Inden du begynder at måle for radon i dit hjem, så sæt dig grundigt ind i, hvordan du opnår det mest præcise måleresultat.

Hvad er radon?

 • Radon er en radioaktiv gas, der trænger op fra undergrunden og ind i boliger
 • Radon kan give lungekræft og estimeres at være skyld i ca. 300 dødsfald om året
 • Niveauet af radon måles i Bq/m3. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at niveauet holdes under 100 Bq/m3
 • Sundhedsstyrelsen skønner, at ca. 350.000 huse i Danmark har for høj koncentration af radon

Vær varsom med at måle radon med elektriske målere

Det kan være fristende at købe en elektronisk radonmåler, når huset skal tjekkes for radioaktive radongasser. Både fordi den kan genbruges, og fordi den giver dig mulighed for løbende at følge med i dit måleresultat. Men en elektronisk måling er ikke nødvendigvis nemmere eller hurtigere end en måling med engangsdosimetre, som er alternativet.

Umiddelbart fejler de elektroniske målere ikke noget, og leverandørerne af dem kan også dokumentere, at de måler korrekt. Men apparaturerne skal kalibreres jævnligt, og derfor kan du risikere, at de efter et års tid eller to ikke viser et rigtigt resultat.

Korrekt radonmåling tager måneder

Foruden korrekt kalibrering kræver de elektroniske radonmålere – ligesom de fleste andre typer radonmålere – at du lader målerne arbejde i en længere periode. Samtifdig bør du måle flere steder i hjemmet på én gang, og gerne i alle de rum, der hver dag bliver anvendt til længerevarende ophold. Derudover er det vigtigt at sætte sig ind i, hvordan de resultater, måleren når frem til, skal bruges.

Målingen skal foretages over 2-3 måneder, og ud fra hele perioden skal der hernæst bestemmes en årsmiddelværdi. Det er vigtigt at bestemme årsmiddelværdien og handle ud fra denne, da den er grundlaget for, hvad du efterfølgende bør gøre for at nedbringe niveauet af radon.

Det kræver derfor en forståelse for denne udregning, hvis du skal kunne bruge en elektronisk måler til noget fornuftigt. Her er det vigtigt, at man følger leverandørens anvisninger.

Sørg for at stille målerne, hvor det er mest hensigtsmæssigt at måle, fremfor et sted, hvor man løbende kan følge med i resultatet.

Fejlmåling kan koste dyrt

Hvis måleresultatet er misvisende, risikerer du at bruge mange penge på at forebygge et problem, du slet ikke kender omfanget af.

Hvis du får et måleresultat, der viser, at radonniveauet i din bolig er kritisk, kan du således nemt risikere at stå med en udgift på mellem 15.000 og 50.000 kr. for at få nedbragt niveauet.

Foruden udsigten til ubegrundede omkostninger kan unøjagtige målinger også bidrage til at skabe utryghed. Især hvis du som boligejer holder alt for godt øje med din radonmåler.

Måler du elektronisk, kan du følge niveauerne minut for minut, og resultatet kan svinge meget i løbet af et døgn. Det kan være med til at skabe en unødvendig utryghed, når niveauerne farer op og ned. Det, der er interessant for boligejerne, er at kende årsmiddelværdien, og den får man ikke ved at aflæse måleren i tide og utide.

Der findes alternativer - bestil et radon test kit

Det anbefales, at du anvender et såkaldt dosimeter, som måler radon med sporfilm.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at indholdet af radon i indeluften målt ved hjælp af sporfilm giver det mest repræsentative resultat. Du har det stående i 2-3 måneder i fyringssæsonen (fra oktober til april, red.), hvorefter resultatet af målingen kan omsættes til en årsmiddelværdi, som i bund og grund er det tal, du som boligejer har behov for at kende.

Det er altid med udgangspunkt i årsmiddelværdien, man skal vurdere, om der er behov for at gøre noget for at reducere radonniveauet i sit hjem.

Dosimetre kan købes via målefirmaer, som så sender et test kit hjem til dig, du selv skal stille op og sende ind til analyse, når måleperioden er overstået.

Realdania har for nylig lanceret en landsdækkende kampagne for at sætte fokus på radon, der hvert år anslås at være skyld i 300 nye tilfælde af lungekræft i Danmark.

Du kan læse mere om radonfrithjem kampagnen på radonfrithjem.dk.

Tjekliste, når du skal måle radon

 • Bestil et radon test kit hos et målerfirma, der benytter sig af metoder, der lever op til internationale standarder for radonmåling.
 • Mål altid i opholdsrum, der benyttes flere timer dagligt. Fx i et soveværelse, børneværelse eller i stuen
 • Har bygningen flere etager, bør du måle på alle etager
 • Placér normalt ikke målerne i køkkenet eller badeværelset, da der er et stort luftskifte i disse rum
 • Placér ikke radonmålerne i direkte dagslys
 • Sørg for at holde en afstand på 1,5 meter fra luftindtag, yderdøre, vinduer, radiatorer, lamper eller andre varmekilder
 • Sørg for, at der er mindst 0,5 meter til evt. luftudsugning
 • Placér ikke målerne på gulvet
 • Sørg for, at der mindst er 0,25 meter fra måler til væggen