En bålplads eller et bålsted er et hyggeligt samlingspunkt i haven, som gør det muligt at gøre de lyse sommeraftener endnu længere.

Men inden du giver dig i kast med bål og snobrød, er der flere regler og sikkerhedskrav, du bør sætte dig ind i, så du undgår, at dit bål bliver til gene eller fare.

Hvilke regler gælder for bålpladser eller bålsteder i haven?

Har du planer om at anlægge en bålplads i haven, bør du undersøge hos kommunen, om det er tilladt at have bål i haven. De fleste kommuner tillader ikke bål i parcelhushaver. Er det tilladt i din kommune at have en bålplads i haven, er der en række regler, du bør sætte dig ind i, før du går i gang. Der en nemlig begrænsninger for, hvor du må tænde bål, og hvor stort bålet må være.

Ifølge Afbrændingsbekendtgørelsen må afbrænding ikke være til ”væsentlig ulempe for omgivelserne, herunder vej- og lufttrafikken”. Bor du i tæt bebyggelse, kan det derfor være en god idé at snakke med dine naboer, inden du tænder op. Det kan nemlig være til stor gene, når røgen driver over naboens grund.

Når du laver bål i haven, skal du af samme grund sørge for at anvende tørt træ, da det ryger mindre end fugtigt træ og haveaffald. Beredskabsstyrelsen har lavet en vejledning til, hvor store afstande der bør være mellem åben ild og bygninger mv. De er beskrevet nedenfor.

Generelt må man ikke have bål, hverken små eller store, hvis der er hård vind, dvs. vindhastigheder på 10,8 m/sek eller derover. Derudover har Beredskabsstyrelsen vejledninger om  afstande for både mindre bål, større bål og for griller.Det er ikke tilladt som borger eller grundejer at afbrænde haveaffald. Eneste undtagelse er sankthansaften, hvor nogle kommuner tillader afbrænding af haveaffald.

Det er i de fleste kommuner i landet tilladt af have et bål i haven sankthansaften. Men der kan være krav til størrelser, afstande, og hvad der må afbrændes, så kig på din kommunes hjemmeside.

Mindre bål

Har du blot planer om at lave et lille bål med en diameter på højst 120 cm, eller tænde et bål i bålfad, er  vejledningen fra Beredskabsstyrelsen rigtig god at følge:

 • Bålet bør placeres mindst 10 meter fra bygninger. Hvis der er stråtækte huse, bør bålet placeres mindst 15 meter fra det stråtækte tag.
 • Bålet bør placeres mindst 15 meter fra nåletræsbevoksning, lyngklædte arealer og letantændelig vegetation som fx marker.
 • Bålet bør placeres mindst 15 meter fra letantændelige, brandfarlige eller brandnærende stoffer.
 • Ved vindhastigheder på jævn til frisk vind, dvs. vindhastigheder mellem 5,5-10,7 m/s, skal afstandene fordobles i den retning, vinden blæser (dvs. ved vestenvind skal afstandene fordobles mod øst, da det er den retning, gnister fra bålet vil flyve).
 • Ved vindhastigheder på over 10,7 m/s er det ikke tilladt at lave bål. Har du tændt et bål, skal det slukkes.
 • Er bålet i dit bålfad mindre end 80 cm i diameter, må du gerne placere det tættere på bygninger end de 10 meter forudsat, at bygningen ikke har stråtag.

Store bål

Har du planer om et stort sankthansbål, eller et bål med en diameter på mere end 120 cm, er vejledningen om anbefalingen fra Beredskabsstyrelsen følgende: 

 • Bålet skal placeres mindst 30 meter fra bygninger. Hvis det er stråtækte huse, skal afstanden være mindst 200 meter.
 • Bålet skal placeres mindst 200 meter fra nåletræsbevoksning, lyngklædte arealer og letantændelig vegetation.
 • Bålet skal placeres mindst 60 meter fra marker.
 • Bålet skal placeres mindst 200 meter fra letantændelige, brandfarlige eller brandnærende stoffer.
 • Ved vindhastigheder på jævn til frisk vind, dvs. vindhastigheder mellem 5,5-10,7 m/s, skal afstandene fordobles i vindens retning.
 • Ved vindhastigheder på over 10,7 m/s er det ikke tilladt at lave bål. Har du tændt et bål, skal det slukkes.

