En hvid væg går aldrig af mode. Men hvis du ønsker et mere råt udtryk i en del af din bolig, kan du på en weekend blotlægge en murstensvæg.

Hvordan ved du, om du kan få en rå murstensvæg?

Det er åbenlyst en forudsætning, at der under gipsen, tapetet og malingen gemmer sig mursten. Bor du i en bolig eller ejendom fra før 1930, er der stor sandsynlighed for, at du har murstensvægge.

Du kan finde de gamle tegninger af huset. På plantegningerne kan du se, om det er murstensvægge eller evt. trævægge eller koksvægge.

Du kan også forsøge at blot banke på væggen. Føles det som at klappe en klippe, er det sandsynligvis en murstensvæg. Er væggen beklædt med gips kan man ikke benytte denne metode, så skal man bore. Vil du være helt sikker, kan du bore et hul, og hvis der ud af hullet kommer gult eller rødt støv, er væggen sandsynligvis af mursten. 

Foretag flere boringer lidt højere eller lavere, hvis boret farer hurtigt ind, da det kan indikere, at du har ramt en fuge mellem murstenene.

Bor du i etagebyggeri, kan du også høre dine naboer, om nogen har kendskab til boligens vægge.

Hvis du har mursten og vil undersøge, hvilke farvekombinationer væggen rummer, kan du begynde med at blotlægge et lille område, inden du river hele væggen ned. Det er nemmere at afdække og male et lille område, hvis du finder ud af, at du alligevel ikke er interesseret i det udtryk, der gemmer sig underneden.

Det er dog ingen garanti for, at murstenene har den samme farve overalt. På indvendige vægge i ældre boliger vil man kunne se, at der er felter med andre farver mursten end på den øvrige væg. Man vidste, dengang man murede væggene, at de ville blive pudset, og derfor har man ikke været så nøje med detaljer som fx ensartede sten.

Pas på med mursten og bindingsværk

Selvom det kan se flot ud, så kan der være problemer forbundet med at blotlægge en murstensvæg med bindingsværk.

Særligt i forhold til brandsikkerheden, da man ikke må efterlade vægge (eller lofter) i en dårligere brandmæssig stand end de var, før pudsen blev fjernet.

Er der tale om lejligheder eller boliger i 3 etager eller derover, og du opdager bindingsværk i væggen, altså træværk, kan du ikke ukritisk fjerne alt pudsen. Et pudslag udenpå træværket i bindingsværk giver en vis brandmodstandsevne, som er vigtig.

Er der tale om en bærende væg, bør du ikke fjerne pudslaget. Er det en ikke-bærende væg, kan du behandle træværket med brandhæmmende maling, så overfladen lever op til kravene. Men det gælder kun ikke-bærende vægge, hvor bindingsværket kan blotlægges.

Er det et etplanshus, kan du godt blotlægge bindingsværket uden yderligere tiltag.

Hvad koster en rå murstensvæg?

Regn med cirka 2.000 kroner i materialer, hvis du selv har hammer og mejsel og kan udføre arbejdet uden hjælp fra en håndværker. Alle remedier kan købes på nettet eller i dit lokale byggemarked.

Med lidt hjælp kan projektet klares på en weekend. Regn også med flere ture på genbrugspladsen, når byggeaffaldet skal køres væk.

Rå murstensvæg – det skal du bruge

Værktøj og udstyr

 • Hammer og mejsel
 • En god stige
 • En god støvmaske – fx en klassificeret som FFP2
 • Beskyttelsesbriller
 • Malerrulle og eventuelt en teleskopstang
 • Et multitool, hvis du ønsker at fjerne og erstatte fuger frem for blot at lappe dem
 • Fugepind og flisebræt, hvis du ønsker nye fuger

Afdækning og affald

 • Malertape
 • Plast til afdækning
 • Filt til afdækning af gulv
 • Stærke affaldsposer
 • Spande til byggeaffald

Afslutning af murstensvæggen

 • En cementbaseret spartelmasse eller mørtelreparation, som fås færdigblandet i de fleste byggemarkeder
 • Skurebørste
 • Eddikesyre
 • Microdispers (også kaldet murgrunder eller forankringsgrunder)

Sådan bærer du dig ad – trin for trin

1. Dæk af ordentligt af

Begynd med at dække af med plast og filt. Det smarteste af at lave et bur af plast, der omkranser det område, du skal arbejde i, som et lille bur. På den måde kan du begrænse støvets rejsen rundt i boligen. At blotlægge en murstensvæg støver helt ekstremt meget.

