De færreste håndværkere ønsker at springe over, hvor gærdet er lavest. Men der kan ske smuttere – selv når det drejer sig om en relativt simpel konstruktion, som en carport ofte er. 

Der kan ske fejl, hvis konstruktionen ikke er opført efter byggetekniske standarder. Men der kan også være fejl på carporten i forhold til selve anvendelsen, hvor størrelsen af den eller placeringen af stolper kan begrænse dens funktionalitet. Den sidste type fejl kan du næppe klandre håndværkeren for, hvis vedkommende blot har fulgt tegningerne. 

Sørg for, at carporten har den rette størrelse

Først og fremmest kan du undgå mange ærgrelser ved at have udførlige tegninger over dit byggeprojekt, hvor detaljer og funktionalitet er gennemtænkt.

Det er vigtigt, at carporten har den rette størrelse. Hvis du bor på en smal vej, hvor der ikke er megen plads til at svinge ind i carporten, skal du have styr på stolpernes placering, så der rent faktisk er plads til at svinge ind med bilen. Stolpernes placering er heller ikke ligegyldig i forhold til det at kunne åbne bildørene.

Tænk også over, hvor stor carporten bør være. Måske har du en lille bil, men det kan være en fordel at bygge carporten lidt større, så store biler også har mulighed for at klemme sig ind.

Hvilke fejl ses typisk på carporte?

Rent byggeteknisk ses ofte fejl som manglende afstivning af konstruktionerne, dårlig afledning af regnvand, tagplader, der er monteret forkert, for dårligt udført belægning samt træværk, der er i kontakt med jord. Nogle fejl vil først blive synlige med tiden, mens andre kan spottes med det blotte øje, enten under byggeprocessen, eller når carporten står færdig.  

Her er en række ting, du skal kigge efter.

1. Bliver regnvandet ledt ordentligt væk? 

En klassisk fejl er, at taget på carporten ikke er opført med den rette hældning, og at vandet derfor ikke kan blive ledt ordentligt væk, når det regner. Du kan tjekke taghældningen blot ved at hælde en spand vand ud over taget og se, hvor det løber hen. 

Du kan også måle taghældningen med en vinkelmåler eller benytte dig af en app til formålet. Taghældningen skal minimum være 1:40, hvilket svarer til 1,4 grader eller 2,5 centimeter pr. løbende meter. 

2. Er træværket i kontakt med jorden?

Træværk, der er i kontakt med jord, har en væsentligt kortere levetid end træværk, der ikke er i kontakt med jord. Som tommelfingerregel bør der være 15 cm mellem træværket og jorden.

Sørg for, at evt. træbeklædninger ikke udsættes for sprøjt. Belægning med fliser rundt om carporten vil kunne afhjælpe problemet, men det er ikke den optimale løsning. Det er klart en bedre løsning, hvis der er en afstand på 15 cm fra jordoverfladen til træværket. 

Brug en god træbeskyttelse – så kan træværket bedre modstå vind og vejr og holder dermed længere. 

3. Er stolperne placeret korrekt og i frostsikker dybde? 

Det er klart at foretrække at støbe stolperne frem for at sætte dem direkte i jorden. Både af hensyn til holdbarhed, hvor det kræver en rigtig god træbeskyttelse, hvis stolperne skal sættes direkte i jorden. Men også af hensyn til forsikring, hvor du kan risikere, at carporten ikke er omfattet af husforsikringen, hvis stolperne ikke er støbt.

Det er ikke lige til at se med det blotte øje, om carportens stolper er sat i frostsikker dybde, så her vil det også være en god idé at følge med under byggeprocessen, for at sikre, at stolperne eller stolpeskoene er støbt i 80-90 centimeters dybde. 

Ligeledes skal stolperne være lige, så de kan klare lasten. Det er heldigvis relativt nemt at tjekke, om de er det. Brug et vaterpas og tjek alle stolper en for en. Hvis de ikke står i vatter, så har du god grund til at tage fat i din håndværker og få vedkommende til at rette op på fejlen. 