Regler for brug af grill

Generelt egner en grill sig ikke til at lave bål i. Men har du planer om at lave et bål i din grill, skal du være opmærksom på, at her også gælder en række regler/vejledninger for, hvad du må og ikke må.

Uanset om din grill eller dit ildsted er fast eller flytbart, må det ikke placeres i nærheden af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer. Griller må kun anvendes udenfor – brug aldrig en grill indenfor.

Ifølge Beredskabsstyrelsens vejledende afstande bør følgende overholdes:

 • Større griller og ildsteder bør placeres mindst 5 meter fra bygninger og 15 meter fra bygninger med letantændeligt tag samt brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
 • Faste små griller og ildsteder kan godt placeres tættere på bygninger, hvis der er mindst en åben langside, fx hvis grillen placeres på en altan, tagterrasse, i en carport eller lign. Her skal du være opmærksom på, at du ikke må forlade grillen eller ildstedet, før den er slukket. De små griller bør i øvrigt placeres min. 15 meter fra letantændeligt tag.
 • Du må kun anvende elektrisk grilltænder, papir, optændingsblokke eller lign. til optænding. Optændingsvæske må kun benyttes i kolde griller og ildsteder og så længe, de ikke er placeret i farlig nærhed af brandbare overflader, brandbare genstande og brandbare oplag.
 • Du må ikke anvendes optændingsvæske til optænding af griller i carporte og under overdækninger og lign.
 • Ved brug af mindre griller, der fungerer ved forbrænding af fast brændstof, må du kun anvende trækul, træbriketter og lign.

  Kan din kommune lave lokale regler for brugen af åben ild og bål?

  Ja.

  Den enkelte kommune kan have forbud mod åben ild i tørre perioder eller generelt i beboelsesområder. Det er derfor en god idé at kontakte kommunen eller besøge dens hjemmeside for at se, om der gælder et forbud, hvis du planlægger at tænde bål og er i tvivl.

  Beredskabsstyrelsen har lavet et oversigtskort, hvor du kan se, om din kommune har indført helt eller delvist afbrændingsforbud. De har også lavet et kort over risikoen for spredning af brand i naturen, et brandfareindeks.

  Af hensyn til miljøet kan der også være fastsat lokale begrænsninger for, hvornår eller om du overhovedet må brænde af i området. Her skal du også søge information hos den enkelte kommune.

  Afbrænding af haveaffald er generelt ikke tilladt i byzoner eller sommerhusområder.

  Sådan laver du en bålplads/bålsted i haven

  Du kan vælge den helt enkle bålplads - det flytbare bålfad, eller den mere avancerede, stationære bålplads. Hvad du skal vælge, kommer an på din haves muligheder, og hvad du vil bruge bålpladsen til.

  Hvis du ikke selv har mod på at lave en bålplads, kan du få en anlægsgartner til at anlægge en for dig.

  Lav en stationær bålplads/bålsted

  1. Afmærk bålpladsens form og størrelse med pinde og snor. Bålstedets diameter skal være minimum 1 meter, så der både er plads til brændet og til at holde en ordentlig sikkerhedsafstand til siddepladserne. Hvis du vil have en rund bålplads, kan du bruge en snor bundet på en pind, som passer til at tegne cirklen med.
  2. Grav græstørv af inden for markeringen med en spade.
  3. Grav 20-30 cm ned i jorden. På den måde kommer bålpladsen til at ligge en smule i læ.
  4. Læg sand eller småsten i bunden af bålpladsen. Bruger du småsten, skal du sikre dig, at der ikke er flintesten imellem, da de springer ved høje temperaturer.
  5. Afgræns bålpladsen med mursten, natursten eller fliser. Afgrænsningen vil sikre, at ilden ikke breder sig eller svider det omkringliggende græs. Derudover gør afgræsningen bålpladsen flot og dekorativ.

  Siddepladser ved et bålsted

  Som siddepladser ved bålpladsen kan du fx bruge:

  • Store sten med bløde kanter
  • Træstubbe
  • Afbarkede træstammer
  • Lave havestole.

  Hævet bålplads

  Hvis du vil have en bålplads, der er hævet fra jorden, er det let at bruge overringe (betonringe) som afgrænsning. De kan købes i almindelige byggemarkeder.

  Når du har lagt den første ring, skal du rette den op, fx med grus, så den ligger helt lige. Brug et vaterpas. Derefter kan du lægge det antal ringe på, du synes. Hver ring er 10 cm i højden. Den indvendige diameter er 60 cm, og hullet skal fyldes op med sand eller grus, så bålet ligger i niveau med den øverste rings overkant, ikke nede i et hul.

