Tætning ved rør og revner

Radon trænger bl.a. op ved rør og revner. Især i ældre huse er der ikke tætnet ved rør og gennemføringer. Læs her, hvordan du kommer utæthederne til livs.

Radon trænger bl.a. op ved rør og revner, og især i ældre huse er der ikke tætnet ved rør og gennemføringer. 

Derfor bør du tætne ved revner og utætheder i de af husets konstruktioner, der grænser op mod jord, selvom det ikke er en garanti mod radongasser. 

Overordnet kan du reducere radonkoncentrationen op til ti procent ved at tætne, og tætner du tilfældigvis lige netop det sted, hvor radon har nemmest adgang, opnår du større effekt.

Tætning af revner 

Du kan tætne med forskellige typer fuger, som over tid skal tjekkes og skiftes. Eksempelvis skal elastiske fuger som regel skiftes hvert femte år. Har du synlige revner i dit kældergulv eller i kældervæggene, kan du selv forsøge at tætne dem.

Før du går i gang med at reparere en revne, skal du vurdere, om den bevæger sig eller er i ro. Det kan du gøre ved at måle revnens vidde med en revnemåler og tjekke, om revnevidden ændrer sig over en måneds tid. Er revnen i ro, kan du forsøge at reparere den.

Metoder til at tætne:

  • Udkrads og udfyld revnerne 
  • Brug en membran

Udkradsning og udfyldning

Vil du revnerne til livs ved at udfylde dem, skal du starte med at udkradse revnen til minimum 2,5 gange bredden af revnen. Sørg for at fjerne al støv og overskydende materiale fra revnen, før du udfylder den. Udfyld revnen ved at lægge en lufttæt fuge i bunden af udkradsningen efterfulgt af en traditionel fuge – eksempelvis en mørtelfuge.

Det er en god idé at tale med en fagmand, eksempelvis en murer, som kender til udbedring og reparation af revner i beton, før du går i gang. Få evt. en murer til at reparere fugerne for dig, hvis du ikke tror, du selv kan klare opgaven.

Tætning ved hjælp af membran

Alternativt kan du tætne ved at klæbe eller smøre en radonmembran over revnerne. Membranen skal være robust og af god kvalitet, så radongasserne ikke trænger igennem. Sørg for at vælge et produkt, der er certificeret som radonmembran. 

Husk at søge rådgivning hos en byggesagkyndig, inden du monterer membranen. En byggesagkyndig kan vurdere, om en membranløsning er optimal for dig. Ligeledes kan den byggesagkyndige vejlede om, hvordan du sikrer dig, at membranen bliver så tæt som mulig.

Efterbehandling

Har du mange revner i overfladerne, kan du overfladebehandle dem, efter de større revner er tætnet. Det kan du gøre ved at male gulvet med en epoxybaseret maling.

Overfladebehandlingen kan gøre det sværere for radon at trænge op igennem gulvet, fordi det lukker af for mange af de mikroskopiske revner og utætheder, som betonen kan få.

Tætningen foregår således:

  • Slib og rengør gulvet
  • Grund overfladen med
  • Grund overfladen med epoxy-cementmørtel
  • Mal overfladen med epoxymaling

Vælger du at tætne din kælder på denne måde, bør du søge rådgivning hos en fagmand og sikre dig, at gulvet i kælderen er i god stand og ikke er påvirket af indtrængende fugt.

Tætning af rørgennemføringer

Radon trænger ofte op langs rørgennemføringer til vand og varme, internet, kloak m.v. – og flere rørføringer samme sted giver en større risiko for indtrængning.

Når du skal tætne en rørgennemføring, skal du bruge fleksibelt materiale. Varme og kulde får nemlig rørene til at udvide sig og trække sig sammen, og den bevægelse er med til at skabe utætheder omkring røret.

Tætning af en rørgennemføring sker normalt ved at sprøjte ekspanderende skum ind i revnerne langs rørene. Herefter udkradser du revnerne og lægger en lufttæt, elastisk fuge rundt om rørene. Der findes også tættende manchetter, der kan monteres på rørene.

Søg råd, før du går i gang

Det er en god idé at søge råd hos en byggesagkyndig, så du kan få hjælp til at finde den rigtig løsning og evt. få detaljeret vejledning til selv at stå for udførelsen.

Hvad er Radonfrithjem?

Radonfrithjem er en kampagne, der skal gøre det nemt for dig at få testet dit hjem – og som guider dig til løsninger, hvis du vil nedbringe dit radonniveau. 

Den radioaktive gasart radon er nemlig et overset problem i vores boliger, som hvert år koster menneskeliv. 

Men man kan måle sit radonniveau, og en radontest koster typisk mellem 500-1300 kroner. Den kan bestilles via Radonfrithjem, hvor du også får vejledning før, under og efter testen.

Tjek din risiko