Hvornår er det aktuelt med nye tagvinduer til et fladt tag?

Tagvinduer er en måde at trække mere dagslys ind i rummene under et fladt tag på. Det kan være aktuelt både i et eksisterende tag, evt. i forbindelse med en tagrenovering, eller når der laves en tilbygning. Ud over at give lys og solvarme til rummene giver ovenlys også et himmelkig, som åbner rummene og giver en fornemmelse af rum og plads.

Hvis man vælger et ovenlysvindue, som er oplukkeligt, giver dette ligeledes gode muligheder for udluftning og ventilation i rum, som måske før har været svære at lufte ud i.

Flade tage findes typisk på typehuse og arkitekttegnede villaer fra 60'erne og 70'erne og på tilbygninger. Mange af disse huse led under utætte tage, da taget som regel var helt fladt, og med datidens konstruktioner og tagpap resulterede det meget ofte i utætheder.

Derfor har mange af den tids huse fået nyt tag med hældning, men der er også huse med flade tage, som er renoveret med godt resultat. På de huse som opføres i dag med flade tage, har taget en svag hældning, som gør det muligt for regnvandet at løbe af. Samtidig er tagpapløsningerne blevet forbedret, hvilket har gjort det muligt at lave et helt tæt tag. Det flade tagpaptag er også en udmærket løsning til tilbygninger, da det både arkitektonisk og praktisk er nemt at føje til det eksisterende hus.

Udskiftning af eksisterende tagvinduer

Det kan blive aktuelt at skifte tagvinduer i det flade tag ud, hvis de er blevet utætte, ridsede, matte og slidte, eller hvis man ønsker at forbedre vinduets varmeisoleringsevne, eller ønsker mere udluftning i de pågældende rum.

Endvidere kan man i dag få rigtig mange forskellige flotte udformninger af ovenlys til flade tage, så det kan også være grundet en ændring af husets udtryk til noget mere moderne, at man skal skifte.

Gamle tagvinduers varmeisolerende egenskaber er også ofte dårlige og lever slet ikke op til vore dages standard, og da varme søger opad, kan utidssvarende tagvinduer være årsag til stort varmespild. Ligeledes kan de gamle vinduer give støjgener, når det regner, hvilket ikke i samme omfang er et problem med nye tagvinduer af god kvalitet.

Hvilke tagvinduer findes til huse med fladt tag?

Du har flere forskellige muligheder, når du skal vælge tagvinduer til et fladt tag:

  • Ovenlysvinduer/kupler af kunststof eller glas 
  • Vinduespartier/lysbånd
  • Lystunneler
  • Standard tagvinduer indbygget i pult

Ovenlysvinduer/kupler af kunststof eller glas

Inden for de seneste år er der sket meget i forhold til kvaliteten og mulighederne inden for ovenlysvinduer/kupler, og man kan i dag få flere forskellige typer til flade tage.

Ovenlysvinduer/kupler kan eksempelvis være faste eller oplukkelige (manuelt eller elektrisk). Ligesom der kan være mulighed for indvendig solafskærmning. For at overfladevandet kan løbe væk vil glasset på ovenlysvinduerne/kuplerne være buede, eller der vil være indbygget en mindre hældning i vinduesglasset. Det kan også være, at vinduerne er kilet op til en meget lav hældningsgrad

Ovenlysvinduer/kupler har i dag oftest en lav indbygningshøjde, og det er ikke længere nødvendigt at gøre brug af store ovenlyskupler med runding i glasset eller pultløsninger, som kan ”fylde” meget arkitektonisk på et ellers fladt tag. 

Selve ovenlysvinduet/kuplen vil typisk være lavet af glas, gennemsigtig akryl eller polycarbonat i 2 eller 3 lag for at sikre god varme- og lydisolering. Kuplerne fås enten helt klare eller mælkehvide, hvilket giver et mere diffust lys og hindrer indkig.

Ovenlysvinduer/kupler leveres normalt med ramme af aluminium eller træ, som monteres på en lysning eller lysskakt, der etableres i taget.

På flere modeller laves det øverste lag på kuplen af et enkelt lag akryl eller polycarbonat, og der er nedenunder monteret en vandret energirude med lamineret glas, hvilket giver ekstra gode isoleringsegenskaber både i forhold til varme og lyd.

Det er også muligt at få ovenlysvinduer, som er beregnet til, at folk skal færdes på dem – eksempelvis på tagterrasser og grønne tage. Disse er lavet af specialfremstillet glas testet til en vis belastning, og giver mulighed for lysindfald i rum, som ellers fremstår mørke.

Nogle af disse vinduer har ligeledes en selvrensende effekt og en meget høj varmeisoleringsevne. De kan fås både kvadratiske, rektangulære og runde og i forskellige udformninger – fx kuppelformet med større eller mindre hældning, plant med en mindre hældning, pyramideformet som rytterlys, og saddelformet.

Vinduespartier/lysbånd

Vinduespartier/lysbånd fremstilles normalt med ramme og karm af træ eller aluminium. De bruges fx til særlige tagløsninger og af arkitektoniske grunde, eller hvis man fx ønsker et meget stort ubrudt ovenlys.