  Køb et bålfad

  Hvis du ikke har lyst til at lave din egen bålplads, eller ikke det har perfekte sted i haven til den, kan du fx købe et flytbart bålfad.

  Men der findes også andre flytbare bålpladser, der både kan være runde, firkantede eller pyramideformede, som typisk er lavet af støbejern.

  Hvor skal du placere bålpladsen/bålstedet?

  Du bør overveje, hvor det vil være hensigtsmæssigt for familien og naboerne at placere bålpladsen.

  Vindretning

  Bålpladsen skal fx ikke ligge lige i vindretningen foran terrassen, men dog heller ikke så afsides, at du aldrig får brugt den. Du skal også tænke på dine naboer og ikke placere bålpladsen, så røgen driver ind over deres terrasse.

  Vil du have stationære siddepladser omkring bålpladsen, er det en god idé at placere den et sted i haven med meget læ. Du kan også tage højde for vinden ved at placere siddepladserne på den side af bålet, hvorfra vinden oftest kommer.

  Hvis du laver flytbare siddepladser, er der ikke noget problem, for så kan I placere jer i forhold til vindretningen og på den måde undgå at få røg i øjnene.

  Beplantning

  Husk, at der skal være åbent over bålpladsen, så du ikke svider grene og blade af buske og træer.

  Brug bålpladsen til madlavning og fællesskab

  En bålplads i haven kan både skabe rum og variation i haven og være flot at se på.

  En bålsted er også et fint sted til madlavning. Traditionelt forbindes bålpladsen med snobrød, ristede pølser og skumfiduser, men med lidt fantasi, kan der kreeres mange forskellige retter på et bål. Fisk gør sig fx rigtig godt.

  Der findes masser af grej og udstyr på markedet, der kan forvandle din bålplads til et avanceret udekøkken. Du kan fx få pandekagepander med langt skaft, der kan stikkes ind over ilden, og kurve på skaft til at poppe popkorn i. Der sælges også kurve og stativer, så både pander og gryder kan hænges ind over bålet.

  Sikkerhed når du laver bål i haven

  Vand

  Det er vigtigt altid at have en stor spand vand inden for rækkevidde, hvis ilden skulle sprede sig til tørt græs eller lign. Vandet kan også bruges til at slukke eventuelle gløder på pinde, der er brugt omkring bålet, og skulle skaden ske, kan vandet bruges til brændte fingre.

  Vandet kan selvfølgelig også bruges til at slukke de sidste gløder ordentligt, så du er sikker på, at bålet ikke kan blusse op igen, når du har forladt det.

  Når bålet tændes

  • Brug altid kun rent og tørt træ. Malet og trykimprægneret træ må du ikke brænde af på bålet, da det afgiver både røg og aske, der er giftig og miljøskadelig. Træ, som er fugtigt, vil give meget røg.
  • Brug aldrig haveaffald. Haveaffald udvikler kraftig røg og er desuden ulovligt at afbrænde undtagen evt. sankthansaften.
  • Tænd op med briketter eller avispapir. Brug aldrig tændvæske eller benzin.
  • Tænd op med de store stykker brænde nederst og kvaset ovenpå som i en brændeovn. Det giver hurtigere en højere temperatur, og du undgår meget røg.

  Sikkerhed, når der er børn omkring bålet

  I forhold til børn er det især vigtigt at tænke over sikkerheden og lave aftaler med sine børn om, hvordan man opfører sig omkring åben ild.

  • Lav enkle og tydelige aftaler med børnene om, hvad de må og ikke må, hvor tæt de må komme på bålet, og om de må lægge brænde på.
  • Ingen løb. Aftal, at der ikke må løbes omkring bålpladsen, eller at børnene generelt skal sidde stille omkring den åbne ild.

  Tænk over børnenes påklædning. Syntetisk tøj antændes ved den mindste gnist, så det er en god idé at gemme nylonjakken langt væk. Lange snore, meget flagrende tøj og andet, der let kan gå ild i, er også en dårlig kombination med bål.

  Video: Sådan tænder du bål i et bålfad

  I videoen viser Ole Vedsted-Jakobsen, fagekspert i Videncentret Bolius, hvordan du bedst tænder bål i et bålfad.