Materialer til isolering af et uudnyttet loft kan overordnet set inddeles i to grupper: de mineralsk baserede materialer som fx stenuld og glasuld og de biobaserede materialer som fx papirisolering og træfiberisolering.

De biobaserede er ofte mere bæredygtige, og flere af dem har stort set samme isoleringsegenskaber. Uanset hvilket materiale du vælger til efterisolering af boligen, er det dog godt for både din egen økonomi og for vores fælles klima, fordi du mindsker mængden af varme, der går til spilde.

I dette tilfælde giver vi gode råd om at vælge materialer til efterisolering af loftet – til andre isoleringsprojekter kan andre materialer og forhold være i spil.

Bæredygtige byggematerialer

Vi er vant til at tænke over pris, æstetik og funktion, når vi vælger materialer til vores byggeprojekter. Men i dag er der også kommet øget fokus på bæredygtige byggematerialer.

30 procent af vores samlede CO2-udledning knytter sig til vores bygninger, både dem, vi allerede har, og dem, vi bygger. Derfor skal vi være bevidste om, hvilke materialer vi bruger, uanset om der er tale om renovering eller nybyg. Der er nemlig forskel på, hvor meget det belaster klimaet at producere forskellige materialer.

Vi giver her nogle overordnede råd, hvis du vil vide mere om, hvordan du tager hensyn til klimaet, når du vælger byggematerialer. 

  1. Mineraluld dækker over stenuld og glasuld, og det er et udbredt isoleringsmateriale, som også kan anvendes til efterisolering af loftet. I mange boliger vil der i forvejen ligge et lag mineraluld på loftet, hvor der vil være brug for et tykkere lag for at opnå en bedre isolering. Mineraluld er ikke en fornybar ressource, og produktionen af mineraluld har en høj belastning af klimaet, da fremstillingen kræver meget høj varme.
Pst! Husk dampspærren/dampbremsen ved efterisolering, så du undgår skader med fugt, råd og skimmelsvamp.
  1. Papirisolering bliver lavet af genbrugspapir, og det bliver typisk anvendt i granulatform. Da papiret kommer fra træer, der har optaget CO2 under væksten, vil papirisoleringen lagre kulstof, så længe det bliver brugt som isolering og ikke afbrændes. Derfor er det et mere klimavenligt alternativ til efterisolering af loftet. Det isolerer lige så godt som mineralske isoleringsmaterialer og kan også konkurrere på prisen. Vær opmærksom på, at papirisolering sætter sig lidt, når det blæses ind som løs isolering på fx et loft, og du skal formentlig bruge lidt større mængder for at kompensere for, at det sætter sig.
  1. Træfiberisolering er et af de mere klimavenlige isoleringsmaterialer, fordi træ optager CO2. Træfiberisolering er fremstillet af grene og resttræ, og derfor sikrer det en fuld udnyttelse af en naturlig og fornybar ressource. Klimaaftrykket for træfiberisolering er negativt, hvilket betyder, at materialet gavner miljøet indtil den dag, det bliver brændt af. Du kan godt blæse træfiberisolering ind over et lag mineraluld på loftet, men husk at tage højde for, at træfiberisoleringen er tungere.
  2. Foretrækker du af at bruge mineraluld, og vil du samtidig gerne have klimaet med på anden række, så undersøg grundigt de forskellige produkter. Hvis der for eksempel er brugt vedvarende energi under produktionen, er det bedre, end hvis der er brugt olie eller kul.

Klimaaftryk

Klimaaftryk er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere fx byggematerialer.

Det dækker blandt andet over den CO2, der bliver udledt lige fra udvinding af råstoffer, transport og den energi, der bliver brugt, når materialet bliver bearbejdet og produceret på fabrikken.

Det er desuden værd at forholde sig til levetiden. Jo længere et materiale kan holde, desto mindre skal vi bruge af et nyt tilsvarende materiale.

Denne guide forholder sig generelt til forskellige materialers klimaaftryk. Specifikke produkter kan have et mindre klimaaftryk, hvis der fx er brugt vindenergi i stedet for gas under produktionen på fabrikken.

Sammenligning af udvalgte isoleringsmaterialer til din bolig

Materialer til isolering

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Stenuld
16,48
Glasuld
3,07
Papirisolering
-11,19
Træfiberisolering
-15,28
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for isoleringsmaterialer. Eventuelle udgifter til professionelle fagfolk for at udføre isoleringsarbejdet er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.