Uanset om du skal fraflytte din bolig, der skal rettes op på flere års snavs, eller du bare er træt af farverne, så kvikker nymalede vægge og lofter hele dit hjem op.

Maling af vægge og lofter er en opgave rigtig mange selv udfører - og det er også i de fleste tilfælde muligt at få et flot resultat. Men det tager tid og materialerne er dyre i indkøb.

Hvis du gør det selv, er især forarbejdet vigtigt. Og det er også det arbejde, der tager længst tid. Få vores guide herunder.

Maling af lofter og vægge trin for trin

For at opnå det bedste resultat er det vigtigt, at du udfører arbejdet i den rigtige rækkefølge. En typisk arbejdsproces, når du skal male både lofter og vægge, ser sådan ud:

 1. Ryd så meget ud af rummet som muligt. De møbler, der ikke kan fjernes helt, rykkes ud midt på gulvet. Hylder, lamper og andet tages så vidt muligt ned fra væggene. Tag også alle skruer, rawlplugs og søm ud, hvis de ikke skal genbruges.
 2. Dæk gulvet af med plastfolie, pap eller malertæpper, og sæt det fast langs kanterne med malertape. Pap og malertæpper har den fordel frem for plast, at malingen suges ned i afdækningen, hvis man spilder.
 3. Afdæk møbler, lamper, radiatorer, vinduesbundstykker m.m. med plastfolie.
 4. Loft og vægge vaskes grundigt ned med maler- eller grundrens. Husk at vaske efter med rent vand.
 5. Sæt malertape på kanterne af træværk, dør- og vindueskarme, fodpaneler osv. Hvis du er sikker på hånden kan du undvære malertape og male i frihånd.
 6. Huller og revner spartles og slibes. Du kan glatte efter med en våd svamp, hvis du vil have en struktur i overfladen, der skal passe til fx savsmuldstapet eller væv.
 7. Udspartlinger pletmales inden fuldmalingen, hvis der kun males 1 gang.
 8. Mal først loftet.
 9. Mal derefter væggene.

Se en grundig gennemgang i videoen - eller læs en detaljeret beskrivelse af flere af trinene herunder.

Mal paneler, døre og vinduer til sidst

Hvis træværket - døre, paneler og vinduer - også skal have en tur, slibes og repareres det samtidig med vægge og lofter, men det males som det sidste.

Hvordan forbereder du vægge og lofter, før du maler?

Fjern gammel maling

Hvis den gamle maling sidder løst, skal du med en spartel fjerne så meget, du kan. Du bør slibe områderne, hvor der er lidt gammel maling tilbage, så overgangen mellem overfladerne med maling og uden maling ikke er synlig, men helt plan. Det kan være nødvendigt at spartle og slibe områderne ned hvis overgangen er meget tydelig. 

Vask væggen ned

Det er vigtigt, at det gamle malinglag er rent og sidder ordentligt fast. Den nye maling hæfter kun så godt som det underlag den er malet på hæfter. Derfor skal du vaske snavs og fedt ned med vand tilsat maler- eller grundrens. 

Husk at skyl efter ved at tørre overfladerne af med en svamp, der er skyllet op i rent vand.

Hvis loftet eller væggene har været kalket eller malet med limfarve, og du nu vil give loftet en anden overfladebehandling, vil den nye maling vil ikke binde fast. Derfor er det vigtigt, at du bliver ved med at vaske, områderne indtil det ikke længere smitter af.

Sådan reparerer du revner og huller

Det er vigtigt, at du kradser huller og revner godt ud og fjerner alt løst materiale.

Områderne børstes eller støvsuges, inden spartelmasse føres på med en spatel. Pres massen godt ind i huller og revner. Når spartelmassen er helt tør, slibes den plan med væggen.

Drejer det sig om større huller, er det i mange tilfælde nødvendigt at lægge spartelmassen på ad flere omgange.

Lad spartelmassen tørre imellem de enkelte lag. Spartelmasse svinder en smule ind, når det tørrer. Du kan bruge gipsfiller til huller og akrylfuge til revner. Til vandskurede vægge er det en god ide at røre lidt sand i filleren.

Du kan forsøge at glatte den våde fugemasse ud med en fugtig svamp og derved måske undgå at skulle slibe efter. Men det kan være svært at få en plan overflade på denne måde. 

Har du en meget ujævn væg, kan du overveje at fuldspartle væggen med sandspartel. Det er et stort arbejde med flere arbejdsgange, men resultatet bliver til gengæld flot.

Vælger du at fuldspartle, skal du sørge for at overfladen kan bære laget af spartelmasse. Det vil sige, at gamle tapetrester, afskallende maling og lign. skal fjernes, før du spartler.

Vent med at slibe efter til spartelmassen er helt tør. Der kan evt. være behov for en pletsparling og slibning efter første behandling. Når der er spartlet og slebet, har du en helt plan overflade, som skal grundes, evt. beklædes og males.

Er der revner mellem vægge, paneler, lister og skabe skal de fuges med en overmalbar akrylfuge. Dette udføres samtidig med at væggene males. Sæt malertape på en millimeter ude på panel eller skabsside. Læg en fuge og tør overflødig fugemasse af. Træk tapen af.

Når du skal male, kan der være behov for, at du opsætter tape igen for at få en pæn beskæring.

Brug af malertape ml. væg og loft

Hvis du anvender malertape ved beskæring, fx hvis du vil have loftet i én farve og væggen i en anden, er det en god idé at male kanten af tapen med bundfarven. Så lukkes kanten, og du undgår, at malingen trækker op under malertapen.

Skal væg og loft være samme farve, er det ikke nødvendigt at bruge malertape eller lave beskæring mellem loft- og vægfladen.

Sådan maler du loftet

Når du skal male loftet, begynder du med penslen og en lille rulle. Den bruger du til at male langs alle kanter, hjørner og evt. stuk.

Derefter tager du fat med den brede rulle. Monterer du den på et kosteskaft eller en teleskopstang, er den nemmest at bruge.

Forsøg at få malet vådt-i-vådt. Altså at male over fx hjørnerne, mens der stadig er fugtig maling. 

Rul først i et zigzagmønster, og derefter i samme retning, så malingen bliver fordelt jævnt. Brug rigeligt med maling på rullen. Mal 1-2 gange, alt efter hvor godt malingen dækker.

Sådan maler du væggene

Også når det gælder væggene, starter du med at male med pensel og lille rulle langs alle kanter, karme, rundt om radiatorer osv. Herefter tager du fat med den store rulle.

Hvis det er større rum, du skal male, kan du vælge at male langs kanterne på én væg ad gangen, så malingen stadig er våd, når du maler med den store rulle (vådt i vådt). Derved kan du få strukturen fra den store malerrulle helt ud til hjørnerne.

Sørg for, at der er rigeligt med maling på rullen.

Antallet af lag, der skal til, afhænger af, hvor godt malingen dækker.

Hvis du maler med hvid maling på en hvid væg, vil 1 lag ofte være tilstrækkeligt, mens 2 lag ikke altid er nok, hvis du fx skal have en lys farve til at dække en mørk.

Husk at tage malertapen af så hurtigt som muligt efter sidste lag maling - det giver de pæneste kanter.

Ingredienser i maling

 • Bindemiddel, som gør at de forskellige ingredienser i malingen binder sammen og at malingen binder på overflader.
 • Pigment, som er farvestof.
 • Opløsningsmiddel, det er oftest vand (i akrylmaling) eller terpentin (i alkydmaling).
 • Extenders, der er fyldstoffer.
 • Diverse additiver, som kan være konserveringsmidler mv.