Nogle kommuner er varsomme med at give boligejere tilladelse til etablering af faskine, hvis tag, inddækninger eller tagrender er af zink, kobber eller bly. Årsagen er, at metallerne kan udvaskes til regnvandet, og kommuner frygter, at de dermed forurener jord og grundvand.

Kommune tillader faskine med coating på taget

Bor du i en kommune, der forbyder dig at etablere faskine, fordi 1 af de 3 materialer er på husets tag eller tagrender, kan du undersøge, om din kommune alligevel vil give tilladelse, hvis du overfladebehandler tagmaterialerne.

Disse regler gælder i hvert fald i Københavns Kommune. Her kan boligejere med zink, kobber eller bly på taget eller som tagrender få lov at etablere faskine, hvis de smører de pågældende materialer med et såkaldt coating-produkt. Coatingen kapsler metallerne inde og forhindrer, at de udvaskes i regnvandet. Indtil videre har Københavns kommune godkendt 2 produkter til coating:

 1. AC Flexicoat
 2. Fillcoat

Vil du bruge et andet produkt til coating, skal Københavns Kommune først undersøge indholdet i produktet og vurdere, om det udgør en risiko for miljøet, inden de giver en evt. tilladelse.

Tjek, hvilke regler der gælder i din kommune ved at kontakte kommunens teknik og miljø-forvaltning.

Sådan coater du tag og tagrender – trin for trin

Det er let at overfladebehandle tag og tagrender. Behandlingen kan også bruges, hvis du vil reparere utætheder i fx tagrender.

Den følgende fremgangsmåde gælder for de 2 produkter AC Flexicoat og Fillcoat. Regn med at bruge ca. 1-1,5 liter pr. m2.

 1. Fjern støv, mudder, fedt, mos og visne blade fra de områder, der skal overfladebehandles.
 2. Rens overfladerne, så de er rene og faste. Brug en hård børste og evt. vand.
 3. Vælg en dag med tørvejr. AC Flexicoat kan påføres i al slags vejr, og Fillcoat blot ikke i snevejr. Det er dog nemmest at gøre i tørvejr og på tørre tagmaterialer.
 4. Vælg coating med fiber, hvis du vil coate områder med revner eller utætheder. Begge produkter fås med fiber, som går ind og bygger bro over evt. huller i tagmaterialet.
 5. Omrør coatingen omhyggeligt med en malerpind.
 6. Påfør coatingen indvendigt i tagrenden eller på overfladen af tag, skotrender eller inddækninger. Brug en pensel eller rulle, og mal omhyggeligt i samme retning. Anvender du coating med fiber på revner og utætheder, bør den påføres på tværs af disse.
 7. Forstærk coatingen med væv, hvis der er områder, der er blevet repareret gentagne gange, eller områder med større revner, som udvikler sig. Som hovedregel er det en god idé, hvis revnerne er større end 1 mm. Til Fillcoat anbefales Dakfill væv, mens Roofflex væv anbefales til AC Flexicoat.
  Vævet lægges i, efter at du har påført et lag Flexicoat eller Fillcoat. Når du har glattet vævet ud, slutter du af med endnu et lag coating vådt i vådt. For et mere holdbart resultat kan du dagen efter påføre et nyt lag coating til vævet er dækket.
  Der kan være andre retningslinjer, hvis du anvender et andet produkt. Læs derfor altid brugsanvisningen grundigt.

Direkte nedsivning

For mindre tage med zinktagrender i områder med lerholdig jord, vil nedsivning ofte kunne tillades uden krav om rensning eller coatning, men med krav om at jorden rundt om faskine skal bortskaffes eller prøvetages, når faskinen ned- eller omlægges for at tage hånd om den udvaskede zink fra tagrenden, da det vil have bundet sig til jorden.

Om Fillcoat

Importør:

Arma-Tube A/S

Pris:

Fås i 1 og 5 liters spande.

Vejledende pris for 5 liter Fillcoat:

 • Med fibre: 1.199 kr. inkl. moms

Produktet fås i farverne lysegrå, mørkegrå og sort.

Forhandlere:

Beck og Jørgensen, lokale Industrilagre og enkelte byggemarkeder skaffer produktet hjem på bestilling. Du kan også købe Fillcoat gennem Arma-Tube A/S, der også oplyser nærmeste forhandler.

Om AC Flexicoat

Importør:

AcryMatic Coating ApS

Pris:

Fås i 1, 5, og 20 liters spande.

Vejledende pris for 5 liter AC Flexicoat er:

 • Med fibre: 818 kr. inkl. moms

Produktet fås i sort eller koksgrå.

Forhandlere:

Du kan bestille AC Flexicoat i din lokale Beckmann eller gennem din lokale Stark-butik. AcryMatic kan desuden oplyse nærmeste forhandler.