Hvis du bor i et af de næsten halv million huse, der blev opført fra 1960-1979, risikerer du, at der går hul på de skjulte vandrør og varmerør, så de giver vandskader. Mange skjulte vandrør på især badeværelserne er ved at være slidt op.

Udvidet rørskadeforsikring erstatter læk fra skjulte rør

Du får normalt ikke erstatning for vandskader fra langsomt sivende rør eller samlinger ved vaskemaskine og opvaskemaskine med mere.

Har du en udvidet rørskadeforsikring som tillæg til din husforsikring, får du dog sandsynligvis erstatning for vandskader, der kommer fra rør i vægge, gulve og andre skjulte steder i din bolig.

Kilde: Forsikring & Pension

Ifølge Morten K. Mathiasen, afdelingschef i Byggesagkyndig.nu og medlem af ekspertpanelet i Videncentret Bolius’ elektroniske brevkasse, Spørg Bolius, skyldes en stor del af de mange skader formentlig tærede gulvvarmeanlæg under flisegulvet i badeværelser. Vandrør og varmerør har en forventet levetid på 40-50 år, så skaderne passer med de mange huse, der blev bygget i hobetal under byggeboomet.

Gulvvarme blev samlet forkert

Fra sidst i 1960'erne og frem er der flere badeværelser, der blev bygget med gulvvarme, forklarer Morten Mathiassen. Han forudser flere dyre vandskader på grund af skjulte rør i fremtiden, når de øvrige rør tærer igennem.

- Dengang var gulvvarmeanlæg ofte lavet på stedet, hvor en vvs-montør bukkede nogle kobberrør, der blev støbt i beton. Når kobberrørene blev forbundet med jernrør, opstod der galvanisk tæring, siger Morten Mathiassen.

LÆS OGSÅ: Husforsikring

Indstøbte rør gør skader dyre at udbedre

Tine R. Sode, fagekspert i Videncentret Bolius, peger på, at konstruktionen, som man startede med i 1960’erne og 1970’erne, giver mange, dyre skader.

- På det tidspunkt, begyndte man at indstøbe rørene. Rør fra tidligere er mindst lige så skrøbelige, men man opdager hurtigere, at de er utætte, og det er langt billigere at udbedre, forklarer Tine R. Sode.

980 millioner kroner i erstatning for skader på skjulte rør

Siden 2006 er den gennemsnitlige erstatning for skader på skjulte rør i villaer steget fra 15.487 til 20.341 kroner. Det viser en beregning, som Videncentret Bolius har foretaget på baggrund af statistik fra brancheorganisationen Forsikring & Pension. I 2015 betalte selskaberne 980 millioner kr. i erstatning til villaejerne for skader på skjulte rør, væsentlig mere end erstatninger for andre bygningsskader.

De kostbare reparationer sker bl.a. efter skader på gulvvarme i badeværelser og rør bag flisevægge.

Dyrt at reparere ødelagte vandrør

Ifølge forsikringsselskabet Topdanmark er det bl.a. danskernes dyre badeværelsesdrømme, der har fået erstatningerne til at blive større.

- Det er blevet dyrere at udbedre skaderne efter skjulte rør, fordi mange badeværelser er blevet renoveret kraftigt, så der er flere fliser og installationer, der skal flyttes for at komme ind og reparere de ødelagte rør, siger Jens Langergaard, kommunikationschef i Topdanmark.

Vandrørs levetid er udløbet

Tryg ser også, at det er blevet dyrere at reparere efter skader på skjulte rør i boligen. Her forklarer skadedirektør Camilla Roediger, at Tryg i lighed med andre forsikringsselskaber forsikrer mange huse med en alder, hvor rørene har nået udløbet af deres levetid. Det er især skaderne på rør i køkken og bad, der giver store udgifter til erstatning og udbedring.

- Vi ser de seneste par år både en stigning i antallet af skjulte rørskader og en stigning i erstatningen for den gennemsnitlige skade, siger Camilla Roediger.

Boligejere betaler selvrisiko

De seneste 10 år har flere forsikringsselskaber ændret deres forsikringsbetingelser. Tidligere var det almindeligt, at selskaberne beregnede en afskrivning på værdien af bygningsdelene over den forventede levetid for delene, så erstatningsbeløbet for et ødelagt tag eller vandrør blev mindre med årene.