Hvis du vil blotlægge en murstensvæg i en bolig, du lige er flyttet ind i, kan du slække lidt på afdækningen. Hele boligen skal sandsynligvis gøres ren alligevel, og du har sikkert ikke mange ting stående, der kan suge støv.

Vil du derimod blotlægge en murstensvæg i en bolig, du har boet i længe, bør du dække ekstra godt af for at undgå, at du kommer til at støve hver dag de næste ti år, før boligen bliver ordentlig ren igen.

2. Fjern eventuel gips og bank puds af

Når du har dækket af, kan du gå i gang med den største del af projektet. Fjern tapet og eventuel gips, og gå dernæst i gang med at banke puds af. Gør det nænsomt, indtil du har styr på teknikken, da du risikerer at banke stykker af murstenene, hvis du går får hårdt til værks. 

3. Fjern fuger, hvis du ønsker det

Når al pudsen er banket af, står du tilbage med en væg, hvor du kan overskue hele murstensvæggens udtryk og ufuldkommenheder.

Ønsker at du at fjerne det yderste af alle fugerne for at erstatte dem med nye, så du får et ensartet look, kan du gå i gang med dit multitool.

Der findes en decideret fugefjerner, der kan monteres på et multitool, som gør processen lettere. Du må ikke fjerne længere ind i fugen end 13 mm fra ydersiden af murstenen.

Du kan også vælge blot at lappe de huller, der eventuelt måtte være, med mørtel eller cementbaseret spartelmasse. Det kan være en fordel at vente med at købe spartelmassen eller mørtlen, som fås færdigblandet i de fleste byggemarkeder, til du har set væggen, så du kan vælge en spartel i den rigtige farve.

4. Anlæg nye fuger

Nu begynder pillearbejdet. Bland spartelmassen og gå i gang med at lappe de huller, der måtte være i væggen. Følg anvisningerne på pakken for at justere blandingsforholdet. Det gør ikke noget, at der kommer en smule spartelmasse på murstenene, da dette kan renses og skrubbes af senere.

Har du skrabet alle fugerne ud, bør du anvende en fugeske til omfugning.

5. Lad væggen tørre og skrub murstene

Når du er færdig med at lægge nye fuger, og væggen er tør, kan du skrubbe murstene med vand. Dette vil ofte ikke være nok til at fjerne det slør af kalk, der kan være på væggen. Så kan du vaske ned med eddikesyre.

Bland eddikesyre og vand i forholdet 1:10, og lad derefter blandingen sidde lidt, så syren får opløst kalken. Du kan anvende en skurebørste og skrubbe løs, men du skal være varsom med, at eddikesyren ikke sprøjter. Bær altid sikkerhedsbriller, når du arbejder med eddikesyre. Bliv ved, indtil fugesløret på murstenene er fjernet så meget, som det er muligt.

Du bør vaske væggen ned, hvis du har anvendt eddikesyre, for at undgå, at syren bliver ved med at angribe kalken.

6. Brug forankringsgrunder

Når du er færdig med at skrubbe væggen, og den er helt tør igen, skal du give den godt med forankringsgrunder.

Grunderen lukker væggen, holder på støvet og begrænser unødvendige gener som følge af støv og i mindre omfang løs mørtel.

Teknikken er ikke afgørende, da man ikke kommer til at kunne se grunderen på væggen alligevel. Men sørg altid for at få dækket ordentligt af.

Du kan bruge en forstøver, store pensler eller en malerrulle til at give væggen grunder. En gang bør være nok.

Det gør typisk ikke det store, hvis din forankringsgrunder er blåpigmenteret.