Byggeri er generelt meget kompliceret, og noget som fungerer i ét hus, fungerer måske ikke i et andet type hus eller i et ældre hus. Så langt hen ad vejen bør du søge professionel rådgivning fra en arkitekt, bygningskonstruktør eller ingeniør. Sørg for at vælge en rådgiver, der har erfaring med netop den type byggeri, du skal have opført. 

Hvad skal du kontrollere for at undgå byggesjusk?

Der findes mange former for byggesjusk og fejl, der kan begås under et byggeri. Vil du undgå de værste af slagsen, er der en række ting, du bør holde øje med under selve byggeprocessen. Afhængig af, hvilken konstruktionsdel, der er tale om, bør du kontrollere – eller få en byggesagkyndig til at gøre det for dig - på bestemte tidspunkter:

  • Fundamenter: Lige inden betonen støbes.
  • Terrændæk: Lige inden betongulvet støbes. 
  • Tagkonstruktionens fastgørelse til fundamenter: Inden ydervægge lukkesmed formur,skalmur eller beklædning.
  • Taget: Når undertaget på en tagkonstruktion er lavet færdigt, og inden tagbelægningen lægges på.
  • Isolering: Lige efter at en bygningsdel er blevet isoleret, og inden den lukkes til med fx gipsplader.
  • Dampspærre: Efter at dampspærren er sat op, og inden den lukkes til med fx gipsplader.
  • Installationer: Tjek skjulte rør og evt. vandtrykket på rørene, inden de skjules/dækkes til.
  • Vådrum: Vådrummet skal kontrolleres af to omgange. Første gang inden betongulvet støbes, og anden gang efter at vådrumsmembranen er udført, og inden fliserne lægges.

De færdige (lukkede) konstruktioner skal også gennemgås.

Hvornår og hvor skal du kontrollere for byggesjusk?

Du skal først og fremmest kontrollere de forskellige konstruktioner, lige inden de lukkes og gøres færdige - her kan du nemlig oftest se flere af de vigtige lag i en konstruktion. 

Et eksempel er ved en normal støbning af gulv (terrændæk støbt i beton). Her er det bedst at kontrollere byggeriet umiddelbart før, betonen hældes på. På det tidspunkt er det muligt at se, om den underliggende isolering ligger rigtigt, og kontrollere, om kuldebrossikring, radonsikring, armeringen og eventuelle gulvvarmeslanger er, som de skal være. Når gulvet først er støbt, kan du hverken tjekke det ene eller det andet. Og hvis der på et senere tidspunkt efter støbningen opdages fejl, er det meget svært at udbedre dem.

Du bør fx også kigge grundigt på det indvendige af gipsvægge, inden gipspladerne skrues på. Her er det oplagt at kontrollere med et vaterpas, om stål- eller træskelettet står lige og er dimensioneret korrekt med de rette afstande. I samme ombæring kan du se efter, om evt. isolering dækker helt.

Bemærk, at listen over konstruktioner, som bør tjekkes undervejs i byggeprocessen, er lang, og ovennævnte blot er et par eksempler på ting, du bør holde øje med.

Generelt er det vigtigst at kontrollere de mere komplicerede og normalt også dyre konstruktioner og materialer. Det vil fx være støbte betongulve i badeværelser, som er en af de gulvkonstruktioner, der rummer mange funktioner og stiller store krav til udførelsen.

Hvis der senere skulle opstå fejl, er det vigtigt at kunne dokumentere byggeriet fra start til slut, især de mere komplicerede og normalt også dyre konstruktioner og materialer. Tag derfor billeder af alle de skjulte konstruktioner undervejs i byggeriet.

Hvem kan hjælpe dig med at kontrollere dit byggeprojekt for byggesjusk?

Det er svært at kontrollere sit eget byggearbejde og byggearbejde udført af håndværkere, hvis du ikke selv er ekspert på området.

Du kan gennemgå vejledninger og anvisninger fra leverandører for at blive bedre klædt på, men det bedste råd er at hyre en uvildig og erfaren bygningsrådgiver (arkitekt/bygningskonstruktør/ingeniør) til at gennemgå håndværkernes arbejde løbende, så eventuel byggesjusk hurtigt kan blive rettet.