Da det kan være svært at lave flade sammensatte vinduespartier tætte, skal fladerne oftest have en hældning, hvilket man kan opnå ved at udforme ovenlyset som et rytterlys. Flere producenter udbyder dog også større vinduespartier/modulløsninger med lavere hældningskrav helt ned til 5 grader. Man skal altid sikre sig at følge producentens anvisninger herfor.

Endvidere er det muligt at få skræddersyede løsninger, hvor vinduespartiet kan specialfremstilles til netop den arkitektur, huset har.

Lystunneler

Lystunneler kan sikre dagslys til rum/gangarealer, hvor almindelige vinduesløsninger ikke er en mulighed. Det kan nogle gange være et problem at få tilstrækkeligt dagslys ind i boligens mørke rum som fx et badeværelse, trapperum, entré eller walk-in closet, som er placeret centralt i bygningen. Lystunneler kan her være en god løsning, hvis det evt. ikke er muligt at installere et almindeligt ovenlysvindue.

Det er også muligt at installere elektrisk lys i lystunnelen, således at den også kan sprede lys i de mørke timer, hvor solen ikke er på himlen.

Standard tagvinduer i pult

Er det ikke muligt at finde et ovenlysvindue til sit flade tage, som passer ind i den løsning, man havde tænkt sig, er det også en mulighed at benytte almindelige tagvinduer til tage, som egentligt er beregnet til tage med hældning.

Denne type vinduer kræver dog en taghældning på mindst 15 grader for at kunne holde tæt og åbnes. Hældningen opnås ved at bygge vinduet ind i en såkaldt pult, som hæver sig op over taget. Det gør det muligt at montere vinduet i den rigtige hældning. Inde i huset leder en stor lysskakt lyset ind i rummet.

Fordelen ved denne løsning er, at der er et større udvalg af standardvinduer, du kan vælge imellem. De fleste typer af ovenlysvinduer til flade tage har dog efterhånden de samme funktioner samt tilbehør i form af solafskærmning og automatik, som findes til standard tagvinduer.

Da vinduer i flade tage sidder ret utilgængeligt, kan det anbefales at vælge en løsning med fjernbetjent elektrisk åbning og lukning.

Hvilke arkitektoniske hensyn skal du tage, når du vælger tagvinduer til et fladt tag?

Virkningen af ovenlys i et fladt tag er mest synlig inde i huset, hvor vinduerne tilfører lys og giver en større fornemmelse af rum. Udefra vil vinduerne være synlige, men i mindre grad på et fladt tag end på et tag med hældning.

Med de typer ovenlysvinduer som findes i dag, er det muligt at lave nogle meget diskrete løsninger med en så lav profil, at de dårligt nok er synlige, når man står i jordniveau. Andre løsninger med en højere profil er mere synlige, og her skal man være mere opmærksom på, hvad vinduerne betyder for husets profil. Jo længere inde på taget vinduerne sidder, desto mindre synlige er de fra haven eller vejen.

Bruges ovenlysvinduer med omtanke, kan de blive et væsentligt og positivt bidrag til husets udseende - det gælder især større pyramider og rytterlys. Også pultløsningen kan give taget en markant profil, især hvis flere er opsat ved siden af hinanden, så der opstår en rytme.

Hvilke lovkrav stilles der til tagvinduer?

Bygningsreglementet stiller en række krav til tagvinduer, som du skal være opmærksom på. Når det gælder energibalancen, eller den energimæssige ydeevne, er der tale om et minimumskrav.

Energikrav

Ved udskiftning af ovenlysvinduer på flade tage må energibalancen for vinduet ikke være mindre end 10 kWh/m² pr. år.

Det er baseret ud fra en beregning af vinduessystememt som helhed og tager udgangspunkt i en beregning af et vindue i en referencestørrelse. Du skal forlange dokumentation fra leverandøren på, at vinduet kan leve op til det aktuelle isoleringskrav.

Kræver det byggetilladelse at montere tagvinduer?

Det vil normalt ikke kræve byggetilladelse at montere tagvinduer, men der kan være regler i en lokalplan eller servitutter på huset, som har betydning for husets udseende og som kan have en betydning for, om du må montere tagvinduer. Det er altid en god idé at få en snak med kommunens tekniske forvaltning, mens tagvinduerne endnu er på planlægningsstadiet.

Kan du selv installere tagvinduer i et fladt tag?

Uanset om tagvinduer monteres i et eksisterende eller et nyt tag, skal arbejdet udføres korrekt. Det anbefales derfor, at installation af tagvinduer ikke udføres som gør det selv-arbejde, men overlades til kvalificerede håndværkere.

Taget er rent byggeteknisk en af de mest komplicerede konstruktioner i huset og den sværeste at få tæt. Hvis man installerer tagvinduer i et eksisterende tag, skal alle tagets lag gennembrydes, både tagbelægning og lægter, undertag, isolering, dampspærre og indvendig beklædning.

Udføres inddækningen mellem vinduet og taget forkert, vil taget blive utæt, og regn kan trænge ind. Hvis der laves fejl i monteringen af tagvinduet, kan det resultere i træk og varmetab omkring vinduet, eller at fugt fra den varme indeluft trænger ud i tagkonstruktionen. Det sidste kan ligesom vand udefra give råd og svamp i taget, som i værste fald kan brede sig til andre dele af huset.