Spørg Bolius

Naboens hævede terræn, støttemur og hegn skader min garage, og skal regnvandet ikke holdes på egen grund?

Hej Bolius

For 2½ år siden overtog vi ejendommen.

I "skellet" mod naboen er opført en 80 cm høj betonstøttemur, for at han har kunnet fylde mere jord på til anlæg af 2 parkeringspladser i forlængelse af hinanden, parallelt med vor carport.

For en måned siden så jeg denne mur for første gang, da jeg studsede en lille hæk i murens forlængelse. Stor var min forbavselse, da jeg så, at muren var revnet både lodret og vandret i jordhøjde. De "2" mure støtter nu op ad min carports beklædning.

På kommunes web-lager ses støttemuren ikke omtalt, ej heller nævnt under tinglysning.

Det sidste års tid har jeg 2 gange i anden anledning nævnt for naboen, at der kommer vand i mit redskabsskur, uden en mine i hans ansigt.

Der er på pæle, tæt på muren, opsat et 180 cm højt flethegn i hele murens længde.

Det siger sig selv, at et vindpres/stormstød vil skubbe voldsomt på hegnet og vibrere i jordvolden. Hegnet har påvirket stabiliteten af jordvolden negativt. (Hegnet kan ikke krænge som en sejlbåd).

Midt i marts måned d.å. stod en kompressor midt foran betonmuren og var aktiv i 2 timer.

Der er ingen aftale om en støttemur, da bygherren her (nr. 25) ingen gavn/glæde har af muren. Muren er opført på eget initiativ, (nr. 27) idet der tidligere her var en skrænt.

Bygherren her (nr. 25) var ikke interesseret i muren og skal således heller ikke vedligeholde den, hvilket også er umuligt. Muren mod nr. 25 er ikke pudset, hvilket indikerer, at muren er opført efter opførelsen af vor carport. Ved opfyldningen har den tidligere ejer fået flere anvendelige m2.

Fra naboen siver vand ned ad muren til brækagen og ind i mit udhus.

En grundejer skal holde overflade vand på egen grund.

Mvh Torben P

Hej Torben P

Generelt gælder, at den, der har reguleret terrænet, skal opføre støttemuren på egen grund og står for vedligeholdelse af støttemuren. Om naboens terrænregulering og støttemur er lovlig, har vi desværre ikke mulighed for at vurdere, da der gælder forskellige regler om terrænregulering i forskellige kommuner og  områder - men det vil kommunen kunne give dig et konkret svar på 

Læs mere her: Hvor stor forskel må der være på 2 grundes terrænhøjde?

Naboens støttemur, havehegn  eller andre installationer på naboens grund må ikke skade dine bygninger. Men om hans havehegn på egen grund er en uhensigtsmæssig konstruktion, har du desværre ikke indflydelse på. Dog må det hegn, han har opført på egen side af skel, ikke give større gener end fælleshegn i skel. 
Læs mere her: Hæk og hegn i skel - her er de vigtigste regler

Om naboen har ansvaret for det vand, der løber ind på jeres grund, afhænger af, om hans terrænregulering er årsagen, eller om det skyldes det naturlige (oprindelige) terræn.
Læs mere om det her: Hvad gør du, hvis vand fra naboens grund oversvømmer din have?

Læs mere om terrænregulering her:  Terrænregulering af grunden

Håber det besvarer dine spørgsmål.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden