen flere etager, bør du måle på alle etager.
  • Det er som regel ikke hensigtsmæssigt at placere målerne i køkkenet eller badeværelset, da der er et stort luftskifte i disse rum.

Årsmiddelværdien er det tal, man forholder sig til, når boligens radonniveau skal bestemmes. Og det er også på baggrund af årsmiddelværdien man skal beslutte, hvilke tiltag der skal gøres for at reducere radonniveauet.

Årsmiddelværdien måles i fyrringssæsonen, hvilket typisk er i perioden oktober-april, hvor den beregnes på baggrund af en måling foretaget over en periode på 2-3 måneder.

Følgende metoder findes i dag på markedet:

  • Dosimeter med sporfilm (åbne og lukkede)
  • Elektronisk måler
  • Radonalarm

Måling med dosimeter

Den mest sikre måde at måle radon på er ved hjælp af et dosimeter med sporfilm.

Et dosimeter er en plastikboks ca. på størrelse med en tændstikæske, hvori der sidder en lille plastikfilm. Når plastikfilmen udsættes for radon, opstår der bitte små skader, også kaldet spor, på filmen. En sporfilm skal efter endt måling indsendes til analyse på et laboratorium. Her bliver sporfilmen fremkaldt, hvorved sporene bliver synlige, så de tælles i et mikroskop. På baggrund af antallet af spor, bliver årsmiddelværdien beregnet.

Et lukket dosimeter måler udelukkende på mængden af radon, mens de åbne dosimetre også måler mængden af radondøtre. Radondøtre er de stoffer, som radon omdannes til, når det henfalder. Radondøtrene er også de stoffer, som kan sætte sig i lungerne og udsende ioniseret stråling, der skader lungevævet.

Med et lukket dosimeter, får du et billede af den samlede mængde radon, du bliver udsat for, mens de åbne dosimetre både måler radon og radondøtre. Begge typer dosimetre er dog lige gode. Typisk er det de lukkede dosimetre, man har tradition for at anvende i Danmark.

Dosimetre kan købes via firmaer, der udbyder radonmålinger. Sørg for, at det firma, du bestiller din test hos følger de internationale standarder for metoder og resultater og ikke mindst benytter sig af et akkrediteret laboratorium til selve analysen af testen.

LÆS OGSÅ:Radon i boligen

Måling med elektroniske radonmålere

Der findes en række forskellige elektroniske apparater, som også kan måle radon. Nogle af disse er fx små digitale apparater, som løbende angiver indholdet af radon i luften. Ofte kan du med denne type målere måle over længere tid og på den måde udregne middelværdier.

Det kan imidlertid være svært at gennemskue, hvad det er for et resultat, man får ud af en sådan målinger, da en middelværdi ikke er det samme som årsmiddelværdien. Derfor fraråder de danske myndigheder, at man anvender elektroniske måler til at bestemme årsmiddelværdien ud fra. Desuden anbefaler myndigheder, at man måler mindst to steder i boligen på samme tid, for at få så præcist et billede af årsmiddelværdien. Skal du måle mere end et sted, kan metoden gå hen at blive dyr, da de elektroniske målere er væsentligt dyrere at anskaffe end et par dosimetre.

De elektroniske målere kan også have den ulempe, at de måler forkert, hvis de ikke er kalibreret ordentligt. Hvis du ønsker at måle dit niveau af radon med en elektronisk måler skal du derfor være opmærksom på, at måleren for det første er kalibreret ordentligt og hernæst sætte dig ind i, hvordan du med apparatet opnår at finde frem til årsmiddelværdien. Kalibreringen kan især være svær at gennemskue.

I modsætning til et dosimeter har de elektroniske målere den fordel, at du vil kunne bruge dem til at bestemme ”her og nu” værdier, da du løbende kan følge med i, hvor meget radon du har i indeluften. Det kan fx være praktisk, hvis du skal følge op på, om lette tiltag til at nedbringe radonniveauet, har haft en effekt. Det kan fx være at måle på, om det har haft en virkning, at du har ændret på ventilationen i din bolig.

Desuden kan du bruge en elektronisk måler mere end én sæson i modsætning til et dosimeter, som kun kan anvendes én gang.

Måling med radonalarm

En radonalarm er også et elektronisk apparat, der kan måle indholdet af radon i indeluften. I modsætning til dosimetre og de elektroniske målere, kan du ikke foretage en langtidsmåling med en alarm. Derimod kan en alarm give en advarsel her og nu, hvis niveauet af radon overstiger et vist niveau.

Igen skal du være opmærksom på, at en radonalarm kun måler præcist, hvis den er ordentligt kalibreret, hvilket kan være svært at gennemskue, om den er.