Hvad skal du gøre efter en radonmåling?

Kan du sove trygt, eller bør du gøre noget for at mindske mængden af radon? Dit måleresultat giver dig en idé om, hvorvidt du skal reagere. Men hvornår bliver radonniveauet kritisk? Få svar her.

Kan du sove trygt, eller bør du gøre noget for at mindske mængden af radon? Dit måleresultat giver dig en idé om, hvorvidt du skal reagere. Men hvornår bliver radonniveauet kritisk? Få svar her.

Når du modtager resultatet af din radonmåling, skal du være opmærksom på, at der i forhold til resultatet er en mindre usikkerhed. Usikkerheden er værd at tage med i overvejelserne, når du skal vurdere, om du vil gøre noget for at bringe mængden af radon ned.

Hvis du har et relativt lille indhold af radon i indeluften, vil der typisk være en usikkerhed på +-10 Bq/m3 indeluft. Usikkerheden stiger i takt med radonniveaet.

Myndighederne i Danmark har fastsat det vejledende referenceniveau for radon på 100 Bq/m3. Ligger niveauet under 100 Bq/m3 indeluft, behøver du egentligt ikke foretage dig noget. En tommelfingerregel er dog, at risikoen for at få radonrelateret lungekræft falder, jo lavere niveauet er.

  • Ligger niveauet i boligen over grænsen på 100 Bq/m3, men under 200 Bq/m3, anbefaler myndighederne, at du iværksætter enkle og billige foranstaltninger med henblik på at reducere niveauet. Det kan fx være at sørge for bedre ventilation, som i mange tilfælde kan løse problemet.
  • Overstiger niveauet 200 Bq/m3, anbefaler myndighederne mere effektive løsninger på problemet, fx etablering af et radonsug eller en radonmembran.

Vær opmærksom på, at det heller ikke er ligegyldigt, hvor i boligen, de de forskellige niveauer er blevet målt. Viser en måling høje niveauer i en ubeboet kælder, men fine niveauer i resten af huset, er der mindre grund til bekymring end i et hus, hvor niveauerne er skyhøje i husets opholdsrum.

Bliver radonsikringen en dyr affære, kan du overveje, om du vil investere i den, eller om du i stedet vil forsøge at bringe niveauet ned med lettere og billigere tiltag som eksempelvis bedre ventilation eller tætning af synlige revner og sprækker i husets konstruktioner mod jord. 

Et godt sted at starte kan fx være at tjekke husets friskluftventiler og sørge for, at huset er ventileret korrekt. Korrekt ventilation kan også afhjælpe andre indeklimaproblemer, såsom fugt og partikelforurening.

Korrekt ventilation omfatter, at der bliver tilført luft udefra til opholdsrum så som stue og soverum, mens den ”gamle luft” bliver trukket ud fra køkken og bad, samt at luften fordeles godt i beboelsesrum. På den måde bliver fugt også trukket ud, og det gavner indeklimaet på flere måder.  En hovedregel er, at du som minimum bør have et luftskifte, der svarer til, at al luft bliver udskiftet hver anden time - dvs. en halv gange luftskifte i timen. Luftskiftet må dog helst ikke overstige en halv til én gang i timen, da du øger varmetabet i huset, jo højere det er.

Bemærk, at korrekt ventilation også indebærer, at du ikke skruer for højt op for dit mekaniske ventilationsanlæg. Det er vigtigt, at den forbedrede ventilation ikke skaber et højere undertryk i boligen. Sker det, kan der blive suget mere radonholdig luft op i boligen, og du risikerer at forværre et radonproblem.

Hvad er Becquerel?

  • Becquerel udtales "BEK-ə-rel".
  • Becquerel er den almindeligt anvendte måleenhed for antal radioaktive henfald, der sker pr. sekund.
  • Koncentrationen af radon i luften bliver angivet i enheden becquerel pr. kubikmeter luft. Forkortelsen for enheden er Bq/m3.
  • Hvis koncentrationen af radon i boligen er målt til fx 90 Bq/m3 luft, betyder det, at der i én kubikmeter luft hvert sekund bliver udsendt radioaktiv stråling fra 90 radonatomer.

Hvad er Radonfrithjem?

Radonfrithjem er en kampagne, der skal gøre det nemt for dig at få testet dit hjem – og som guider dig til løsninger, hvis du vil nedbringe dit radonniveau. 

Den radioaktive gasart radon er nemlig et overset problem i vores boliger, som hvert år koster menneskeliv. 

Men man kan måle sit radonniveau, og en radontest koster typisk mellem 500-1300 kroner. Den kan bestilles via Radonfrithjem, hvor du også får vejledning før, under og efter testen.

Tjek din risiko