De værste erfaringer med tage

Tegltage, der er understrøget med PUR-skum, har i mange tilfælde problemer med råd og svamp. Et dårligt udført undertag kan også være skyld i svampeskader og fugtige ydermure.

De fleste boligejere kan nikke genkendende til dårlige erfaringer, som de selv har haft forskellige steder i boligen. Mange har været ude for revnede gulve eller vægge, dårlig inddækning eller forkert underpap på taget, en punkteret termorude eller, værst, forkert udførte installationer i boligen.

Men hvorfor opstår disse fejl, og hvad kan du gøre for at reparere og forebygge dem? Her ser vi på nogle af de værste erfaringer med tage.

Tagunderstrygning med PUR-skum

  • Hvad er der galt?
  • Hvorfor går det galt?
  • Hvordan repareres fejlen?
  • Hvordan forebygges fejlen?

Hvad er galt?

PUR-skum er polyuretanskum, som siden 1970'erne er blevet flittigt brugt til at understryge tagsten med for at tætne taget. Arbejdstilsynets sundhedsmæssige bestemmelser forbyder brug af PUR-skum, både fordi taget i mange tilfælde bliver ødelagt af råd- og svampeskader, og fordi skummet er giftigt. PUR-skum kan desuden påvirke indeklimaet på loftet, da der kan blive meget fugtigt på grund af kondensvand, der drypper ned fra taget. Det kan dog i nogle tilfælde helt eller delvist undgås ved at lufte ud i tagrummet.

Hvorfor går det galt?

Man brugte PUR-skum til at understryge tagsten i 20 år, før man opdagede, at PUR-skum kan suge vand til sig i stedet for at holde det ude. Det medførte i mange tilfælde, at lægter og spær blev fugtige, og med tiden opstod der råd og svamp, som endte med at ødelægge tagkonstruktionen.

PUR-skum udvider sig, når det bliver vådt, og kan dermed skubbe tagstenene fra hinanden, så taget bliver utæt. Desuden kan PUR-skum være så tæt, at der ingen udluftning er i tagkonstruktionen oppe ved kippen (toppen af spær og tag). Hvis du har det problem, er du nødt til at sørge for en eller anden form for udluftning, f.eks. ved hjælp af tudsten eller ventilationsriste i gavlene.

Hvordan repareres fejlen?

Opstår der råd- og svampeskader, er der kun en måde at udbedre fejlen på, og det er at fjerne taget og lægge et nyt. Det er nemlig ikke nok kun at fjerne en del af taget. Er der ikke tegn på råd eller svamp i tagkonstruktionen, er det bedst at lade skummet sidde og tjekke tagrummet mindst to gange om året for tegn på, at der trænger vand ind.

PUR-skum er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen, da det er sundhedsskadeligt. Det skal omgås med forsigtighed, og man skal bruge beskyttelsesværn, når man arbejder med det.

Hvordan forebygges fejlen?

I dag bruges der ikke PUR-skum til understrygning af tagsten.

Dårlig udført undertag

  • Hvad er der galt?
  • Hvorfor går det galt?
  • Hvordan repareres fejlen?H
  • vordan forebygges fejlen?

Hvad er der galt?

Hvis undertaget på et hus ikke er udført korrekt, kan det medføre alvorlige skader, f.eks. vandskader, som kan blive til råd, skimmelsvamp og opfugtning af ydermurene.

Før i tiden understrøg og kittede man for at gøre et tagmateriale tæt. Det ses næsten ikke mere, i stedet lægges et undertag. Et undertag er et ekstra tag under den udvendige tagbelægning. Undertaget skal sikre, at den samlede tagkonstruktion er tæt og kan modstå alle slags fugtpåvirkninger - både udefra fra regn og sne og indefra fra vand i form af kondens, som kan opstå på den kolde underside af nogle typer tagbelægning. Der findes mange forskellige typer undertag, som kan kombineres med mindst lige så mange typer tagbelægning.

Hvorfor går det galt?

Rigtig mange undertag er ikke udført korrekt. Det skyldes forkert projektering, byggesjusk eller håndværkernes manglende viden.

Årsagen til projekteringsfejl kan skyldes manglende viden om det specifikke materiale. I tilfælde af byggesjusk kan det skyldes mangelfuld kvalitetssikring.

Det kan også være, at håndværkeren har været uheldig og er trådt igennem undertaget, og mange gange bliver lappes et sådant hul ikke tilstrækkeligt, og taget får dermed et svagt punkt.

Hvordan repareres fejlen?

Det er meget vanskeligt at reparere et undertag, der er forkert udført. I de fleste tilfælde skal der sættes et stillads op, og store dele af tagbeklædningen skal tages af, for at det er muligt at overskue problemets omfang. Ofte skal hele tagbeklædningen tages af, og der skal lægges et helt nyt undertag.

Hvordan forebygges fejlen?

Den bedste måde at undgå fejl på undertaget, når det monteres, er ved løbende at udføre tilsyn og kvalitetssikring under opførelsen. På den måde opdages eventuelle fejl, inden tagbeklædningen kommer på.

Det er også vigtigt, at det materiale, der skal bruges til undertaget, bliver håndteret rigtigt på byggepladsen. Det er ikke alle typer undertag, der kan tåle at blive smidt rundt oppe på taget. I langt de fleste tilfælde bør håndværkeren i kraft af sin erfaring dog håndtere materialerne korrekt.

Læs mere om undertag i BOLIUS Fakta: Undertage.

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab