Har I som forening et kodeks for, om ejendomsmægleren skal oplyse, hvis der er blevet begået en forbrydelse i et hus, der er til salg?

— Vi har en bekendtgørelse, der fastslår, at vi skal oplyse forhold af væsentlig betydning. Det er så en konkret vurdering, hvad der er et væsentligt forhold. Mange kan huske det hus, hvor Lundinmordene fandt sted. Sådan et hus har været meget medieeksponeret, og der vil der som udgangspunkt være en oplysningspligt, for det kan have en betydning for prisen, og derfor er det et væsentligt forhold. Også fordi huset stadig kan komme på forsiden af aviserne i forbindelse med omtale af de største drabssager. I andre tilfælde kan der have ligget et lig i ejendommen i lang tid, og det kan for eksempel have indflydelse på fundamentet, og her skal mægleren selvfølgelig oplyse om det, men det forudsætter også, at mægleren har det fået at vide.

Har I forpligtelse til at oplyse det, hvis der ikke er tale om sådan en særlig medieeksponering?

— I udgangspunktet nej. For det første er der også nogle efterladte at tage hensyn til, og det er heller ikke altid, at mægleren får at vide, at der er sket en forbrydelse. For det andet er spørgsmålet, hvor grænsen går? Vi oplever også eksempler på købere, der kommer tilbage og siger, at der er spøgelser i huset, og det ville de gerne have haft at vide, for så ville de ikke have købt det. For os er der ingen forskel på, om der er tale om et naturligt dødsfald eller et dødsfald som følge af eksempelvis selvmord.

I de tilfælde, hvor mægleren skal oplyse om en tragedie, hvordan bør det så foregå?

— Vi skriver ikke: Vi gør opmærksom på, at sælger har myrdet sin kone på ejendommen. Der er ikke grund til at skrive så eksplicit i en salgsopstilling, for der er altid nogle efterladte at tage hensyn til. Man skal forsøge at gøre det i anonymiseret form og for eksempel skrive, at vi gør opmærksom på, at der er sket en forbrydelse på ejendommen – forhør dig nærmere hos mægler. Det skal ikke ud til alle, men til den endelige køber.

Er der nogen forældelsesfrist for, hvornår man ikke længere behøver at oplyse om en tragedie i den bolig, der er til salg?

— I udgangspunktet nej. Hvis vi taler om Lundinhuset eller Tøndersagen, er der ikke. Men det forudsætter jo, at ejendomsmægleren ved det.

Bør det afspejles i udbudsprisen, hvis der har været begået en forbrydelse i boligen?

— Ikke nødvendigvis, men på baggrund af udbud og efterspørgsel oplever vi, at det godt kan ske, da der er færre, der efterspørger et hus, hvor de ved, at tre mennesker er blevet myrdet, og når køberskaren bliver mindre, vil huset også blive billigere.