Udvendigt træværk skal vedligeholdes, så det er beskyttet mod udtørring fra solen eller fugt fra regn m.m. Er træet først ødelagt, er det vigtigt at skifte det, så skaden ikke breder sig, og samtidig forlænger du levetiden på dit træværk ved at reparere det. 

Du kan godt selv skifte et stykke træ, der er angrebet af råd, hvad enten det sidder på facaden, et hegn, et skur eller en anden af havens småbygninger. 

Der findes forskellige former for træbeklædning. Træet kan brædder på klink, hvor træet ligger vandret. Brædderne kan også sidde lodret som en på to-beklædning, hvor to brædder er sat lodret ved siden af hinanden med et mellemrum, hvorefter et bræt sættes oven på de to brædder, så det dækker mellemrummet. 

Vær særlig opmærksom på træets tilstand tæt ved terræn, hvor det ofte bliver udsat for fugt. 

Sådan tjekker du træet for råd

Tjek træet ved at stikke en kniv eller en anden spids genstand ind. 

Hvis træet er blødt, og kniven let kan komme mere end 3 mm ind, er det tegn på råd.

Hvor meget træ skal du skifte?

Bliver træet angrebet af råd, behøver du ikke skifte hele hegnet eller hele beklædningen på dit hus eller dit skur. Du kan nøjes med at skifte de brædder, der er nedbrudt. Dermed sparer du på ressourcerne samt den belastning af klimaet, der finder sted ved produktionen af byggematerialer. 

Det vil i udgangspunktet se pænest ud, hvis du skifter hele det bræt, der er angrebet. Har du fx brædder på klink, vil der typisk ikke være nogen problemer med at skifte hele brættet.

Har du derimod en på to-beklædning, kan det fx være, at det lodrette bræt går ind under et sternbræt foroven, og så vil du være nødt til at fjerne det også, når du skal skifte brættet. 

Da træet som regel bliver angrebet af råd forneden, hvor det er tæt på terræn, kan det også være en løsning at skære brættet af et stykke oppe og dermed kun skifte et stykke af det. Med denne fremgangsmåde vil du desuden spare materialer. 

I videoen herunder viser fagekspert Ole Vedsted-Jakobsen, hvordan du skifter et bræt ved at skære det over og erstatte med et nyt ved en på to-beklædning.

Fremgangsmåde: Sådan skifter du et bræt på facaden

Skær det nederste stykke af brættet af. Vælg et sted, hvor træet er sundt, så du sørger for at fjerne hele det stykke, der er angrebet af råd. 

Vær opmærksom på, at der ikke sidder søm eller skruer det sted, hvor du skærer brætter over. Skær kun i det yderste bræt på facaden. Når du har fjernet det yderste bræt, kan du vurdere, om de inderste brædder i en på to-beklædningen også er angrebet af råd og bør skiftes. 

Skær brættet af en i en skrå vinkel opad. Det sikrer, at vandet løber af og ikke sætter i samlingen. 

Værktøj: Hvad skal du bruge

Du kan både brug en fukssvans/almindelig sav og en rundsav til at skære brættet over. Det er mere besværligt at bruge en fukssvans, så skal du skifte mange brædder, er det en god idé med en rundsav. 

Hvis du har en dyksav, er der den fordel, at den kommer med en føringsskinne og kan starte midt på et bræt. 

Sæt enten en føringsskinne til dyksaven eller et bræt fast på facaden, som du kan skære langs. 

Når du skal skære de nye brædder i den rette længde, kan du bruge en afkortersav, hvor du kan indstille den samme skrå vinkel. Du kan også bruge en fukssvans.

Opmåling og udskiftning

Når du har skåret det gamle bræt over, kan du bruge det til at måle efter, når du skærer det nye bræt. Husk at skære det nye bræt med samme skrå vinkler. 

Mål op, så der er luft forneden ned til jord eller fliser. Udendørs træbeklædning skal have en afstand på min. 20 cm til terræn, så du beskytter træet mod opsprøjt fra regn, fugt fra jord, sne og lignende. Afstanden kan dog under visse omstændigheder være mindre. 

Kernen af brættet skal helst vende udad, da denne side er hårdest og får færrest revner

Årringene viser, hvor kernen er. 

Træet kan med tiden komme til at krumme lidt udad i siderne, men det vil blive holdt fast i siderne af søm eller skruer her.

Det er altid en god idé at give råt træ grundingsolie. Gør det evt., inden du sætter de nye stykker træ fast på gavlen, da det kan være svært at komme ind med penslen, når først træet er sat op, fx på de inderste brædder eller i toppen og i bunden af de yderste stykker. 

Når du skal sætte de nye stykker træ fast, kan du mindske risikoen for, at træet flækker, hvis du borer for. 

Vælger du at montere træet med skruer, kan det være en god idé at forsænke skruerne. Til at forsænke skruerne bruger du et bor med samme diameter som skruens hoved til at bore et par mm ned i træet. Det sikrer, at du kan skrue skruerne i, så de bliver helt plan med træets overflade.