Frank Jensens forslag om brændeovne i København

  • Forbud mod at nyetablere brændeovne i ejendomme, der har fjernvarme. 
  • Skrotpræmie på 5.000 kr., hvis du bor i en ejendom med fjernvarme og nedlægger din nuværende brændeovn. 
  • Skrotpræmie på 5.000 kr., hvis du bor i en ejendom uden fjernvarme og udskifter din gamle brændeovn med en svanemærket.

Der skal færre brændeovne i landets hovedstad. Det mener overborgmester Frank Jensen (S), der netop er kommet med en række forslag til at skaffe renere luft i København. 

Frank Jensen lægger op til, at det skal være forbudt at nyetablere en brændeovn, hvis du bor i en ejendom med fjernvarme. Derudover vil han tilbyde en skrotpræmie på 5.000 kr., hvis du bor i en bolig med fjernvarme og skiller dig af med din gamle brændeovn – selvfølgelig under forudsætning af, at du ikke anskaffer en ny. 

Har du ikke fjernvarme, kan du nøjes med at udskifte din gamle brændeovn til en svanemærket ovn, og så vil du stadig opnå skrotpræmien. 

98 % af varmebehovet i Københavns Kommune bliver dækket af fjernvarme.
HOFOR

Med forslaget vil overborgmesteren forsøge at lokke borgerne til at skille sig af med brændeovne, ligesom en anden del af udspillet lægger op til at forbyde nye dieselbiler at køre ind i København. 

– Jeg vil ikke straffe folk, som har anskaffet sig en dieselbil i den tro, at den var miljørigtig. Eller har installeret en brændeovn i deres hus i god tro. Men vi må bare erkende, at hvis vi skal have ren luft, så må vi tage et opgør med den værste forurening, skriver Frank Jensen i en kommentar på sin facebookside.

Mindre partikelforurening

Frank Jensen går ind i kampen mod bl.a. dieselbiler og brændeovne for at sikre en renere luft og bedre sundhed. Han henviser til, at 540 københavnere dør for tidligt af forurening hvert år, heraf 50 af røg fra brændeovne, ifølge en videnskabelig rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi fra 2013. 

– Ren luft er afgørende for vores sundhed. Derfor er det en politisk kerneopgave at sikre, at vi alle sammen – børn, unge og gamle – kan trække vejre dybt og frit uden at frygte for vores helbred. Og vi ved, hvad der skal til – hvad der virker, siger Frank Jensen.

Hvis du tager imod skrotpræmien og enten afskaffer din gamle brændeovn eller udskifter den til en svanemærket, hvis du ikke har fjernvarme, så vil det forbedre luftkvaliteten, påpeger Tue Patursson, fagekspert i indeklima hos Videncentret Bolius. 

– Især fra gamle brændeovne fra før 1990 er der op til 10 gange så meget partikelforurening som fra de nye, svanemærkede ovne fra i dag. Fjernvarme er den varmekilde, som på den mest miljørigtige måde kommer ud til fleste mulige mennesker, så derfor giver det god mening at henvende sig til dem, der har fjernvarme, siger Tue Patursson og sammenligner det med indsatsen for at lukke ned for oliefyr. 

Er partikelfiltre løsningen?

Der findes ca. 16.000 brændeovne i Københavns Kommune, og hvis alle tager imod en skrotpræmie, vil det koste 80 millioner kroner. Frank Jensen lægger op til en deleordning, hvor kommunen og staten deles om udgiften. 

Der har tidligere været en statslig skrotordning, hvor man fik et tilskud på 2.150 kr. for at nedlægge brændeovne fra før 1990, men ordningen blev nedlagt ved udgangen af 2016. 

Overborgmesteren skal først have flertal for forslaget, og han mangler også at få helt klarlagt, om der er lovhjemmel til alle forslagene. De borgerlige partier på Københavns Rådhus er enige med Frank Jensen – dog kun noget af vejen: 

– Vi er enig i målet, men ikke i midlerne. Det er dybest set partiklerne, vi vil bekæmpe, og ikke brændeovnene. Vi går ikke ind for restriktioner, og når man har købt et hus, må man også have lov til at installere en brændeovn, siger Jakob Næsager, den konservative gruppeformand og medlem af Teknik- og Miljøudvalget, til Bolius.dk. 

Han foreslår i stedet at gøre det obligatorisk at montere et partikelfilter på sin brændeovn, ligesom der findes partikelfiltre til lastbiler. Men ifølge Brændefyringsportalen, der hører under Miljøstyrelsen, vil de filtre, der findes i dag, ikke fjerne en stor del af partiklerne, da en del først bliver dannet, når røgen kommer ud af skorstenen og bliver kølet ned i luften, og derfor vil de nuværende filtre have en lille miljøeffekt. 

Fyr korrekt

Hos Venstre er man klar til at diskutere et forbud mod nye brændeovne. 

– En restriktiv tilgang til at have brændeovne vil være ønskeligt, og man kan spørge sig selv, om der bør være brændeovne i tæt bebyggede områder. Jeg ved fra mit eget sommerhus, at det er smadderhyggeligt med en brændeovn, men midt i en by med tæt bebyggelse, hvor naboerne ikke har mulighed for at have nogen indflydelse, der kan man diskutere, om det er fornuftigt, siger Flemming Steen Munch, gruppeformand for Venstre og medlem af Teknik- og Miljøudvalget, til Bolius.dk.

Han mener, at der er god grund til at se nærmere på, hvordan de nuværende brændeovne kommer til at forurene mindre, men han mener ikke, at en skrotpræmie er vejen frem: 

– Jeg tror ikke, at mange vil benytte sig af sådan en ordning. Det er ret omkostningstungt at få flyttet en brændeovn, og hvad skal du gøre med den plads i lejligheden bagefter. Jeg tror, at vejen frem er en kampagne, der skal få flere til at fyre med ordentligt brænde og tænde rigtigt op, siger Flemming Steen Munch. 

Forkert fyring kan fjerne effekt af svanemærket brændeovn

Og det er vigtigt også at huske at oplyse om korrekt fyring, mener Videncentret Bolius’ fagekspert: 

– Det er meget godt med en svanemærket brændeovn, men hvis folk fyrer på den forkerte måde og med forkert træ, så ryger effekten, siger Tue Patursson. 

Hvis du skifter en gammel brændeovn ud med en ny, kan du ikke kun opnå en sundhedsmæssig, men også en økonomisk gevinst. Et tidligere regnestykke lavet af Videncentret Bolius viser, at du kan spare 15-25 % af brændeforbruget med en ny brændeovn i forhold til en gammel fra 1990 eller tidligere, og op til 40 % hvis du skifter til en brændeovn med automatisk styring. En automatiseret brændeovn med en effekt på ca. 4 kW til 15.000 kr. har dermed en tilbagebetalingstid på knap 7 år, viser beregningen. 

Andre forlag for at få renere luft i København

  • Forbud mod at nye dieselbiler købt efter 1. januar 2019 kører ind i København. 
  • Flere eldrevne busser i byen. 
  • Højere parkeringslicens til nye dieselbiler (2.300 kr. imod de nuværende 1.150 kr.), hvis et forbud ikke lykkes. 
  • Nye elanlæg ved Københavns Havn, som kan forsyne krydstogtsskibe, der lægger til. Skibene skal til gengæld slukke motoren, mens de er i havnen.