Nu erstatter forsikringsselskaber, hvad det koster at udbedre skaden på bygningsdelen fratrukket en selvrisiko.

- Det er mere gennemskueligt for vores kunder med en selvrisiko på et fast beløb, for så ved de, hvad de har at forholde sig til, når de søger erstatning, siger Camilla Roediger.

Forsikring dækker kosmetiske skader

Boligejerne kan også vælge endnu en tillægsforsikring for kosmetiske skader, der er med til at presse erstatningerne i vejret. Udskiftning af kakler eller fliser kan være meget kostbare. I stedet for kun at skifte de ødelagte dele vælger boligejere at lægge nye fliser på hele gulve eller væggen, så kosmetiske skader med uønskede farveskift i materialerne undgås.

- Her bliver forsikringserstatninger også større end tidligere, fordi selskaberne tilbyder at dække fx halvdelen af ekstraudgifter for at undgå de kosmetiske skader, siger Søren Ahlgren Mortensen.

Vandalarm advarer om lækage på vandrør

Der er en teknisk mulighed til at undgå de værste skader. Jens Langergaard foreslår boligejerne at montere en vandalarm, der slår alarm, når der løber unormalt meget vand ud af rørene.

- Det er en god ide at opsætte en sensor mod et unormalt højt vandforbrug. Så kan man både undgå skader og et overforbrug af vand, råder Jens Langergaard.

Priser på vandalarmer: 600 kroner og op

En vandalarm giver melding om hul på dine vandrør eller installationer. Vandalarmen sammenligner overfladetemperaturen på røret i forhold til temperaturen i rummet. Når vandet strømmer i længere tid, vil det enten køle eller opvarme røret, så alarmen lyder.

Vandalarmen, der også kaldes lægkagemodel, kan købes hos vvs-installatører, fagbutikker og sikkerhedsfirmaer og koster fra 600 kr. og op. Prisen er uden montering.

Hvordan tjekker du dine varmerør?

- Desværre løser det ikke problemet med varmerør, men der kan man blot følge nøje med i, om der skal fyldes vand på anlægget. Skal der ofte det, er det tegn på utætheder i det lukkede varmerørsanlæg, forklarer fagekspert i Bolius. Tine R. Sode.

Udskift kun vandrør, hvis du er i gang med andet arbejde

Vil du ikke opsætte en alarm, bør du vente på, at skaden sker frem for at udskifte rørene præventivt, hvis din forsikring ellers dækker det. For det er for dyrt at renovere alle rørføringer som forebyggelse sammenlignet med reparationsomkostningerne.

- Vi kan ikke gøre noget for at undgå de skjulte skader opstår, men hvis man alligevel brækker gulvet op, bør man skifte til PEX-slanger eller lave et tomrørssystem uden om, så man ikke får problemer med fugt eller irring, anbefaler Søren Ahlgren Mortensen.

Tegn en udvidet rørskadeforsikring

Morten Mathiassen er enig og opfordrer husejerne til at forsikre sig og håbe, at der ikke sker nogen skader.

- Sagt lidt hårdt, er der ikke andet at gøre end at tegne en forsikring for skjulte rør og så vente på, at skaden sker, mener Morten Mathiassen.

Billigere at udskifte vandrør, når du er i gang

Den omhyggelige boligejer bør dog udnytte muligheden for at forebygge skader i forbindelse med andet arbejde i vådrummene.

- Er man i gang med at renovere køkken og bad, så husk endelig at udskifte rørene bag væg og gulv. Det koster ikke så meget mere, når man er i gang med arbejdet. Jeg ser ofte, at ejerne vælger den billige løsning, når de renoverer, og ikke får skiftet det hele, og så får de vandskaden, siger Morten Mathiassen.

Skader på skjulte vandrør er dyre

Gennemsnitlig erstatningsbeløb i kroner 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vandskader, som skyldes skjulte rør og stikledninger i villaer 15.487 16.862 18.073 18.217 16.544 15.943 18.113 17.891 18.864 20.341

Gennemsnit, alle bygningsskader på villaer 11.895 13.488 13.291 13.087 16.436 14.958 14.193 12.160 14.054 12.782