Skal du fjerne mos fra taget?

Mos på taget er i de fleste tilfælde helt uskadeligt for belægningen. Derfor behøver du som udgangspunkt IKKE fjerne mospuder fra taget.

Men store puder mos på taget kan suge meget vand og være skyld i, at der kommer vand ind under tagbelægningen. Derfor bør du fjerne større mospuder.

Hvordan forebygger du mos på taget?

Skal du lægge nyt tag, er det en god idé at tage mos med i overvejelserne. Vil du gerne undgå mos på taget, skal du anlægge et tag med en taghældning på over 25 grader. Tage på mindre end 25 grader er mere modtagelige for angreb af mos, fordi der ophober sig mere fugt, da vandet ikke så let kan løbe af taget.

Træer og buske tæt på taget kan være skyld i mos på taget, hvis de skygger for tagfladen. Beskær dem, så de ikke giver skygge for taget - det giver mindre fugt på taget og mindsker dermed sandsynligheden for, at mosset kommer igen.

Tjek og vedligehold jævnligt alle konstruktioner og materialer, der skal afvise og lede vand væk fra taget. Tjek fx, at der ikke ligger blade, skidt og snavs i tagrenderne, så vandet ikke kan løbe frit, og at der ikke huller eller utætte samlinger.

Hvordan fjerner du mos fra taget?

Det bedste råd er at plukke mospuderne med dine hænder, eller børste mosset forsigtigt væk med en blød børste eller kost.

Det kan være svært at fjerne mos mellem tagplader. Få evt. en tømrer til at hjælpe - fx kan bølgeeternitplader relativt nemt skrues af, og alt mos fjernes med håndkraft, inden pladerne skrues på igen.

Fjern aldrig mos ved at spule dit tag med en højtryksrenser, da der er stor risiko for at beskadige tagmaterialet. Derudover kan der komme vand ind i tagkonstruktionen.

Hvis du vil rense et ældre tag af bølgeeternit eller eternitskiffer for store mængder mos, bør du kontakte Arbejdstilsynet. Nogle ældre eternittage indeholder asbestfibre, og når taget renses, er der risiko for, at asbestfibrene bliver frigivet til luften.