Mange står over for at vælge materialer til skurets facade. Det kan være fristende at vælge et materiale, der sælges som vedligeholdelsesfrit, men disse produkter belaster ofte klimaet mere og er ikke problemfri.

Bæredygtige byggematerialer

Vi er vant til at tænke over pris, æstetik og funktion, når vi vælger materialer til vores byggeprojekter. Men i dag er der også kommet øget fokus på bæredygtige byggematerialer.

30 procent af vores samlede CO2-udledning knytter sig til vores bygninger, både dem, vi allerede har, og dem, vi bygger. Derfor skal vi være bevidste om, hvilke materialer vi bruger, uanset om der er tale om renovering eller nybyg. Der er nemlig forskel på, hvor meget det belaster klimaet at producere forskellige materialer.

Vi giver her nogle overordnede råd, hvis du vil vide mere om, hvordan du tager hensyn til klimaet, når du vælger byggematerialer. 

  1. Cementbaserede eller plastbaserede materialer som fx brædder af fibercement eller komposit har en høj klimabelastning under produktionen, blandt andet på grund af høje temperaturer under fremstillingen eller brugen af fossile brændstoffer som råolie.
Pst! De gode råd om skur kan også bruges, hvis du skal vælge materialer til fx gavlen på dit hus, et nyt hegn eller noget lignende.
  1. Du slipper for at male fibercement- eller kompositbrædder hvert 4.-8. år, men hvis brædderne får skader, mærker eller farveforskel med tiden, kan du typisk ikke reparere dem eller vedligeholde med ny maling.
  1. Du kan skifte beklædningsbrædder af træ mange gange, uden at det vil belaste klimaet mere, end hvis du fx vælger fibercement- eller kompositbrædder.
  2. Vær opmærksom på, at trykimprægneret træ indeholder kemikalier, der skal forhindre træet i at rådne. Der kan være forskel på kvaliteten af trykimprægneringen samt på kvaliteten af træet. Køb trykimprægneret træ af god kvalitet, selvom det kan være dyrere.
  1. Et alternativ er at vælge varmebehandlet træ. Ved en varmebehandling gøres træet mere modstandsdygtigt over for fugt, og selvom det kræver mere energi, fjerner man til gengæld brugen af kemikalier som ved trykimprægneret træ.

Klimaaftryk

Klimaaftryk er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere fx byggematerialer.

Det dækker blandt andet over den CO2, der bliver udledt lige fra udvinding af råstoffer, transport og den energi, der bliver brugt, når materialet bliver bearbejdet og produceret på fabrikken.

Det er desuden værd at forholde sig til levetiden. Jo længere et materiale kan holde, desto mindre skal vi bruge af et nyt tilsvarende materiale.

Denne guide forholder sig generelt til forskellige materialers klimaaftryk. Specifikke produkter kan have et mindre klimaaftryk, hvis der fx er brugt vindenergi i stedet for gas under produktionen på fabrikken.