Inden udgangen af 2020 vil alle danskere få målt deres elforbrug løbende – enten for hver time eller for hvert kvarter. Som forbruger vil det blive nemmere at holde øje med – og justere – dit forbrug af el. 

Når elforbruget måles pr. time, åbner det desuden op for timebaseret afregning af el – eller flexafregning – der betyder, at forbrugerne skal betale mere for at bruge strøm mellem klokken 17 og 20 i vinterhalvåret, og samtidig spare, hvis de lægger deres forbrug i andre tidsrum. 

Målet er, at danskerne skal bruge mindre el i de spidsbelastede timer og i stedet fordele forbruget ud over flere timer. Det vil både gøre el-nettet mere effektivt og give mulighed for at bruge vedvarende energikilder i højere grad – også i fremtiden, hvor vi i højere grad skal bruge el til fx opladning af elbiler.

Hvad er flexafregning på el?

 • Fra 1. december 2017 bliver danskernes elforbrug målt på timebasis. Ud fra det kan net- og elselskaberne selv bestemme tariffen, så prisen på el vil afhænge af, hvornår det bliver brugt.
 • Den nye model indføres gradvist indtil udgangen af 2020 og erstatter afregningsmodellen, hvor kunderne betalte samme pris i alle timer. 
 • Flexafregning kræver en smart elmåler, før du som privatperson kan være med i ordningen. De vil blive sat op i alle husstande inden udgangen af 2020. Dertil skal dit elnetselskab have ’tilmeldt’ din måler til timebaseret afregning.
 • Målet er, at el-nettet kan drives så effektivt som muligt og bruge mere strøm fra vindmøller og solceller, der leverer mere variabel produktion.

Vil det påvirke dig?

 • Du vil fremover kunne se dit elforbrug på timebasis. Det gør det nemmere at se, hvad der påvirker dit elforbrug og dermed justere i forbruget.
 • Det er det enkelte net- og elselskab, der beslutter, om de vil benytte sig af flexafregning eller ej. Selskaberne kan selv vælge, om ordningen er tvungen eller valgfri for forbrugerne. 
 • Flere af selskaberne har allerede meldt ud, hvornår de forventer at indføre flexafregning for deres kunder. Se status på dit elselskabs hjemmeside.
 • Som kunde vil du få besked, hvis og når ordningen bliver udrullet for dig. 
 • Du kan undersøge, hvilke selskaber der udbyder flexafregning i dit område på Energistyrelsens elpris.dk. Når du har indtastet din adresse vil der står ”flexafregning” ved de elselskaber, der tilbyder det.
 • Ejere af solceller og andre elproducerende anlæg er tvungent over på den nye afregningsmetode. 

Alle har flexafregning af el i 2020

Netselskabet Radius, der dækker Hovedstaden og Nord- og Midtsjælland, var det første selskab, der indførte flexafregning. De har indført, at de kunder, der har en smart elmåler, skal betale 83,5 øre pr. kWh i timerne 17 til 20 i vinterhalvåret og 32,5 øre på alle andre tidspunkter. Førhen betalte de altid 37,5 øre pr. kWh.

Men sjællænderne er ikke de eneste, der fremover skal overveje at lægge elforbruget i andre timer.

Senest i 2020 vil alle husstande have en smart elmåler og både net- og elselskaberne have vurderet, om de vil benytte sig af flexafregning eller ej. 

Flere elselskaber, fx Energi Fyn og Ørsted, har besluttet at indføre en prisforskel - her vil det variere fra selskab til selskab om prisforskellen vil være fast eller variabel. Derudover vil de fleste selskaber tilbyde begge valgmuligheder, så flexafregning fra elselskabet kan vælges til eller fra. Du kan som forbruger også frit vælge dit elselskab.

Du vil som kunde blive orienteret, hvis og når dit net- eller elselskab vil indføre flexafregning. Du kan på de fleste selskabers hjemmesider læse om deres planer. 

Procent af husstande, der forventes at være overgået til timebaseret afregning af el i 2018, 2019 og 2020. Foto: Energinet/Dansk Energi 

Solcelleejere skal flexafregne deres el

Mens de fleste private forbrugere selv kan vælge, om de vil betale el ud fra en fast tarif eller ud fra en timebaseret tarif, skal husstande med solceller eller andet energiproducerende anlæg vælge den sidstnævnte løsning. 

Dermed vil solcelleejere ikke bliver årsnettoafregnet for deres køb af el som tidligere, men i stedet betale for både den forbrugte el og den egenproducerede el pr. time og hver for sig. Det vil ifølge Energistyrelsen for de fleste solcelleejere give en meromkostning på mellem 200 og 500 kr. årligt pga. øgede momsudgifter til køb af strøm samt en forventet prisforskel på købs- og salgsprisen af strøm. 

Den samlede meromkostning for alle landets solcelleejere kan blive på op til 42,5 millioner kroner. 

PSO- og elafgiften skal stadig betales af årsnettoforbruget og vil derfor ikke blive påvirket af den nye ordning. 

At solcelleejerne tvinges til flexafregning af deres elforbrug har vakt utilfredshed hos bl.a. DENFO Danske solcelleejere. Dels grundet meromkostningerne, men i særdeleshed også grundet det faktum, at ordningen erstatter den politiske aftale, der blev indgået i 2012 og som skulle have eksisteret som en overgangsperiode indtil 2032, hvor der ikke ville blive ændret på afregningen af køb og salg af el. 

Energistyrelsen har gennem en arbejdsgruppe undersøgt en række alternative afregningsmetoder for solcelleejere. De konkluderer, at flexafregning er den eneste gangbare løsning. Du kan læse mere om deres afgørelse her

Solcelleejere overgår til flexafregning inden 2021

Solcelleejerne vil overgå til flexafregning i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2020. Tidspunktet afgøres af det lokale netselskab. Er du i tvivl om, hvordan flexafregningen påvirker dig, så kontakt dem for uddybende spørgsmål. 