4. Er konstruktionerne afstivet og dimensioneret korrekt?  

Det har stor betydning, at carporten er afstivet ordentligt, så den kan modstå påvirkninger fra vinden. Oplever du, at carporten står og svajer, når det blæser, er det fordi, den mangler afstivning. Du kan afstive carporten relativt nemt ved at montere krydsbånd der, hvor den trænger til at blive stivet af.

Hvis nogle af konstruktionerne er underdimensionerede, kan det typisk ses ved, at de virker ustabile eller ikke er lige. Eksempelvis vil underdimensionerede spær ofte bue nedad med fare for, at de ikke kan holde vægten af taget på sigt.

5. Er søm og skruer monteret korrekt? 

Gennemgå søm og skruer og tjek efter, om der er opstået revner i træværket under monteringen. Er carporten udstyret med et plastik trapez tag, så tjek, at alle skruer er monteret fra oversiden af taget. Hvis de er skruet i fra undersiden, vil der hurtigt opstå utætheder. 

Hvilke regler gælder for carporte?

Carporte tæller som sekundært byggeri på grunden. Det betyder, at de tæller med i grundens bebyggede areal og skal overholde en række krav. Kravene betyder bl.a., at:

  • Carportens sider og tag ikke må være højere end 2,5 meter over terræn (eller bygningens fastsatte niveauplan), hvis afstanden til naboskel er 2,5 meter eller mindre.
  • Man samlet set maksimalt må opføre 12 meter småbygninger i naboskel, og her tæller carporten inklusive udhæng, der er større end 0,5 meter med.
  • Tagrender og tagvand skal holdes inde på egen grund.

Hvilke muligheder har du for at få håndværkeren til at rette fejlene?

Hvis arbejdet ikke lever op til dine forventninger, behøver det nødvendigvis ikke være ensbetydende med, at der er tale om fejl og mangler. Håndværkeren, der har udført arbejdet, og du kan sagtens have forskellige opfattelser af, hvad I ser som veludført arbejde. Men er der graverende fejl som de nævnte, bør du tage fat i din håndværker lige så snart, du opdager fejlene.

Uanset, hvad du aftaler med håndværkeren, skal håndværkerens arbejde dog altid være udført fagmæssigt korrekt, hvilket betyder, at det skal udføres i overensstemmelse med evt. branchevejledninger, normer og standarder for den pågældende type arbejde.

Sørg for, at du fra start har udarbejdet et detaljeret projektmateriale. Hvis det færdige resultat afviger fra det beskrevne materiale, er det nemmere at afgøre, om arbejdet er udført fejlagtigt eller korrekt. Benyt eventuel standardaftalen AB-Forbruger, som er med til at sikre, at den aftale, du indgår med håndværkeren lever op til en række krav.

Hvem kan du klage til, hvis carporten er opført med fejl?

Hvis håndværkeren ikke ønsker at udbedre evt. fejl, kan du klage til Byggeriets Ankenævn, men først, når håndværkeren har haft mulighed for at udbedre arbejdet.

Nogle håndværkere er medlem af Byg Garanti ordningen, som muligvis vil kunne hjælpe dig. 

Podcast: Mig og min have

Episode 2: Stenbelægning i have og indkørsel

Dette afsnit af ‘Mig og min have’ handler om sten. Sandsten for at være mere præcis. Derfor er Jesper og Andreas taget til Sandstone lige udenfor Sorø, som laver sandstensløsninger til haven, terrassen og indkørslen. Der kan være mange gode grunde til at vælge en sandsten i stedet for beton. Ikke mindst fordi det er en mere bæredygtig løsning, hvis man vil have sten i haven. Lyt med og lær alt om, hvordan du selv kommer igang med at lægge sten i haven.

Hør alle afsnit samt få de nyeste via Apple Podcasts eller TuneIn.

Alle afsnit