Du kan overordnet vælge mellem en terrasse af fliser eller en træterrasse. Betonfliser har et højere klimaaftryk, særligt sammenlignet med de nordiske træsorter, blandt andet fordi det kræver meget høje temperaturer under produktionen af cement til betonen.

Omvendt er træ et af de materialer, der optager CO2 og lagrer kulstof, og derfor er det mere bæredygtigt at vælge en træterrasse frem for en fliseterrasse.

Bæredygtige byggematerialer

Vi er vant til at tænke over pris, æstetik og funktion, når vi vælger materialer til vores byggeprojekter. Men i dag er der også kommet øget fokus på bæredygtige byggematerialer.

30 procent af vores samlede CO2-udledning knytter sig til vores bygninger, både dem, vi allerede har, og dem, vi bygger. Derfor skal vi være bevidste om, hvilke materialer vi bruger, uanset om der er tale om renovering eller nybyg. Der er nemlig forskel på, hvor meget det belaster klimaet at producere forskellige materialer.

Vi giver her nogle overordnede råd, hvis du vil vide mere om, hvordan du tager hensyn til klimaet, når du vælger byggematerialer. 

  1. Vælger du en fliseterrasse, kan du overveje at lave den af genbrugsfliser. Dermed sparer du klimaet for en belastning ved produktion af nye fliser.
  2. Vælger du en træterrasse, bør du vælge træ, der er FSC- eller PEFC-mærket. Disse ordninger sikrer, at der blandt andet er taget hensyn til skovens økosystem, når træet bliver fældet – uanset om der er tale om nordiske eller eksotiske træsorter.
Pst! Bruger du skruer i stedet for søm til at samle en træterrasse, er det lettere at vedligeholde, udskifte og evt. genbruge brædderne.
  1. Overordnet kan du vælge mellem eksotiske træsorter som fx teak, ipé, jatoba m.fl. eller nordiske træsorter som fx fyr eller eg. Prisen på de eksotiske træsorter er højere, men træet holder flere år. Eksotiske træsorter er transporteret over store afstande til Danmark, og derfor har de et højere klimaaftryk end terrassebrædder af nordisk træ. Til gengæld har eksotiske træsorter typisk en længere levetid, hvilket gør, at den samlede CO2-udledning for nordiske og eksotiske træsorter er nogenlunde ens.
  1. Overvejer du at bygge en terrasse af trykimprægneret træ, så vær opmærksom på, at det indeholder rester af de giftige stoffer, der skal forhindre, at træet rådner. Derfor anbefaler Miljøstyrelsen, at du så vidt muligt undgår trykimprægneret træ. Et alternativ er fx varmebehandlet træ, eller du kan bruge robinie og eg, som dog er dyrere.
  2. Hvis du vælger at oliere dine terrassebrædder, er olien også en belastning for klimaet. Ønsker du at undgå dette, kan du gå efter de eksotiske træsorter, der har en lang levetid, selvom de er ubehandlede.

Klimaaftryk

Klimaaftryk er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere fx byggematerialer.

Det dækker blandt andet over den CO2, der bliver udledt lige fra udvinding af råstoffer, transport og den energi, der bliver brugt, når materialet bliver bearbejdet og produceret på fabrikken.

Det er desuden værd at forholde sig til levetiden. Jo længere et materiale kan holde, desto mindre skal vi bruge af et nyt tilsvarende materiale.

Denne guide forholder sig generelt til forskellige materialers klimaaftryk. Specifikke produkter kan have et mindre klimaaftryk, hvis der fx er brugt vindenergi i stedet for gas under produktionen på fabrikken.

Sammenligning af udvalgte materialer til din terrasse

Materialer til terrasse

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Trykimprægneret træ
5,70
Lærketræ
7,05
Tropisk træ (ipé)
8,80
Komposit
52,70
Betonfliser
13,70
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder. Klimaaftrykket for udvalgte terrassebelægninger er opgjort inkl. materialer til fundament, skruer o.l.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for terrassebelægning. Udgifter til den resterende konstruktion og eventuelt til professionelle fagfolk til at bygge terrassen er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.