Læs mere om, hvad flexafregning af el betyder for dig som solcelleejer hos energinet.dk.

Af hensyn til økonomi, effektivitet og miljø

Ifølge Dansk Energi gør flexafregningen det nemmere for det enkelte elselskab at levere strøm mere effektivt og gennem de mere variable vedvarende energier, fx vindmøller og solceller. Der vil også være mindre risiko for nedbrud på el-nettet – den risiko er dog i forvejen utrolig lav, da el-nettet fungerer 99,99 % af tiden.

Brancheorganisationen vurderer også, at ændringen i el-måling vil føre til nye typer el-apparater, der automatisk vil tænde og slukke afhængigt af prisniveauet eller mængden af vedvarende energikilder.

Dertil kan ordningen være en økonomisk fordel for dem, der kan omlægge sit forbrug – især forbrug fra større energikilder som varmepumper og elbiler. 

Eksperter: Det kan flexafregning koste for den enkelte forbruger

At el-nettet er spidsbelastet i tidsrummet fra kl. 17 til 20 kommer næppe som den store overraskelse, da det er i det tidsrum, de fleste spiser aftensmad og hygger foran fx fjernsynet. Derudover er det også på denne tid, hvor de fleste har tid til at vaske tøj og gøre rent. Ifølge Energistyrelsen bruger en typisk gennemsnitsfamilie på to voksne og to børn ca. 4.450 kWh om året svarende til en årlig elregning på omkring 10.100 kr. 

20 % af forbruget går til underholdning. Derudover ligger både belysning og madlavning også i top fem af største forbrugskilder.

- Det er tre el-kilder man oftest bruger mellem 17 og 20, især for børnefamilier. Så selvom man kan rykke lidt på ens forbrug, kan mange familier risikere at betale mere. Men da det er et gennemsnitligt forbrug, er det dog små beløb, uanset om du ændrer din adfærd eller ej, siger Tue Patursson, energiekspert i Videncentret Bolius.

Udover de tre nævnte kilder, bruger vi en større del el på vask og køle og fryseapparater. Du kan læse mere om en husstands gennemsnitlige forbrug her.

Forbrugerrådet Tænk roser overordnet set tiltaget, men frygter, at det kan gå udover enkelte børnefamilier.

- Det får forbrugerne til at bruge el på en mere intelligent måde, så vi ikke skaber de såkaldte kogetoppe, hvor alle bruger strøm på samme tidspunkt, siger cheføkonom Martin Salomon til tv2.dk, mens han frygt afspejles på dr.dk:

- For mange vil det her blive oplevet som en prisforhøjelse. Det er jo dobbelt så meget, man kommer til at betale i et tidsrum, hvor det er svært at flytte forbruget. Der vil være nogle familier, hvor det ikke giver mening.

Det koster flexafregning af el dig

Hvor meget det konkret vil koste, afhænger selvfølgelig af dine nuværende el-apparaters strømforbrug samt familiens samlede forbrug, og om du har muligheden for at ændre forbrugsvaner. Mens brugen af madlavning, underholdning og belysning er svær at flytte fra kl. 17 til 20, er det ifølge eksperterne brugen af hårde hvidevarer, der er det mest oplagte sted at spare. 

Videncentret Bolius’ beregninger viser, at det ca. vil være 50 øre dyrere at bruge en vaskemaskine eller tørretumbler mellem kl. 17 og 20 frem for i døgnets andre timer, hvor det til gengæld vil være cirka 6 øre billigere. 

En opvaskemaskine er lidt dyrere, der vil prisforskellen være på ca. 75 øre pr. gang. 

Forskellen er ikke stor, så hvis du vil spare på dit forbrug, kan du få en større besparelse ved at udskifte dine hårde hvidevarer frem for at omlægge dine forbrugsvaner.

Har du varmepumpe, elbil eller andre apparater, der kræver meget strøm, kan det til gengæld give en stor økonomisk fordel at lægge forbruget af disse udenfor de dyre timer. 

Dansk Energi har beregnet, at en familie ca. vil spare 200 kr. årligt ved at lægge al forbrug af vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine uden for de dyre timer. Beløbet kan løbe op i 1.000 kr., hvis elbilen ikke oplades mellem kl. 17 og 20. Har du en hybridbil, vil besparelsen være en smule mindre.

Sådan omlægger du dit elforbrug

Selv små ændringer i dine vaner kan dog hjælpe til en mindre elregning. Ifølge energiekspert i Videncentret Bolius, Tue Patursson, kan du fx overveje at: 

 • Bruge opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler om natten, sent på aftenen eller i løbet af dagen. Nyere apparater har en timerfunktion, så du kan sætte maskinen i gang af sig selv.
 • Slukke for overflødige apparater mellem kl. 17 og 20. Overvej i samme ombæring, om du kan drosle ned på tv, hyggebelysning, bagning og lignende strømkrævende aktiviteter samtidig.
 • Sæt automatisk en nedjustering på din varmepumpe i tidsrummet, hvor strømmen er dyrere. 
 • Lad elbilen og andre opladelige apparater op efter kl. 20. 

Udover ændringer i dine vaner, kan det ofte betale sig at skifte el-apparaterne ud med mere strømbesparende modeller, fx fra sparerpærer til LED eller bedre energimærke på hårde hvidevarer. 

Med en energimåler kan du se, hvad hvert enkelt apparat bruger af strøm – og dermed nemt finde lavthængende frugter. Oftest kan en energimåler lånes på biblioteket eller af dit elselskab. 

Spar på strømmen med en energimåler